Доброго дня! Порадьте, будь ласка, наукові публікації останніх двох десятиліть з літературознавства за темою "Основні напрямки вивчення реалістичного роману Х1Х ст. у сучасному літературознавств" Красно дякую!

Добрий день, Вікторіє!

Формування фонду наукових видань та публікацій не є пріоритетом політики комплектування фонду публічної бібліотеки. Але, виходячи із Вашого запиту, можемо порекомендувати Вам наступні джерела :

Дербеньова Л.В. Архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття : автореферат дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.02 / Л. В. Дербеньова ; Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2008. - 40 с.

Крутікова Н. До питання про реалізм. // Слово і час. - 2003. - №12.-С.3-13.

Пахсарьян Н. Т. Реальность - текст - литература - реализм: динамика взаимодействия / Н.Т. Пахсарьян // Вестник Московского Университета. Серия 9. Филология. – 2006. – № 2. – С. 66-75.

Рудецька Н. М. Етнографічно-побутова течія як відгалуження української реалістичної прози 60-х років ХІХ століття / Н. М. Рудецька. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. - Миколаїв : МНУ, 199- Т. 4, вип. 10. - 2012. - С .166-169.

Храповицкая Г. Н. Реализм в зарубежной литературе (Франция, Англия, Германия, Норвегия, США). – М. : Академия, 2006. – 288 с.

Щеглова Е. Реализм? Модернизм? Литература! // Вопросы литературы. - 1997. - июль-август. - С. 3-31.

Від бароко до постмодернізму : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 1997 - Вип. 5. - 2002. - 302 с.

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити