Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для дипломної роботи на тему: "Інформаційно-бібліографічна евристика: історія, теорія, методика, практика". Дякую!

Добрий день, Ольго!

Рекомендуємо Вам використати наступні джерела:

78.5

Ш35

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства : навчальний посібник для ВНЗ / Г. М. Швецова-Водка ; Міністерство освіти і науки України ; Рівненський державний гуманітарний університет. – Київ : Кондор, 2008. – 217 с.

Геращенко М. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 5. – С. 22-23.

Гречихін А. А. Бібліографічна евристика: Історія, теорія і методика інформаційного пошуку: Конспект лекцій – М. : МПІ, 1984. 48 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ru.calameo.com/books/00211376040ae647a9e29

Є. М. Тодорова  Бібліографічна евристика  як наукова та навчальна дисципліна в системі спеціальної підготовки фахівців документно-інформаційної сфери [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v40/24.pdf

Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії НаукУкраїни: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / ТетянаДобко; від. ред. О. С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF00000040.pdf

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити