Доброго дня!

Допоможіть будь ласка, з підбором літератури на тему "Наукометрія".

 Добрий день, Мирославо!

Пропонуємо Вам використати наступні джерела :

Налимов В. В., Мульченко З. М. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса /
В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – Москва : Наука, 1962. – 192 с.

Налимов, В. В. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса  : [монография] /
В. В. Налимов, З. М. Мульченко. – Москва : Наука, 1969. – 192 с. : рис., табл. –
(Физико-математическая библиотека инженера). – Бібліогр. : с. 187-192.

Наукометрія : методологія та інструментарій / Л. Костенко [та ін.] // Вісник Книжкової палати. – 2015. –
№ 9. – С. 25-29.

Медведєва, А. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності наукової діяльності / Анжеліка Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 6. – С. 49-51.

Рогова, П. Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища / Павла Рогова, Юрій Артемов // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 22-24.

Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. / Н. М. Рідей [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 344 с.

Макеев, Б. А. Информационная разведка в сумме технологий или основы компьютерной наукометрии /
Б. А. Макеев. – Москва : ЦНИИатоминформ, 2000. – 128 с. : рис. – Библиогр. : с. 122-125.

Балагура, І. В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних  : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Балагура Ірина Валеріївна ;
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 20 с. : рис.

Коляда, А. С. Моделі і методи пошуку інформації у наукометричних базах даних  : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Коляда Андрій Сергійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – [20] с. : рис.

Сазонець, О. М.  Глобальні інформаційні та наукометричні системи науково-технологічного розвитку України  / Сазонець Ольга Миколаївна, Пінчук Олег Леонідович, Куницький Сергій Олегович ; Нац. ун-т вод. господарства та природокористування. – Рівне : Волинські обереги, 2015. – 183 с. : рис., табл. – Бібліогр. : с. 177-183.

Корецький, А. І. Наукометричні засоби у визначенні пріоритетів інноваційного розвитку національної економіки  : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Корецький Антон Ігорович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ, 2016.– 21 с. : табл.

Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця  : метод. рекомендації / [уклад.: Соломенчук Т. М., Хобзей М. К., Скибчик В. А. та ін.] ; МОЗ, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи. – Київ : [друкарня Львів. нац. мед. ун-ту імені Данила Галицького], 2016. – 56 с. – Бібліогр. : с. 53-54.

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/vnanu_2013_8_13.pdf

http://library.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/naukometriia.html

http://www.jsi.net.ua/scopus/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Добрий вечір!

Підскажіть будь-ласка, як саме отримати книгу у вашій бібліотеці, детальну інформацію знайти на сайті не можу. Де саме і як я можу отримати абонимент чи читацький квиток? Чи платна ця послуга? Чи дійсна вона для мешканців київської області (я студентка київського ВНЗ). Дякую

Добрий день, Ксеніє!

 Інформацію про послуги, що надаються бібліотекою, а також правила користування бібліотекою, Ви  можете подивитись на нашому сайті за адресою:

http://lucl.kiev.ua/index.php/pro-biblioteku

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Прошу повідомити про наявність в бібліотеці журналу "Burda Moden" №3 за 1989 рік. Якщо є, то де можна перезняти викройку на кальку.

Добрий день, Галино!

    На жаль, у фондах  нашої бібліотеки немає примірників журналу "Burda Moden" №3 за 1989 рік.

    Рекомендуємо Вам звернутись до Національної Парламентської бібліотеки України або до Національної бібліотеки  України ім. В. І. Вернадського.

    З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки.


       Прошу ответить, есть ли в читальном зале журнал "Все о бухгалтерском учете"? Если нет, то можно ли его заказать в ваш читальный зал из центральной библиотеки?

Добрий день, Ларисо!

Так. Наша читальна зала отримує журнал «Все про бухгалтерський облік». Ви можете прийти і працювати з цим джерелом.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


 Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи є у бібліотеці ім. Л. Українки філософська праця І. Канта "Критика чистого розуму"? Дякую за увагу, з нетерпінням чекаю вашої довідки. Р. І. Хімей.

      Добрий день, шановний п. Хімей Р. І.!

Так. У фонді публічної бібліотеки ім. Лесі Українки є в наявності праця І. Канта «Критика чистого розуму». Ви можете звернутися до відділу абонементу або до читальної зали.

    З повагою

    Адміністрація Віртуальної довідки


У Вашій бібліотеці є матеріали про книжкові виставки та ярмарки незалежної України???

Добрий день, Ірино!

На жаль в нашій бібліотеці відсутня інформація про книжкові виставки-ярмарки. Радимо Вам скористатися наступними інтернет-джерелами :

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=19975&chapter=1

http://expodessa.com/books/about/all/

http://knyhobachennia.com/?category=2&article=315

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки


Добридень. Не могли б Ви уточнити, чи є у Вашій бібліотеці книга Чаянова А.Я. "Оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств"? І які ще труди Чаянова по кооперації і сьльському господарству є у Вашій бібліотеці? Дякую.

Добрий день, Андрію!  У книгосховищі нашої бібліотеки є такі праці О. В. Чаянова :

 65.9(2)32

Ч 32

Чаянов, А. В.  Избранные труды / А.В. Чаянов. - Москва : Финансы и статистика, 1991. - 431 с.

 65.02

Ч 32

Чаянов А. В.  Крестьянское хозяйство : Избранные труды / Ред. коллегия: Никонов А.А., Абалкин Л.И., Пошкус Б.И. и др. - Москва : Экономика, 1989. - 492 с. : портрет, карты, схемы, табл. - ( Экономическое наследие)

 65.9(2)08

Ч 32

Чаянов А. В. Краткий курс кооперации. - Москва : Книжная палата, 1989. - 78 с.  

          З повагою

           Адміністрація Віртуальної довідки


  Добридень. Не могли б Ви уточнити, чи є у Вашій бібліотеці книга Чаянова А.Я. "Оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств"? І які ще труди Чаянова по кооперації і сьльському господарству є у Вашій бібліотеці? Дякую.

Добрий день, Андрію! Розшукуваної Вами книги у фондах нашої бібліотеки, на жаль, немає. Ви можете звернутися до  Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, де знаходиться примірник цієї книги.

            З повагою

           Адміністрація Віртуальної довідки

 


Добрый день,есть ли у Вас

Валентин Черных Москва слезам не верит

Борис Бедный Девчата

спасибо за ответ

Добрий день, Анно!

Книга  В. Черних «Москва слезам не верит» знаходиться  у бібліотеці імені К. Симонова за адресою : 02125, Київ-125,  вул. Курнатовського, 9. Тел. (044)-510-88-57.

З кіносценарієм за цією книгою Ви можете ознайомитись у відділі мистецтв нашої бібліотеки за адресою :  01025, Київ-25, вул. Велика Житомирська, 4. Тел. (044)-228-70-03.  

Повість Б. Бєдного «Девчата» Ви можете прочитати звернувшись до читальної зали бібліотеки : 01135, Київ-135, вул. Тургенєвська, 83-85.

     З повагою

       Адміністрація Віртуальної довідки


Добрый вечер!

Скажите,могу я брать книги в вашей библиотеке,не имея прописки в г.Киев? Если да,то на каких условиях? Если нет,то поможет ли мне в этом официальное трудоустройство в Киеве?

Спасибо.

Добрий день, Катерино!  Згідно з п. 2.8  «Правил  користування Публічною бібліотекою імені Лесі Українки для дорослих  м. Києва» особи, що не мають прописки  в м. Київ, мають право користуватися тільки читальною залою. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, Ви  можете отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА. При необхідності, кваліфікований бібліограф проконсультує Вас з питань, що можуть виникнути. Також до Ваших послуг працює  Інтернет-центр.   

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки