Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела до магістерської роботи на тему "Зарубіжне бібліотекознавство: історія і сучасність". Дякую!

Добрий день, Ольго!

Радимо Вам використати наступні джерела:

Башун О. В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О. В. Башун. – Київ :          Нора-Друк, 2004. – 56 с.

Бабич В. Бібліотеки Німеччини : сучасність і майбутнє / В. Бабич // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 3. –          С. 37–40.

Васильченко С. Гібридна бібліотека : досвід Сполученого Королівства / С. Васильченко // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 4. – С. 55–59.

Вітенко В. Європейські стратегії розвитку культури : бібліотеки Німеччини / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 3. – С. 62–64.

Волохін О. Досвід кооперації бібліотек США / О. Волохін // Бібліотека. Інформація. Суспільство : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20–22 жовт. 1998 р. – Київ, 1998. – С. 244–247.

Загуменна В. В. Бібліотечна справа Данії : нотатки українського бібліотекаря / В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 1. – С. 48–50.

Романов П. С. Векторы развития зарубежного библиотековедения на современном этапе /  П. С.   Романов // Библиосфера. - 2011. - № 2. - С. 19-23.

Українське бібліотекознавство (1991-2008) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [уклад. М.С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник ; бібліогр. ред.  В. О. Кононенко] ; Міністерство культури і туризму України ; Державний заклад "Національна парламентська бібліотека України". - Київ : ДЗ "Національна парламентська бібліотека України", 2010. - 167 с.

 Романов П. С. Комплексный подход к измерению эффективности работы библиотеки (зарубежный опыт) / Петр Сергеевич Романов // Библиотековедение. - 2009. - № 2. - С. 90-96.

 Семендяєва Г. М. Інформаційна діяльність зарубіжних бібліотек на допомогу комерційним структурам. // Бібліотека у демократичному суспільстві : Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. - Київ, 1995.

Береславская М. Символ креативности : приоритет - учреждениям культуры и просвещения / М. Береславская // Библиотека. - 2016. - № 3. - С. 55-59.

 Керзюк О. Партнерська співпраця Британської бібліотеки / Ольга Керзюк // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 2. -      С. 22-25.

Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід / Тетяна Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 1. - С. 37-41.

 Лямец, А. М. Источники комплектования арабских библиотек в конце ХХ века : дары. Обмен. Покупка / Артём Лямец // Библиотечное дъло. - 2016. - № 6. - С. 17-20.

 Филиппова Т. С миру... по новому пространству : обзор проектов и новых библиотечных зданий / Татьяна Филиппова // Библиотечное дъло. - 2016. - № 2. - С. 18-21 : фото.

 Здесь круто, интересно, познавательно и весело // Библиотечное дъло. - 2016. - № 2. - С. 30.

Бруй, О. Збалансована система показників як основа системи стратегічного управління у бібліотеках: теоретичні аспекти / Оксана Бруй // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 10. - С. 26-30 : схем.

Долотова О. Турция : от электронной библиотеки к электронному государству / Ольга Долотова // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 6. - С. 28-32

Мар'їна О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек : із досвіду реалізації зарубіжних проектів / Олена Мар'їна // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 2. -  С. 19-21.

Польова В. Німецька бібліотека року - 2015 : інтерв'ю з директором публічної бібліотеки     м. Кельн пані Хеннелоре Фогт / Вікторія Польова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2015. - № 2. -     С. 45-47.

Семесько В. Бібліотека Конгресу США : зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 1. - С. 17-19.

 Семесько В. Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 5. - С. 19-21.

Семесько В. Національна бібліотека Білорусі: зарубіжний досвід та правовий аспект / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 10. - С. 50-52.

 Богун Н. Сучасні шляхи підвищення фахового рівня бібліотекарів : (за матеріалами зарубіжної періодики) / Н. Богун // Бібліотечна планета. - 2014. - № 1. - С. 16-19.

 Бондарчук Я. Програма "Лідерство для молодих бібліотекарів" : враження учасника / Ярослава Бондарчук // Бібліотечний форум України. - 2014. - № 3. - С. 38-39.

Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія : (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. - 2014. - № 2. - С. 27-31.

 http://llibrarys.ru/etapi-rozvitku/39-rozvitok-bibliotekozn.html?limitstart=0

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити