Доброго дня! Допоможіть будь-ласка зі списком літератури по темі курсової:"КЕРІВНИК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ". Дякую!

Добрий день, Віто!

Пропонуємо Вам скористатися наступною літературою та інтернет-джерелами :

 78.3

У 67

Управление библиотекой : учебно-практическое пособие / Сост. С. А. Аверьянов, А.Н.Ванеев, В.Г.Горев и др. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 302 с. – ( Библиотека)

 Дригайло В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза: научно- практ. пособие / В. Г. Дригайло . – М. : Либерея-Бибинформ, 2007. – 624 с.

 Ніколаєнко Н. Ефективне управління сучасною бібліотекою в умовах структурно-функціональних змін / Наталія Ніколаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2015. –

№ 12. – С. 20-21.

 Розколупа Н. Окремі аспекти управління обласною універсальною науковою бібліотекою та районною централізованою бібліотечною системою / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 33-35.

 Суслова И. М. Три кита менеджмента / И. М. Суслова // Научные и технические библиотеки. – 2006. – № 11. – С. 5-9.

 Маркова В. Н.  Диагностика управленческих навыков библиотечных менеджеров // Научные и технические библиотеки. – 2005. – № 8.– С.66-72.

 Вилегжаніна Т. Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розподілене керівництво і відповідальність / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 5-7.

Полтавская Е. Управленческое ядро, или "пятый элемент"/ Елена Полтавская // Библиотека. – 2007. – № 7. – С. 18-21.

 Суслова И. М. Социальные функции управления персоналом библиотеки / Ираида Марковна Суслова, Людмила Васильевна Абрамова // Библиотековедение. – 2006. – № 1. – С. 38-42.

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3527

 http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2010/pet_upr.html

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня! Я пишу магістерську роботу з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Скажіть, будь ласка, чи можна ознайомитись зі звітами вашої бібліотеки з проведення заходів підвищення кваліфікації?

        Добрий день, Яно!

        Так, Ви можете продивитися звіти бібліотеки. Для цього Вам необхідно звернутися до науково-методичного відділу нашої бібліотеки за адресою :

м. Київ, вул. Полтавська, 4. Тел. 486-00-85.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Вітаю!
Мене цікавить тема: "Електронні бібліотечно-інформаційні послуги у публічних бібліотеках України" (статті за останні 3 роки)
Дякую!

Добрий день, Наталю!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді наступні джерела :

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН  України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 247 с.

Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 249 с.

Шемаєва  Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційнихресурсів бібліотек / Г. Шемаєва  // Бібліотечний вісник. – 2012. –  № 3. –  С. 3-7

Чумак В. Бібліотеки - мости до електронного урядування / В. Чумак // Бібліотечна планета. – 2013. –  № 2. – С. 26.

Ковальчук С. Сучасні форми роботи в бібліотеках : (інформація до словника успішного бібліотекаря) / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2014. – № 2. – С. 24-26.

Воскобойнікова-Гузєва О. До питання вироблення консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечна планета. – 2013. –  № 1. – С. 6-10.

Амеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 14-19.

Вилегжаніна Т. Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування /

Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 2. – С. 4-5.

Мартюшова О. Інформаційно- ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці / О. Мартюшова // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 24-25.

Прохоренко О. Сучасні технології обслуговування користувачів / Олена Прохоренко, Тетяна Павленко // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 1. – С. 16-19.

Рибальченко О. Використання програмного забезпечення для формування єдиного інформаційного простору в бібліотеці / Олена Рибальченко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 2. – С. 8-10.

Базиленко І. Полювання за інформацією: інформаційні ресурси і технології в дитячій бібліотеці / Ірина Базиленко // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 3. – С. 22-24.

Юшковец В. Организация, ведение и использование электронных каталогов в работе библиотек / Виктория Юшковец // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 4. – С. 18-19.

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Доброго вечора. Можна список літератури на тему: "Бібліотека як центр регіональної і правової інформації?"

 Добрий день, Анжело!

Радимо Вам використати такі джерела :

Бібліотека, інформація: регіональний аспект : матеріали обласної конференції

м. Запоріжжя  25 вересня 2008 року [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.zounb.zp.ua/resourse/library_info_region_aspect/index.html

Великохатська Л. Сільська бібліотека, місцева влада і населення. // Бібліотечна планета. –2004. –  № 3. – С. 20.

Дослідження розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки, як центру регіональної інформації [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://reftrend.ru/41609.html

Кругліковська О. Центр правової інформації НПБУ / О. Кругліковська // Бібліотечна планета. – 2011. –№ 1. – С. 7.

Леонова Л. Чтоб жизнь была как ровная дорожка, учи закон, знай закон / Людмила Леонова // Библиотека. – 2006. – № 1. – С. 28-30.

Мальцева, Е. Учимся отстаивать свои интересы / Екатерина Мальцева // Библиотека. – 2010. –  №  4. – С. 74-77.

Міжнародна наукова конференція "Бібліотека та інформаційні центри в системі наукового супроводу суспільних реформ" // Бібліотечний вісник.– 2004. – № 6.– С. 1-60.

Публічні бібліотеки – центри соціально-правової інформації (Методичні рекомендації) [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://www.library.ck.ua/files/prod/prod0008.pdf

Сизон Н., Богданова. Бібліотека в інформаційному просторі міста // Бібліотечна планета.–2002. – № 4. – С. 17-18.

Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України: програма // Шкільна бібліотека. – 2005. – № 3.– С. 83-88.

Тлюстен Ф. К. Библиотека вуза как общественный центр правовой и социально значимой информации / Ф. К. Тлюстен // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 7. – С. 28-32.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Співпраця УБА і Бібліоміст ( матеріал з фахових видань

для покажчика

 Добрий день, Маріє!

Пропонуємо такі джерела :

Амеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна,

В. Пілярчук // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 14-19.

 

Бабій Л. У світі американських бібліотек / Л. Бабій // Бібліотечна планета. – 2010. – № 4. – С. 22-24.

Прохорова Г. NЕ-FORMATне навчання бібліотекарів / Ганна Прохорова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 26-27.

Романюк О. Найдемократичніші бібліотеки - у ... королівстві / Ольга Романюк // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 1, № 2. – С. 43-48 (№ 1, 2011) ; С. 31-36

(№ 2, 2011).

 

Шаровська І. Програма "Бібліоміст" допомогла дітям Запоріжжя отримати доступ до Інтернету / Ирина Шаровська // Бібліотечний форум України. – 2011. – № 2. –

С. 6-8.

Радимо також звернутись до сайтів провідних бібліотек України.

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Еволюція бібліотечно інформаційної діяльності

пыдберыть лытературу для курсовоъ

Добрий день, Юліє!

Пропоноуємо Вам наступні джерела :

Бабич В. До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери. // Бібліотечна планета. - 2005. - № 2. - С. 5-11.

Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія /О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г.І. Ковальчук. – К. : Академперіодика, 2014. – 362 с.

Воскобойнікова-Гузєва О. Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип.. 35. – С. 289 – 302.

Ільганаєва В. Резерви розвитку бібліотек : питання та відповіді / В. Ільганаєва // Бібліотечний форум України. - 2005. - № 4. - С. 18-22.

Кулаковська Т. Л.  Бібліотечно-інформаційна система як об’єкт комплексного бібліотекознавчого дослідження / Т. Л. Кулаковська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/51569/03-Kulakovska.pdf?sequence=1

Муха Л. Бібліотекар - хранитель і носій історичної пам'яті / Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства". // Бібліотечний вісник. - 2002. - №6.-С.17-21.

Попик В. Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів бібліографічної інформації / В. Попик  // Наукові праці Національної бібліотеки України В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 37. – С. 547 – 567.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Користування Інтернетом в бібліотеці

 Добрий день, Юліє!

Пропонуємо Вам наступні джерела :

78.32

К 70

Коряковцева Н. А.Техники информационно-библиотечной работы : учебно-методическое пособие : 100 вып. / Н. А. Коряковцева. – М. : Либерея, 2004. – 88 с. – ( Библиотекарь и время № 6).

Бібліотека у світі відкритого доступу до інформації / Л. Геллер, У. Шнайдер, Д. Гірсберг, Г. Нойрот, І. Фернандес, Р. Фельдман, Р. Денель // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 9-19.

Долматова Е. Н.Использование интернет-ресурсов в справочно-библиографическом обслуживании / Е.Н. Долматова // Библиография. – 2006. – № 3. – С. 68-70 : портр.

Ісаєнко О.Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ : концепція, регламентувальна документація / Олександр Ісаєнко, Надія Каліберда // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 11. – С. 16-20.

Лауцювене Б.Интернет и основы компьютерной грамотности для пожилых людей в библиотеке / Бронислава Лауцювене // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 3. – С. 74-76.

Линков М.Калейдоскоп мероприятий / Максим Линков // Библиотека. – 2011. –

№ 6. – С. 61-63.

Соловяненко Д. Бібліотека-2.0 : концепція бібліотеки другого покоління / Денис Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 5. – С. 10-20.

Цуріна І.Методична робота в офлайновому режимі / І. Цуріна, М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2006. – № 2. – С. 17-19 : діагр.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


інтернет в бібліотеці допоможіть знайти літ-ру.

і анотіції до неї

Добрий день, Юліє!

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу :

78.38

Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / Антон Вітушко, Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 23-25.

Гречнев А. А. Эффективный коммуникатор : Skype в помощь детской библиотеке / Александр Гречнев // Библиотечное дъло. – 2012. – № 19. – С. 34-35.

Довбня Е. Интернет-версия: удобно, быстро, надёжно : о преимуществах электронного каталога перед карточным / Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. – 2012. – № 2. – С. 28-30.

Дубова О. Мобільні сервіси сучасних бібліотек: від парадигми "було б добре мати" до "конче потрібні" / Ольга Дубова // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 9-10.

Ковальчук Г. Культура спілкування в Інтернеті / Г. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 24-27.

Колосова Е. А. Информационная безопасность детства и задачи библиотек / Елена Колосова, Вера Чудинова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 14. – С. 37-38.

Кудряшев М. О. Использование информационных технологий в библиотечной практике : ставим "сети" для читателей / Михаил Кудряшев // Библиотечное дъло. – 2013. – № 9. – С. 43-44.

Леонтьев А. А. Эволюция информационных технологий, Интернет и библиотека: триумф Интернета или несбывшиеся надежды / А. А. Леонтьев // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 10. – С. 35-43.

Лівінська Н. Інтернет-технології в бібліотеці для дітей: нові можливості сприяння освіті / Н. Лівінська // Бібліотечна планета. – 2004. – № 2(24).– С. 22-25.

Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 30-34.

Лугова Л. Інтернет-центр у бібліотеці для дітей / Л. Лугова // Бібліотечна планета. – 2007. – №  4. – С. 38-39.

Матлина С. Г. В единстве технологий : (о гуманитаризации библиотечного пространства ) / С. Г. Матлина // Научные и технические библиотеки. – 2012. –

№ 6. – С. 60-69.

Новых Т. Н. Интернет-диалогика, или Как библиотеки строят мосты / Т. Н. Новых // Библиотечное дъло. – 2012. – № 11. – С. 25-27.

Соколов А. Зачем библиотеки информационному обществу? / Аркадий Соколов // Нева. – 2011. – № 9. – С. 188-201.

Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних / Валерія Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 10. – С. 28-30.

Хоменко І. Бібліотеки в інтернет-просторі: креативність та творчий пошук / Ірина Хоменко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 4. – С. 15-16.

Ц38

Центри публічного доступу до інтернету в бібліотеках : документи і матеріали / уклад. В. К. Скнарь, І. О. Шевченко ; Міністерство культури і мистецтв України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Публічна бібліотека ім Лесі Українки м. Києва ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : [ДАКККіМ] : [Публічна бібліотека ім Лесі Українки м. Києва] : [Українська бібліотечна асоціація], 2005. – 137 с.

Чемоданова Е. От стеллажа - в Интернет : интерактивные площадки как новая форма продвижения информации / Е. Чемоданова // Библиотека. – 2012. – № 3. – С. 55-56.

Швецова-Водка Г. Обласна бібліотека в інтернет-просторі / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 15-19.

Шлыкова О.В. Интернет-ресурсы и услуги в социокультурной сфере. // Библиография. – 2002. – № 1.– С.99-107.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Доброго дня! Допоможіть підібрати літ ру для написання курсової.

14.       Центри публічного доступу до Інтернет у бібліотеках (З досвіду роботи конкретної бібліотеки

Добрий день, Юліє!

Пропонуємо Вам використати наступні друковані матеріали :

 

78.34(4Ук)

П88

Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідження / [авт.-упоряд. В.С. Пашкова, І.О. Шевченко, Я.О. Хіміч] ; Українська бібліотечна асоціація. - Київ : Міленіум, 2008. - 121 с.

 

78.38

Ц38

Центри публічного доступу до інтернету в бібліотеках : документи і матеріали / уклад. В.К. Скнарь, І.О. Шевченко ; Міністерство культури і мистецтв України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Публічна бібліотека ім Лесі Українки м. Києва ; Українська бібліотечна асоціація. - Київ : [ДАКККіМ] : [Публічна быбліотека ім Лесі Українки м. Києва] : [Українська бібліотечна асоціація], 2005. - 137 с.

Також використайте досвід бібліотек України (Інтернет-джерела) :

 http://zallibrary.hmarka.net/present.htm

 http://libr.rv.ua/data/library/img/149.pdf

http://www.bibliotekazh.com.ua

 http://www.biblioteka.com.ua/modules.php?name=Pages&go=list_pages_categories&cid=23

 http://lucl.kiev.ua/index.php?catid=1:pagedir&id=369:rules&Itemid=2&option=com_content&view=article

 http://library.pl.ua/programi_ta_proekti/internet/

 https://sites.google.com/site/golbib/internet-centr

 http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.library.cv.ua%2Fnadobif%2Fmetpor%2Frtm_7.doc&ei=ljZbVKHDHsjaPJihgJAG&usg=AFQjCNFtnR245pXr5sY7oBdMToBpoRicUQ&bvm=bv.78677474,d.ZWU

   З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


            Прохання надати довідку, де можна знайти зразки оформлення документів на відкриття пересувки. Дякую! 

            Добрий день, Надіє!

Роботу пересувних бібліотек (бібліобуса, транспорту сторонньої організації за договором) організує співробітник бібліотеки. На основі вивчення необхідності, побажань жителів визначається маршрут точок обслуговування, графік роботи, на стоянках видаються і приймаються бібліотечні документи, збираються інформаційні запити. Маршрути виїздів і графік роботи затверджуються директором за погодженням з організацією, що надає транспорт.

Запис читачів і видача видань у пересувній бібліотеці здійснюються за правилами, прийнятими в стаціонарній бібліотеці.

Зразок угоди на відкриття пересувної бібліотеки дивіться тут:

http://bib-volga.ucoz.ru/index/tipovoj_dogovor_na_organizaciju_peredvizhnoj_biblioteki/0-101

З повагою

   Адміністрація Віртуальної довідки


Будь ласка підберіть бібліографічний список із теми "Проблеми платних бібліотечних послуг і досвід їх використання". Дякую!

 Добрий день, Ольго!

Рекомендуємо Вам скористатися наступними джерелами та інтернет-ресурсами :

Авраева Ю. Б. Библиотечное предпринимательство : за и против / Ю. Б. Авраева. // Библиография. – 2006. – №  2. – С. 33-39.

 Баюш О. Сучасний стан бібліотечних ресурсів сільських бібліотек Півдня України : проблеми та перспективи / Оксана Баюш  // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 5. – С. 29-31.

Добко Т.  Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Тетяна Добко // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 19-28.

 Добко Т. Платні інформаційні послуги у бібліотеках України: правові засади і практика / Т. Добко // Бібліотечна планета. – 2012. – №  4. – С. 18-22.

Довгалюк І. Платні послуги у ЦБС - веління часу. // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3(17). – С.37.

 Клюев В. К. Хозяйственная практика библиотеки: комплексный подход. // Библиография. – 2003. – № 2. – С. 17-23.

Постанова КМУ від 12 грудня 2011 р. N 1271  «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»

Пукач О. О. Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні / О. О. Пукач // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 11. – С. 32-35 : табл., схем.

Розколупа Н. Платні послуги в бібліотеках / Н. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. - С. 25-27.

Соловйова М. Комерційна діяльність бібліотек: закордонний досвід / Марія Соловйова // Вісник Книжкової палати. – 2007. – №  3. – С.24-27.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950032.html

http://olga-methodlibkyiv.blogspot.com/2014/03/blog-post_28.html

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/02tvdpps.pdf

http://korolenko.kharkov.com/2.htm

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=91

http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3730

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки


 Доброго дня, допоможіть будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи, на тему "Бібліографічна евристика у електронному середовищі"

Я студентка 2-го курсу, напрямку: бібліотекознавство, книгознавство, бібліографія

Добрий день, Ірино Ігорівно!

Радимо Вам скористатися наступними джерелами та інтернет-ресурсами :

Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Тетяна Добко // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 11-23.

Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні. // Вісник Книжкової палати. - 2003. - №6.-С.25-28.

Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру: розвиток навігаторської функції / Тетяна Добко // Бібл. вісн. – 2003. – № 1. – С. 2–8.

Жабко Е. Д. Справочно-библиографическое обслуживание в электронной среде: теория и практика : монография / Е. Д. Жабко ; Рос. нац. б-ка. – СПб, 2006. – 387 с.

Трачук Л. Ф. Комп’ютерізація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991–2009 рр.) : основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного обслуговування: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Трачук Людмила Федорівна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2010. – 20 с.

Геращенко М. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2014. – №  5. – С. 22-23.

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/254-260.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/msd/db1104_vdbo.pdf

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook020/01/part-004.htm#i276

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


 Скласти перелік відомих назв бібліотечних серій з їх короткою характеристикою (5 назв).

 Добрий день, Ірино!

Бібліотечна серія – це серія книг, призначених для поповнення фондів публічних бібліотек.

Див. ГОСТ 7.60-2003, п. 3.2.4.6.8.1

http://www.infosait.ru/norma_doc/42/42116/index.htm

 

  З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня! Мені потрібні документи, в яких міститься інформація про історію бібліотечних колекцій і зібрань Публічної б-теки ім. Л. Українки + також теорія(що означає біб. колекція, зібрання) і можливо це оповідь про особи, що дарували свої приватні колекції. Буду дуже вдячна!)

Добрий день, Ганно!

У фондах Публічної бібліотеки імені Лесі Українки зберігається книжкова колекція всесвітньовідомого майстра балету Сержа Лифаря. Інформацію про її надходження та склад Ви можете знайти на  сайті бібліотеки у рубриці БібліоАрт – надбання Сержа Лифаря.

Також до фондів бібліотеки надійшли книжкові колекції В. Китастого – директора Дому Америки в Україні, викладача Києво-Могилянської академії; Р. Івицького – народного артиста  УРСР, актора театру «Березіль»;  Ю. Бобошка – професора Київського університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого; І. Чабаненка – ректора  Київського університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого; Р. Корогодського – кінознавця; В. Заболотної – театрознавця.

Але інформація про ці колекції ще не опублікована.

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки

 


Доброго дня! Мені потрібні документи, в яких міститься інформація про історію бібліотечних колекцій і зібрань Публічної б-теки ім. Л. Українки + також теорія(що означає біб. колекція, зібрання) і можливо це оповідь про особи, що дарували свої приватні колекції. Буду дуже вдячна!)

Добрий день, Ганно!

Відповідь на питання щодо поняття  бібліотечна колекція (зібрання) Ви можете знайти  у такій літературі та використавши наступні Інтернет джерела :

Качалина В.В.  Библиотечная коллекция и библиотечный фонд: общее и особенное. // Библиотековедение. - 2005. - №3.-С.35 - 38.

http://korolenko.kharkov.com/20.htm

http://www.medievist.org.ua/2013/02/blog-post_1747.html

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/93

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/93

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки


 поясніть, будь ласка, "репертуарна бібліографія", "бібліографічний репертуар" та "ретроспективна бібліографія" - це тотожні поняття?

 Добрий день, Юліє!

Бібліографічні терміни, про які Ви запитуєте не є тотожними поняттями. Детальну роз’яснювальну інформацію Ви можете отримати в наступних джерелах :

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліотекознавства : навчальний посібник /                   Г. М. Швецова-Водка. – К. : Кондор, 2004. – С. 142, 151.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%EF%E5%F0%F2%F3%E0%F0

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки.


 доброго дня!

що Ви можете порадити для написання курсової роботи з теми "Вітчизняні теоретики бібліографії ХХ-ХХІ ст".

 Добрий день, Юліє!

Пропонуємо Вам  використати наступні джерела :

Шендеровський В.  Він завжди стояв на обороні українського слова / Василь Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. Кн. 3.. - К. : Простір, 2011. - С. 129-134 : портр.

Солонська Н. "Головним партнером України в творенню чорноморської дійсності є безперечно Туреччина"... / Н. Солонська // Україна-Туреччина: історія культурних зв'язків та співробітництво на сучасному етапі : збірник наукових праць. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. - С. 27-31.

Абдуллаєва Н. Визначний бібліограф, літературознавець та книголюб С. Пономарьов /

 Н. Абдуллаєва // Бібліотечна планета. - 2014. - № 1. - С. 28-30.

Федотова О. Книгознавець, бібліограф, літератор Юрій Никифорук (Мережаний) : повернення знаних постатей української культури / Оксана Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 1. - С. 34-35.

Скляренко Є. Служіння книзі як життєве кредо / Євген Скляренко // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 6. - С. 33-36.

78.5

У45

Українські бібліографи : [біобібліографічний довідник] : біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія. Вип. 2 / [авт.-уклад. Р.С. Жданова, Н.І. Абдуллаєва, В.О. Кононенко ; наук. ред. В.О. Кононенко, Н.Я. Зайченко] ; Міністерство культури і туризму України ; Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України". - Київ : ДЗ "Національна парламентська бібліотека України", 2010. - 240 с.

Патока В. В. "Подвижницька праця на бібліографічній ниві" : до 125-річчя від дня народження І.Т. Калиновича / В. В. Патока // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2010. - № 4. - С. 104-112 : портр.

Березюк Н. Історик і бібліограф Ольга Дмитрівна Багалій-Татаринова / Ніна Березюк // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 4. - С. 39-44.

Савченко С. С. Князь української бібліографії : до 130-річчя від дня народження В. В. Дорошенка (1879-1963) / С. С. Савченко // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2009. – № 4. - С. 24-34 : портр.

Гринько М. Подвижник української справи - Євген Юлій Пеленський / Марія Гринько, Марія Корнійчук // Слово і Час. - 2008. - № 4. - С. 88-92 : портр.

Заморіна Т. М. Український бібліограф : До 100-річчя від дня народження І.З. Бойка (1908-1970) / Т.М. Заморіна // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 2008. - № 4. – С.59-64.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка. Необхідно скласти інструкцію «АРМ (автоматизоване робоче місце) бібліографа». Можете порадити документи для її складання, зразки для прикладу. Дякую!

Добрий день, Поліно!

Інструкція "АРМ бібліографа" складається як інструкція будь-якого АРМ.  Радимо орієнтуватися на наведений приклад інструкції АРМ:  http://www.informjust.ua/files/SR_UserGuide_1.8.4.pdf.

Вам потрібно  адаптувати його до умов, завдань, функцій відділу та програмного забезпечення, на якому працюють бібліографи вашої бібліотеки.

Також Ви можете використати наступну літературу та інтернет-джерела :

78.34

А22

Автоматизированная библиотека : достижения, новации, перспективы / [сост., авт. вступ. ст., предисл. и коммент. Т.В. Майстрович]. - Москва : Журнал "Библиотека", 2013. - 479 с.

78.30

А 49

Алешин Л. И. Автоматизация в библиотеке : Ч. 1. Учебное пособие / Л.И. Алёшин ; Московский государственный университет культуры и искусств. - Москва : Профиздат, МГУКИ, 2001. - 176 с.

 

32.965

А72

Антонов В. Н. Автоматизированные рабочие места: вопросы практического использования / В.Н. Антонов. - К. : Лыбидь, 1992. - 164 с.

Моісєєва С. Шляхи впровадження автоматизації бібліотечних процесів: наш досвід  / Моісеєва  С. // Бібліотечна планета. - 2004. - №3(25).-С.9-10.

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb98/3/F3_15.HTML

http://rd.feb-web.ru/graf-b.html

З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 


 Доброго дня! Тема мого дослідження "Управління розвитком клубних закладів сільської місцевості". Скажіть будь-ласка, чи можу я звернутися до Вас із проханням підібрати список бібліографічних джерел за досліджуваною тематикою? Дякую

Добрий день!  Рекомендуємо Вам скористатися  наступними нормативно-правовими документами, літературою за Вашою тематикою та Інтернет-джерелами  :

Загальне положення про клубне формування закладу культури системи Міністерства культури і мистецтв України : Наказ Міністерства культури і  мистецтва України  від 07.12.04  №  835.

Примірне Положення про клубний заклад : Наказ Міністерства культури і туризму України від 23.05.07 р. № 35.

Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості : Постанова Верховної Ради України від 08.02.12 р. № 4356-VI.

Про державну підтримку клубних закладів : Указ Президента України від 21.03.00 р.   №  485/2000.

Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності  : Постанова КМУ від 12.12.11 р. № 1271.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості : Наказ Міністерства культури і туризму України від 10.11.09 р.      № 50.

Бабенко Н. Б. Педагогічні умови організації сімейного дозвілля в сільських клубних закладах [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.06 / Бабенко Надія Борисівна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2004. - 233 арк.  

Васюк О.  Бібліотека як один із суб"єктів соціально-педагогічної роботи на селі /         О. Васюк //  Вісник Книжкової палати. – 2009,  № 9 . – С. 18-21.

Клубні установи в умовах оренди: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : інформ.-метод. зб. / упоряд. А. Ф. Мироненко, Л. М. Нестеренко ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К. : [б.в.], 2001. - 34 с.  

Сьогодні у клубі кіно [Текст] // Культура і життя : українська газета з питань мистецтва та культури. - 2011. - № 13. - С. 10 (про організацію кінопрокату у сільських клубах)

http://www.culturalstudies.in.ua/metod_klub_1.php (про оснащення сільських клубів технологічним обладнанням).

http://tlumachrada.if.ua/files/9/156d.pdf - Примірне положення про сільський клуб.

http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Pedagogica/32836.doc.htm - Приклад успішного управління сільським клубом .

http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-11-d23.php - Положення про клубний заклад.

http://www.culturalstudies.in.ua/2008_zv_15_3.php - Про мережу клубних закладів (аналітика та статистика)..

http://tur.kosiv.info/regulations/546-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.html – Примірний штатний розпис клубу.

З повагою

    Адміністрація Віртуальної довідки