Програма розвитку Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих міста Києва на 2017-2021 роки

У "Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року "Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України" зазначено, що «сталий розвиток демократичного громадянського суспільства, дотримання прав і свобод людини, примноження людського, соціального, інтелектуального, технологічного, природного та фінансового капіталу держави, реалізація державної політики неможливі без сучасних бібліотек».

Проект «Бізнес-старт»

Проект передбачає створення на базі бібліотеки інформаційного центру з питань малого та середнього бізнесу.
На етапі розвитку бізнесу перед підприємцями гостро постає проблема систематичного інформаційного, консультаційного, освітнього супроводу бізнесу і процесів, пов’язаних з його діяльністю.

Проект «Електронна взаємодія громадян і держави» 2015-2017

Соціальний проект «Електронна взаємодія громадян і держави» адресовано людям, які не мають навичок пошуку інформації в мережі Інтернет, а також тим громадянам, хто прагне навчитися користуватися суспільно значимою та державною інформацією, розміщеною на Інтернет-ресурсах.


Проект «Електронна бібліотека»

 Проект має на меті:

-забезпечення рівної можливості безоплатного доступу користувачів до повнотекстових ресурсів, музичних творів, інших оцифрованих документів з фонду бібліотеки;


Програма «На вістрі часу»

Програма передбачає реалізацію міні-проектів, спрямованих на підвищення фахового рівня та поінформованості працівників бібліотеки та публічних бібліотек міста:


Проект «Краєзнавчі читання»

Мета і завдання:

-виявлення нових краєзнавчих досліджень;

-стимулювання дослідницької, соціальної та творчої активності краєзнавців;

-популяризація краєзнавчих матеріалів, доведення їх до користувачів:


Проект «Мистецтво поруч»

Основна мета проекту – наблизити високе мистецтво до пересічних киян через засідання любительських об’єднань під керівництвом мистецтвознавців, організацію виставок художніх полотен.


Проект "Бібліотека+театр"

Проект передбачає проведення спільної творчої, організаційної діяльності, що спрямована на наближення літератури в театральному форматі до користувачів, популяризацію театрального мистецтва, розвиток глядацької і читацької культури, підтвердження статусу бібліотеки як привабливого «третього місця».


Проект «Служба "Віртуальна довідка"»

Основна мета бібліотечного довідкового сервісу - виконання разових запитів віддалених користувачів, що пов’язані з пошуком бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації,  надання через мережу Інтернет додаткової можливості отримання безоплатної  дистанційної послуги усім без винятку категоріям користувачів.


Проект «Бібліотека і милосердя»

Мета проекту: усіма бібліотечними засобами та ресурсами сприяти незахищеним громадянам, переселенцям, учасникам АТО, маломобільним групам користувачів у вирішенні їх соціально-побутових проблем, допомагати в подоланні соціальної ізольованості, здійснювати інформаційну та консультативну підтримку.