Мета та завдання пропаганди бібліографічних знань серед користувачів.

Добрий день, Кристино!

Радимо Вам використати наступну літературу :

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80

78.5я72

Б91

Буран В. Я. Бібліографія: загальний курс / В. Я. Буран, О. П. Довгопола, В. В. Пупченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 214 с.

78.5

Д 46

Диомидова Г. Н. Библиографоведение : учебник для средних профессиональных учебных заведений / Г. Н. Диомидова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2003. – 288 с. – (Библиотека)

78.5

Б59

Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика / под ред.

О. П. Корнушова. – Москва : Книжная палата, 1990. – 254 с.

Абдуллаева А. Т. Библиографы как посредники в формировании информационной культуры читателей / А. Т. Абдуллаева // Библиография. – 2013. – № 3. – С. 30-34 : фото.

Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 3. – С. 3-6.

Свіркова Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів : нові тенденції і проблеми / Любов Свіркова // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 22-25.

Щербинина О. В. Воспитание библиографической культуры пользователей в НТБ (Жамбыльская областная научно-техническая библиотека) / О. В. Щербинина // Научные и технические библиотеки. – 1999. – № 11.– С. 71-74.

Грабар Н. Інформаційні потреби та інформаційна культура в сучасному вимірі / Наталя Грабар, Тетяна Соколовська // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 3. – С. 5-7.

Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів / Тамара Проценко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 34-38.

http://www.cultfine.ru/cfons-563-2.html

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити