Доброго часу доби . Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до написання курсової роботи з теми: «Бібліографічна діяльність Національної бібліотеки України для дітей». Завчасно дякую.

Добрий день, Світлано!

Радимо Вам використати наступні джерела :

Торлин И. Виртуальная библиографическая справка – информационная "скорая помощь" удаленным пользователям библиотек / И. Торлин // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 4. – С. 34-37.

Національна бібліотека України для дітей. Видавнича діяльність Національної бібліотеки України для дітей (1967–2002) : ретроспективний науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад. Н. Душенчук,
Н. Гажаман, В. Красножон. – Київ, 2004. – 47 с.

Медведєва В. М.  Бібліотечна планета Анастасії Кобзаренко як фундатора Національної бібліотеки України для дітей / В. М. Медведєва //  Бібліотека ХХІ століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2015 р. / М -во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. Ун -т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – С. 25-28.

Бабенко Ж. Бібліографічна діяльність Державної бібліотеки України для дітей / Ж. Бабенко // Вісник Книжкової палати. – 1997. – № 12 . – С. 5.

Історія розвитку бібліотек України для дітей (1941 - 1959 рр.) / ред. : А. С. Кобзаренко; Нац. б-ка України для дітей. – Київ, 2005. – 90 c.

Кобзаренко А. Зерна добра і краси : про Державну бібліотеку для дітей / А. Кобзаренко // Культура і життя. – 2001. – 1 груд. – С. 3.

Бібліографічна діяльність бібліотек України для дітей 1960–1974 рр. / Нац. б-ка України для дітей ;
Н. О. Гажаман, В. М. Красножон, Н. С. Дяченко. – Київ, 2007. – 36 с.

Видавнича діяльність Національної бібліотеки України для дітей (1967–2002 рр.) : ретросп. наук.-досл. бібліогр. покажч. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Н. Г. Душенчук, Н. О. Гажаман, В. М. Красножон – Київ, 2004. – 47 с.

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2010/disk/74.pdf

Також рекомендуємо звернути увагу на сторінку видань Національної бібліотеки України для дітей : https://archive.is/RR7Ru

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити