Проєкт «Електронна бібліотека»

 Проєкт має на меті:

-забезпечення рівної можливості безоплатного доступу користувачів до повнотекстових ресурсів, музичних творів, інших оцифрованих документів з фонду бібліотеки;

 -надання користувачам якісно нових можливостей роботи з інтегрованим інформаційним ресурсом бібліотеки в єдиній точці доступу;

- створення електронних копій друкованих документів, що  знаходиться у фондах бібліотеки, для збереження культурної спадщини, запобігання фізичного зносу документів;

- підвищення ефективності використання документів, розкриття фондів бібліотеки;

- створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам.

Планується, що ЕБ стане складовою Національної електронної бібліотеки.

Доступ на сайті бібліотеки – http://lukl.kiev.ua/elib/