Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела до магістерської роботи на тему "Зарубіжне бібліотекознавство: історія і сучасність". Дякую!

Добрий день, Ольго!

Радимо Вам використати наступні джерела:

Башун О. В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О. В. Башун. – Київ :          Нора-Друк, 2004. – 56 с.

Бабич В. Бібліотеки Німеччини : сучасність і майбутнє / В. Бабич // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 3. –          С. 37–40.

Васильченко С. Гібридна бібліотека : досвід Сполученого Королівства / С. Васильченко // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 4. – С. 55–59.

Вітенко В. Європейські стратегії розвитку культури : бібліотеки Німеччини / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 3. – С. 62–64.

Волохін О. Досвід кооперації бібліотек США / О. Волохін // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. – Київ, 1998. – С. 244–247.

Загуменна В. В. Бібліотечна справа Данії : нотатки українського бібліотекаря / В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 48–50.

Романов П. С. Векторы развития зарубежного библиотековедения на современном этапе /  П. С.   Романов // Библиосфера. - 2011. - № 2. - С. 19-23.

Українське бібліотекознавство (1991-2008) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [уклад. М.С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник ; бібліогр. ред.  В. О. Кононенко] ; Міністерство культури і туризму України ; Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України". - Київ : ДЗ "Національна парламентська бібліотека України", 2010. - 167 с.

 Романов П. С. Комплексный подход к измерению эффективности работы библиотеки (зарубежный опыт) / Петр Сергеевич Романов // Библиотековедение. - 2009. - № 2. - С. 90-96.

 Семендяєва Г. М. Інформаційна діяльність зарубіжних бібліотек на допомогу комерційним структурам. // Бібліотека у демократичному суспільстві : Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. - Київ, 1995.

Береславская М. Символ креативности : приоритет - учреждениям культуры и просвещения / М. Береславская // Библиотека. - 2016. - № 3. - С. 55-59.

 Керзюк О. Партнерська співпраця Британської бібліотеки / Ольга Керзюк // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 2. -      С. 22-25.

Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід / Тетяна Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 1. - С. 37-41.

 Лямец, А. М. Источники комплектования арабских библиотек в конце ХХ века : дары. Обмен. Покупка / Артём Лямец // Библиотечное дъло. - 2016. - № 6. - С. 17-20.

 Филиппова Т. С миру... по новому пространству : обзор проектов и новых библиотечных зданий / Татьяна Филиппова // Библиотечное дъло. - 2016. - № 2. - С. 18-21 : фото.

 Здесь круто, интересно, познавательно и весело // Библиотечное дъло. - 2016. - № 2. - С. 30.

Бруй, О. Збалансована система показників як основа системи стратегічного управління у бібліотеках: теоретичні аспекти / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 10. - С. 26-30 : схем.

Долотова О. Турция : от электронной библиотеки к электронному государству / Ольга Долотова // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 28-32

Мар'їна О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек : із досвіду реалізації зарубіжних проектів / Олена Мар'їна // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 2. -  С. 19-21.

Польова В. Німецька бібліотека року - 2015 : інтерв'ю з директором публічної бібліотеки     м. Кельн пані Хеннелоре Фогт / Вікторія Польова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2015. - № 2. -     С. 45-47.

Семесько В. Бібліотека Конгресу США : зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 1. - С. 17-19.

 Семесько В. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 5. - С. 19-21.

Семесько В. Національна бібліотека Білорусі: зарубіжний досвід та правовий аспект / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 10. - С. 50-52.

 Богун Н. Сучасні шляхи підвищення фахового рівня бібліотекарів : (за матеріалами зарубіжної періодики) / Н. Богун // Бібліотечна планета. - 2014. - № 1. - С. 16-19.

 Бондарчук Я. Програма "Лідерство для молодих бібліотекарів" : враження учасника / Ярослава Бондарчук // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 3. - С. 38-39.

Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія : (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 27-31.

 http://llibrarys.ru/etapi-rozvitku/39-rozvitok-bibliotekozn.html?limitstart=0

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Доброго дня! У мене до вас два питання:

1) що потрібно для того, аби записатись до вас у бібліотеку;

2) чи можна брати додому художню літературу?

буду вдячна

Добрий день, Анно!

Для того, щоб записатися у Публічну бібліотеку імені Лесі Українки, необхідно пред’явити документ, що засвідчує особу.

Відділом абонементу художня література видається додому тим користувачам, які мають київську регістрацію.

Більш детально правила користування нашою бібліотекою Ви можете подивитись на сайті :

 http://lucl.kiev.ua/index.php/pro-biblioteku/pro-biblioteku-24

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Мета та завдання пропаганди бібліографічних знань серед користувачів.

Добрий день, Кристино!

Радимо Вам використати наступну літературу :

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

78.5я72

Б91

Буран В. Я. Бібліографія: загальний курс / В. Я. Буран, О. П. Довгопола, В. В. Пупченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 214 с.

78.5

Д 46

Диомидова Г. Н. Библиографоведение : учебник для средних профессиональных учебных заведений / Г. Н. Диомидова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 288 с. – (Библиотека)

78.5

Б59

Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика / под ред.

О. П. Корнушова. – Москва : Книжная палата, 1990. – 254 с.

Абдуллаева А. Т. Библиографы как посредники в формировании информационной культуры читателей / А. Т. Абдуллаева // Библиография. – 2013. – № 3. – С. 30-34 : фото.

Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 3-6.

Свіркова Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів : нові тенденції і проблеми / Любов Свіркова // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 22-25.

Щербинина О. В. Воспитание библиографической культуры пользователей в НТБ (Жамбыльская областная научно-техническая библиотека) / О. В. Щербинина // Научные и технические библиотеки. – 1999. – № 11.– С. 71-74.

Грабар Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Наталя Грабар, Тетяна Соколовська // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 5-7.

Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів / Тамара Проценко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 34-38.

http://www.cultfine.ru/cfons-563-2.html

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Підкажіть, будь ласка, в чому специфіка ведіння сімейного формуляра саме у дитячій бібліотеці? (Луганська обл., м.Сєвєродонецьк)

Чи може дитина бути головним читачем від сім'ї? - і на неї заповнюється титульний лист формуляра? – дякую

 Добрий день, Інно!  

      Згідно п. 3.1 Типових правил користування бібліотеками України діти й підлітки  до  16  років  записуються  в бібліотеку на  підставі документа, який пред'являють їхні батьки,  установи  або особи, під наглядом яких перебувають діти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99

     Таким чином, при оформленні сімейного формуляру дитина не може бути головним читачем від сім’ї. 
     Для прикладу, ознайомтеся з Положеннями про оформлення сімейного формуляру деяких бібліотек : 
http://bibl18kr.io.ua/s398930/simeyniy_formulyar 
http://old.odb.te.ua/?menu=info&id=80 
https://www.youtube.com/watch?v=bhTXiymJkkY

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки


чи може дитина-читач мати сімейний формуляр? На зворотній сторінці формуляру дитини пишуть батьків, братів, сестер, дідусів, бабусь?

     Добрий день, Інно!

     Читачі Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих можуть користуватися сімейним формуляром згідно «Положення про сімейний формуляр»[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://kiev.convdocs.org/docs/2866/index-125808.html

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для дипломної роботи на тему: "Інформаційно-бібліографічна евристика: історія, теорія, методика, практика". Дякую!

Добрий день, Ольго!

Рекомендуємо Вам використати наступні джерела:

78.5

Ш35

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навчальний посібник для ВНЗ / Г. М. Швецова-Водка ; Міністерство освіти і науки України ; Рівненський державний гуманітарний університет. – Київ : Кондор, 2008. – 217 с.

Геращенко М. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 5. – С. 22-23.

Гречихін А. А. Бібліографічна евристика: Історія, теорія і методика інформаційного пошуку: Конспект лекцій – М. : МПІ, 1984. 48 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00211376040ae647a9e29

Є. М. Тодорова  Бібліографічна евристика  як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v40/24.pdf

Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії НаукУкраїни: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / ТетянаДобко; від. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


Доброго дня!

Хотілось би дізнатись, чи могли б Ві надати інформацію стосовно посадової інструкції, а точніше посадові обов"язки завідувача відділу зберігання?

Дякую 

     Добрий день, Вікторіє!

    Рекомендуємо Вам таку інформацію :

   «Посадова інструкція завідувача відділу зберігання та реставрації бібліотечних фондів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.chl.kiev.ua/doc/020215/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%20%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.pdf

      З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки


Добрий вечір!

Скажіть, будь ласка, де можна знайти інформацію (можливо ви напишете) про стан автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва (процеси формування фонду, обробки вхідного потоку документів, бібліографічної діяльності, обслуговування користувачів тощо). Дякую!

     Добрий день, Ганно!

     Пропонуємо Вам використати такі матеріали.

     З 2007 року введена в дію нова версія бібліотечної програми ALEPH 500.16.2. Освоєно модуль «Циркуляція бібліотечного фонду». Для цього до електронного каталогу введено записи на ретрофонд відділу абонемента, створено електронну базу користувачів, придбано принтер, встановлено програмне забезпечення Tcard, розроблено дизайн пластикового читацького квитка та проведено навчання працівників. Підтримка процесу впровадження модуля «Циркуляція бібліотечного фонду» здійснювалась за участі служби сервісної підтримки  фірми «Екслібрис».

     У 2010 році в практику роботи бібліотеки впроваджено нову послугу - резервування документів користувачами абонемента через Інтернет. Встановлено термопринтер для друку замовлень на потрібні користувачам документи, відібрані через електронний каталог.

     У грудні 2011 року бібліотека, придбавши новий сервер, розпочинає роботу по встановленню програмного забезпечення, налаштування внутрішньої локальної мережі, оновлення сайту бібліотеки.

     Щоденно сайт бібліотеки відвідують користувачі з усіх куточків світу. До їх послуг – електронна бібліотека оn-line, де представлено повні тексти 13-ти рідкісних та раритетних видань про Київ, творча спадщина Лесі Українки, 106 унікальних книг із колекції Сержа Лифаря, 189 видань з питань духовності та моралі, 17 науково-популярних книг різної тематики, колекція світової класичної музики, аудіоантологія української поезії, твори художньої літератури.

     З квітня 2012 року для користувачів, що приходять працювати з власними гаджетами, бібліотека забезпечує вільну зону Wi-Fi.

     Великим здобутком колективу бібліотеки та користувачів її послуг є електронний каталог, що на сьогодні вміщує близько 450 тисяч записів документів. Ця потужна пошукова система – ключ до фондів 91 публічної бібліотеки Києва, що дає відповідь не лише про наявність потрібного документа, а й визначає публічну бібліотеку столиці, у фондах якої він зберігається. Важливою складовою каталога є база записів на статті з періодичних видань.

     Усі робочі місця бібліотекарів комп’ютеризовано. До послуг користувачів – 22 інтернет-місця.

     Також радимо Вам скористатися наступними джерелами :

Катаєва М. Віртуальний світ поряд із книжками : в публічних бібліотеках міста можна скористатися безкоштовним доступом до Інтернету / Марія Катаєва // Хрещатик. – 2015. – 17 квіт. (№ 102). – С. 3 : фото.

Ковальчук Л. І. Публічні бібліотеки Києва і створення єдиного інформаційного простору / Людмила Ковальчук // Вир. – 2009. – № 1. – С. 64-69.

Ковальчук Л. І. Роль публічних бібліотек м. Києва у створенні єдиного інформаційного простору / Людмила Іванівна Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2006. – № 1. – С. 22-24.

Костенко Л. Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства : підсумки міжнародної конференції "Крим-2002" / Л. Костенко  // Бібліотечний вісник. – 2002. – №4. – С.47-53.

Публічна бібліотека імені Лесі Українки міста Києва : від витоків до сьогодення / [уклад.
О. І. Романюк ; ред. рада: Л. І. Ковальчук та ін.] ; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих міста Києва. – Київ : [Друк] : [Колор Консалтинг], 2014. – 55 с.

Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідження / [авт.-упоряд. В.  С. Пашкова, І. О. Шевченко,
Я. О. Хіміч] ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : Міленіум, 2008. – 121 с.

Центри публічного доступу до інтернету в бібліотеках : документи і матеріали / уклад.
В. К. Скнарь, І. О. Шевченко ; Міністерство культури і мистецтв України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Публічна бібліотека ім Лесі Українки
м. Києва ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : [ДАКККіМ] : [Публічна бібліотека
ім. Лесі Українки м. Києва] : [Українська бібліотечна асоціація], 2005. – 137 с.

       З повагою

      Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Доброго дня! Порадьте якийсь матеріал на тему "Книга і суспільство: проблеми взаємодії."

Добрий день, Петре!

Радимо Вам скористатися наступними матеріалами :

Маркова В. Трансформація книжки в умовах інформаційного суспільства : культурологічний підхід / В. Маркова  // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 9. – С. 25-28.

Афонін О. Інтерес до української книги знижується : [інтерв'ю] / Олександр Афонін ; інтерв'ю взяла Олена Загдай // Діловий вісник. – 2012. – № 6. – C. 11.

Грипич С. Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 47-50.

Соколов А. Зачем библиотеки информационному обществу? / Аркадий Соколов // Нева. – 2011. – № 9. – С. 188-201.

Бібліотека у світі відкритого доступу до інформації / Л. Геллер, У. Шнайдер, Д. Гірсберг, Г. Нойрот, І. Фернандес, Р. Фельдман, Р. Денель // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. –

С. 9-19.

Біличенко О. Інформаційно-когнітивна динаміка суспільства та її вплив на художню літературу / Ольга Біличенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 49-52.

Біличенко О. Література для еліти і масова аудиторія в сучасному соціально-комунікаційному просторі / Ольга Біличенко // Вісник Книжкової палати. – 2012.– № 12. – С. 44-47.

Біличенко О. Функціональні особливості художньої літератури в системі соціальної комунцікації / Ольга Біличенко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 49-52.

Біличенко О. Інтеграційний погляд на місце художньої літератури в комунікаційній еволюції культури / Ольга Біличенко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 12. – С. 39-42.

Бакуменко Л. Г. Молодь і книга : реалії і майбутнє / Бакуменко Л. Г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://lib.khnu.km.ua/about_library/metodob/fahivciu/zbirnyk_materialiv_konfer.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


 Доброго дня! Допоможіть будь-ласка. Мене цікавить: інтернет-ресурси та традиційні джерела (книги, статті з різних журналів), посилання на якісь проети, програми з курсової роботи про бібліотечне обслуговування людей з обмеженими можливостями. буду дуже вдячна за допомогу!

Добрий день, Анно!

Радимо Вам використати наступні джерела:

Покотило Ю. Сучасна бібліотека - провідник у роботі з соціалізації підлітків та молоді з особливими потребами / Ю. Покотило // Бібліотечна планета. – 2014. – № 3. – С. 13-15.

Бородина  В. А. Чтение как фактор личностного роста особых групп читателей / Валентина Бородина // Библиотечное дъло. – 2013. – № 3. – С. 6-9.

Мартюшова  О. Інформаційно- ресурсний центр для людей із обмеженими можливостями в публічній бібліотеці / О. Мартюшова // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 24-25.

Красномовець В. А. Впровадження інновацій в освіті як передумова соціального розвитку в Україні осіб з обмеженими фізичними можливостями / В. А. Красномовець // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 199-203 : табл.

Стадник О. Бібліотека допомагає повірити в себе / О. Стадник // Бібліотечна планета. – 2008. – № 4. – С. 33.

Васильченко С. Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з обмеженими можливостями / С. Васильченко // Бібліотечний вісник. – 2002. – №1.– С.37-41.

Порунова В. Горизонты общения становятся шире : реабилитация инвалидов / Валентина Порунова // Библиотека. – 2013. – № 4. – С. 29-31.

Гайдай В. Консультационный центр по работе библиотек с инвалидами : эффективная форма методической поддержки / Валентина Гайдай // Библиотечное дъло. – 2012. – № 14. –

С. 40-43.

Локоть Н. Мобільна школа комп'ютерної та інтернет-грамотності для людей з особливими потребами: досвід та здобутки / Н. Локоть // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. –

С. 2-4.

Кунанець Н. Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами : стан та перспективи / Наталія Кунанець, Олександр Лозицький, Володимир Пасічник // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 10. – С. 28-32 : схем.

Щербан Р. "Аптека для душі": інформаційний бюлетень "Інва.net" для людей з особливими потребами / Раїса Щербан // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 4. – С. 45-46.

http://lib.sowa.com.ua/LEAP/LEAP-pp.htm

http://uk.xlibx.com/4kulturologiya/50859-1-obslugovuvannya-lyudey-obmezhenimi-mozhlivostyami-metodichni-poradi-hmelnickiy-2013-bbk-659-4ukr-27224-78584-4u.php

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


 Доброго дня! Для курсової роботи мені потрібно 30 джерел на таку тематику: організація книгорозповсюдження в Україні та за кордоном, про способи розповсюдження книжкової продукції (наприклад, через сайти книжкових Інтернет-магазинів). Завчасно дякую!

Добрий день, Ганно!

Радимо Вам скористатися наступними джерелами:

67.9(4Ук)301.12

П78

Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 15 травня 2013 року / [упоряд. Т.М. Галюк] ; Верховна Рада України ; Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 224 с.

Мельниченко А. Реклама та PR як засоби популяризації української книги / Анатолій Мельниченко, Андрій Киричок // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 11. – С. 44-45.

Афонін О. Українські книжкові реалії 2010-го / Олександр Афонін // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 3. – С. 3-5.

Копистинська І. Книгорозповсюдження в Україні: стан і перспективи / І. Копистинська  // Друкарство. – 2003. – № 3. – С. 24-25.

http://bookplatform.org/images/activities/47/publishing_study_ukraine_ukr.pdf

http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/Vudanna_WEB_pdf/1Visnuk_NB/2012_Vupysk_VII/105-116.pdf

http://refs.co.ua/53871-Sravnitel_nyiy_analiz_otechestvennoiy_i_zarubezhnoiy_sistemy_knigorasprostraneniya.html

http://uabooks.info/ua/experts/?pid=3759

http://www.niss.gov.ua/articles/1431/

http://plagiatik.at.ua/publ/referati/dilovodstvo/referat_na_temu_logistika_v_sistemi_knigorozpovsjudzhennja_ocinka_mozhlivostej_i_perspektivi_rozvitku/18-1-0-24123

http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-50-seriia-sotsialni-komunikatsiyi/13.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 

 


Доброго дня! Чи є в наявності календар знаменних і пам'ятних дат на 2016 рік? Чи можливо отримати його ел. поштою? Дякую. Бажаю миру, здоров'я і гарного настрою.

 

      Добрий день, шановна Маріє Володимирівно!

      Календар знаменних і пам’ятних дат на 2016 рік зараз знаходиться у роботі. На початку листопада 2015 року його буде виставлено на сайті нашої бібліотеки і Ви зможете його собі зкопіювати.

      З повагою

      Адміністрація Віртуальної довідки


 Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему "Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів". Дякую!

Добрий день , Людмило!

Пропонуємо Вам використати наступну літературу : 

78.34

А22

Автоматизированная библиотека : достижения, новации, перспективы / [сост., авт. вступ. ст., предисл. и коммент. Т. В. Майстрович]. – Москва : Журнал "Библиотека", 2013. – 479 с.

78.34

А49

Алешин Л. И. Проектирование библиотечных АИС : учебно-методическое пособие / Л. И. Алешин. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2008. – 351 с.

78.30

А 49

Алешин Л. И. Автоматизация в библиотеке : Ч. 1. Учебное пособие / Л. И. Алёшин ; Московский государственный университет культуры и искусств. – Москва : Профиздат, МГУКИ, 2001. – 176 с.

78.34(4Ук)

А72

Антонов В. М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні : інноваційні технології та застосування : монографія / В. М. Антонов, В. Г. Нестеренко, Ю. В. Антонова-Рафі ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - [Київ] : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 207 с.

32.973

К20

Каптерев А. И. Компьютеризация информационных технологий : учебное пособие /

А. И. Каптерев. – Москва : [Литера], 2013. – 300 с. : ил.

Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу / Олена Бабічева // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 13-15.

Баньківська І. Особливості роботи наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії в режимі автоматизованої книговидачі / І. Баньківська // Бібліотечна планета. - 2009. - № 1. - С. 12-17.

Белоногова М. Библиотекарь работает в openoffice / Маргарита Белоногова, Анатолий Белоногов // Библиотека. – 2008. – №  4. – С. 43-45.

Белоногова М.Автоматизируем работу с формуляром / Маргарита Белоногова, Анатолий Белоногов // Библиотека. – 2007. – № 10. – С. 19-21.

Бродовский А. И. Новые решения и перспективы развития системы автоматизации библиотек ИРБИС / А. И. Бродовский  // Научные и технические библиотеки. – 2000. –  № 2. –  C. 45-51.

Есина Л. Сетевые ресурсы в удалённом доступе / Л. Есина // Библиотека. – 2012. – №  2. – 

С. 53-56.

Заварыкина Н. Виртуальная справочная служба - новые методы и подходы / Н. Заварыкина // Библиотека. – 2010. – № 8. – С. 46-50.

Изабасарова Д. "АИС - СБ РК": продвижение в будущее : программное обеспечение, позволяющее инвалидам пользоваться базами данных / Д. Изабасарова, Ю. Панченко // Библиотека. – 2012. – № 7. –  С. 29-32.

Карауш А. Автоматизация: своевременное решение : о внедрении системы "ИРБИС" в процессы управления / Александр Карауш, Александр Майнагашев // Библиотека. – 2010. – №  5. – С. 55-56.

Лобузіна К. Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи / Катерина Лобузіна, Іван Лобузін // Бібліотечний вісник. – 2011. – №  5. – С. 14-21.

Моісєєва С. Шляхи впровадження автоматизації бібліотечних процесів : наш досвід. // Бібліотечна планета. – 2004. – №3  (25). – С. 9-10.

Семёнова Л. С. Технология производства библиотечных продуктов и услуг при внедрении в работу автоматизированных библиотечных систем (АБИС) / Лилиада Семёнова // Библиотечное дъло. –2013. – №  23. – С. 31-40.

Ситник С. Библиографические базы данных : Кому их создавать?: Автоматизация. // Библиотека. – 2002.  – № 2. –  C. 33-34.

Суковатых Т. Полезный сервис плюс удобный поиск : формирование баз данных /

Т. Суковатых // Библиотека. – 2012. – № 6. –- С. 35-39.

Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі / Л. Фісенко // Бібліотечний вісник. – 2008. – №  2. – С. 24-26.

Чабан І. Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського) / І. Чабан  // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 2. – С. 46-52.

Шевченко В. Информационный сервис: быстро, эффективно, надёжно : об изменении традиционной схемы организации обслуживания / В. Шевченко, М. Баимова, В. Руденко // Библиотека. – 2010. – № 8. – С. 51-53.

Шрайберг Я.Л. Автоматизация как новое научное направление в библиотечно-информационной области. Десять главных принципов автоматизации / Я. Л. Шрайберг  // Научные и технические библиотеки. – 2000. –  № 2. – C. 5-11.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


Доброго дня.

Підкажіть, будь ласка, яким чином можна замовити книжки в режимі онлайн? Де і в який термін їх можна забрати? Як зрозуміти що примірник є в наявності чи вже "на руках"?Ця система (онлайн замовлень) дійсно функціонує чи працює лише "на папері"?

 Добрий день, Романе!

Функція «Замовлення книг в режимі онлайн» працює  тільки для  відділу абонементу нашої бібліотеки. Щоб скористатись цією послугою, Ви повинні записатись до бібліотеки та отримати читацький квиток.

Як дізнатись про наявність книги

У розділі «Пошук» електронного каталогу бібліотеки (див. сайт lukl.kiev.ua), Ви повинні знайти необхідну книгу та її місцезнаходження (абонемент). Інформацію про місцезнаходження книги та наявність її на полиці можна отримати, натиснувши на виділеному тексті "Всі примірники" у записі.  

Замовлення здійснюється через електронний каталог (див. сайт lukl.kiev.ua) в розділі «Формуляр».

Докладна інформація  щодо користування електронним формуляром подана  безпосередньо в розділі.  

З повагою

Адміністрація  Віртуальної довідки

 


Доброго дня! Чи маєте ви покажчик "Український художній авангард", який виданий відділом мистецтв, в електронному форматі. Чи доступний він через Інтернет?

Добрий день, Олено!

Так. Бібліографічний покажчик «Український художній авангард» в електронному вигляді розміщено на сайті нашої бібліотеки. Ви можете продивитись його натиснувши таке посилання : http://www.lukl.kiev.ua/imageos/stories/Downloads/Book_Avangard.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


 доброго дня! порадьте інтернет джерела з питання методів поширення української сучасної художньої літератури бібліотеками за кордоном (можливо, україськими діаспорами)

 Добрий день, Женю!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді наступні джерела :

http://homes.chass.utoronto.ca/~tarn/courses/

http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=122

http://www.shevchenko.org/

http://www.hurtom.com/portal/24366/%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80

 http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.B8_.D1.96.D0.BD.D0.BE.D0.B7.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B8_.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BC.D0.B8_.D1.82.D0.B0_.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B9.D0.BD.D1.8F.D1.82.D1.82.D1.8F_.D0.B7.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D1.80.D0.B4.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC

 http://immigrada.de/?p=15179

http://kdpu-library.ucoz.ru/Librarydocument/Konf/peshkova.pdf

http://sumno.com/reportage/ukrajino-norvezki-literaturni-dni-trohy-informatsi/

http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/PART-3_11.htm

http://www.stattionline.org.ua/histori/114/21691-do-pitannya-pro-stanovlennya-ukra%D1%97noznavstva-v-garvardskomu-universiteti.html

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки

 

  


 допоможіть з електронними ресурсами по темі фактори впливу на формування інформаційних потреб

Добрий день, Анно!

Радимо використати наступну літературу :

Рогова П. Про концепцію створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Павла Рогова // Вісник Книжкової палати. – 2013. –  № 10. – С. 8-12 : схем.

Илюшина И. Виртуальный СБА : новые принципы организации производственных процессов / И. Илюшина // Библиотека. – 2012. – № 10. – С. 14-18.

Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 24-28 : схем.

Петрова М. Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки / М. Петрова // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3. – С. 16-20.

Трачук Л. Ф. Особенности веблиографических пособий: теоретический аспект /

Л. Ф. Трачук // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 52-59.

Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – №  2. – С. 3-7.

Лопата О. Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки / Олена Лопата // Бібліотечний вісник. – 2010. – №  2. – С. 8-15.

Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки  / Олена Лопата //           Книжкова палата України . – 2010 . –  

№ 4.–  С. 25-29.

Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів / Тамара Проценко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 34-38.

Ісаєнко О. О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів

сучасної бібліотеки / О. О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство.

Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 38-44.

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


 Добрий день! Порадьте якийсь матеріал (література, статті...) на тему "Бібліотечна освіта в Україні" (з 1991 року)

Добрий день, Петре!

Пропонуємо скористатися  наступними статтями та інтернет-джерелами :

Білик О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2011. –  № 2. – С. 26-30.

Бабич В. До проблеми підготовки кадрів бібліотечно-інформаційної сфери. // Бібліотечна планета. – 2005. – № 2. – С. 5-11.

Шевченко І. Кадрове забезпечення процесів організації роботи з бібліотечними фондами в публічних бібліотеках України / І. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2007. – № 4. – С. 11-14.

Шевченко І.. Інноваційний проект Української бібліотечної асоціації. // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 6.– C.18-20.

Скнар В. Організаційно-методичне забезпечення безперервної освіти бібліотекарів України. // Бібліотечна планета. – 2000. – № 1. – C. 27-28.

Клюев В. Позвольте представиться: менеджер информационных ресурсов. // Библиотека. – 2005. – № 8. – С. 60.

Баніна М. Початкова ланка вищої бібліотечної освіти. // Вісник Книжкової палати. –2002. –  

№ 3. – С.19-22.

Кушнаренко Н. Бібліотечно - інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє. // Вісник Книжкової палати. –  2002. –  № 5 –  С.33-34.

Конюкова І. Я. Концепція розвитку бібліотечної професії  / І. Я. Конюкова // Вісник КНУКіМ, „Педагогіка”. – К., 2001. – № 4. – С. 53–60.

http://www.nbuv.gov.ua/node/655

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки

 


 допоможіть будь ласка з електронними та традиційними джерела по темі курсової роботи - популяризація сучасної української художньої книги засобами бібліотечної роботи

 Добрий день, Анно!

Можливо Вам стануть у нагоді такі матеріали :

Бейліс Л. Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек / Л. Бейліс // Бібліотечна планета. - 2009. - № 4. – С. 8-11.

Романюк, О. І. «Українське слово проситься до тебе…» : методичні поради бібліотекарю на допомогу популяризації сучасної української літератури (в т.ч. досвід роботи Деснянської ЦБС) / О. І. Романюк, А. М. Кравченко // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 17. –

С. 10-13.,Українське слово проситься до тебе : методичні поради бібліотекарю на допомогу популяризації сучасної української літератури

Файл для скачування (у форматі zip - 29 Кб). – К., 2006.

http://www.lukl.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=263:2012-01-25-09-45-39&catid=1:pagedir&Itemid=2

http://relay.library.donetsk.ua/docs/texts/ghinoch2009.pdf

http://library.tup.km.ua/about_library/metodob/Buleten13/buleten13.htm

http://library.ck.ua/files/BiblFah/1.pdf

http://zodub.uz.ua/vydav/populjaryzacija.html

http://www.slideshare.net/Oks123/ss-35382360

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки


 Допоможіть будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи з підвищення кваліфікації бібліотекарів

     Добрий день, Колю!

     Радимо Вам скористатися наступною літературою та інтернет-джерелами :

Тихомирова И. И. Последний плеск коллективного библиотечного исследования / Ирина Тихомирова // Библиотечное дъло. – 2013. – № 5. – С. 12-16.

Шалагінов Б. Дитяча література : до питання історичної періодизації / Борис Шалагінов // Слово і Час. – 2013. – № 7. – С. 46-53.

Кабачек О. Л. Кто оспорит Вирджинию Вульф, или Экономия на детях / О. Л. Кабачек // Библиотечное дъло. – 2012. – № 4. – С. 10-13.

Рубан А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі / Алла Рубан // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 44-45.

Гулько Л. Час читати / Лідія Гулько // Українська культура. – 2010. – № 9-12. –

С.38-39 : фото.

Півнюк Н. Читання як проблема державного рівня / Надія Півнюк, Наталія Гребницька // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – С. 10-12.

Півнюк Н. Читання за законами природовідповідності / Н. Півнюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 5-9.

Лугова Л. Дитяча книга і дитяче читання як ідея співпраці дітей і дорослих / Лариса Лугова // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 3. – С.14-16.

Степанова Л. Детское чтение - возможность диалога с ребенком в современном пространстве / Л. Степанова  // Библиотечное дъло. – 2003. – № 11. – С. 10-13.

Белоколенко М. В. Организация чтения детей в библиотеке: системный подход /

М. В. Белоколенко // Библиотековедение. – 2001. – № 4. – С. 64-70.

Шкира О.  Виховне значення книги в житті дитини / Ольга Шкира // Початкова школа. – 2004. – № 11. – С. 60-61.

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-rol-knigi-v-zhizni-rebenka-167714.html

      З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки