Доброго дня! Шукаю документи з теми "Бібілотечна реклама: форми та види"

Дякую!

    Добрий день, Маріє!

    Радимо Вам звернутись до таких джерел :

Закон України «Про рекламу» [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/270/96-%D0%B2%D1%80

78.38

Б82

Борисова, О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности : учебно-практическое пособие / О. О. Борисова. – Санкт-Петебург : Профессия, 2006. – 320 с. - ( Библиотека)

 78.38

Ц38

Центри публічного доступу до інтернету в бібліотеках : документи і матеріали / уклад. В. К. Скнарь, І. О. Шевченко ; Міністерство культури і мистецтв України ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; Публічна бібліотека ім Лесі Українки м. Києва ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : [ДАКККіМ] : [Публічна бібліотека ім Лесі Українки м. Києва] : [Українська бібліотечна асоціація], 2005. – 137 с. 

Гологудина, Л. Реклама : "Сарафановое радио" или СМИ? / Л. Гологудина  // Библиотека. – 2005. – № 11. – С.16.

78.38

Б 82

Борисова О. О. Библиотечно-библиографическая реклама : учебно-практическое пособие для вузов / О. О. Борисова.  – Москва : Профиздат Издательство МГУК, 2002. – 224 с. – (Современная библиотека. Вып.22)

76.006.5

Б20

Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підручник для ВНЗ / Л.В. Балабанова, Л.О. Юзик ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький національний університет економіки і торгівлі
ім. М. Туган-Барановського ; Інститут економіки і управління. Кафедра маркетингового менеджменту. –
Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 392 с. : портр.

Головко С. "Реклама - предмет увлекательный" / С. Головко  // Библиотека. – 2004. – № 6. – С. 76-78.

Чрелашвили О. Реклама в библиотеке и реклама библиотек / О. Чрелашвили  // Библиотечное дъло. – 2004. – № 8. –С. 31-34.

Борисова, О. О. Библиотечно-библиографическая реклама / О. О.  Борисова // Библиография. – 2003. –
№ 3. – С. 101-105.

Соколова О. Бібліотечна реклама: різноматнітність і дієвість / О. Соколова  // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3. – С. 13-14.

Ганзикова, Г. Буктрейлер или аннотация в видеоформате? : эффективные способы продвижения новой книги / Галина Ганзикова // Библиотечное
дъло. – 2016. – № 9. –  С. 7-10.

Ключникова, М. Разрушаем стереотипы : приёмы эффективной рекламы / Марина Ключникова // Библиотечное дъло. – 2016. – № 9. – С. 39-42.

 Грет, М. Реклама бібліотек у блогах / Максим Грет // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 1. – С. 52-57.

 Залевська, Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки / Л. Залевська // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4. – С. 19-20.

Плохотник, Т. М. Новое блюдо библиотечной кухни : буктрейлер подан / Т. М. Плохотник // Библиотечное дъло. – 2012. – № 6. – С. 20-22.

Родина, О. В. Реклама - двигатель... чтения / О. В. Родина, А. В. Соломенная // Современная
библиотека. – 2012. – № 3. – С. 33-35.

Промська, О. Рекламна діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки / Олександра Промська // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 26-28.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити