Доброго дня! Я журналіст, літератор, автор двох художніх книг про сучасну Україну. Мені потрібна література про Миколу Леонтовича. Цікавлять його творчість, біографія. Чи потурбувався хтось про зібрання архівних документів про цю видатну людину? Чи існують мемуари сучасників Леонтовича? Чи написані про нього художні твори - п"єси, романи, оповідання, поеми?

     Добрий день, шановна Тетяно Миколаївно!

     Пропонуємо Вам наступні джерела :

Дічек Н. П. Леонтович Микола Дмитрович (1877-1921) : відомий композитор, хоровий диригент, громадський діяч / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для ВНЗ : у 2 кн. Кн. 1. Х-ХІХ століття. – Київ. : "Либідь", 2005. –

С. 545-551.

Адаменко В. Злетіти у небо : Весняний урок позакласного читання у 6 класі / Вікторія Адаменко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С. 108-112.

Королюк Н. І. Маленькі історії про українських композиторів XVIII-XX ст. /

Н.І. Королюк ; [худож. С. Білостоцький, Л. Голембовська]. – Київ : Радуга, 1998. –

189 с. : іл.

Гордийчук Н. М. Николай Леонтович / Н. Гордийчук. – Киев : Музична Україна, 1977. – 135 с. : ил., портр., нот.

Музичний архів М. Д. Леонтовича [Текст] : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису ; уклад.: Л. П. Корній, Е. С. Клименко ; відп. ред.

Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 1999. – 115 с.

Леонтович М. Д. Українські народні пісні [Текст] : для мішаного хору / М. Д. Леонтович. – К.иїв ; Ляйпціг : Українська накладня, Б.р... – 14 с.

Леонтович М. Д.  Музичні твори. Зб. 4 [Текст] / М. Д. Леонтович. - Б.м. : Книгоспілка, 1925. – 31 с.

Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович. Листи. Документи. Духовні твори [Текст] : до 130-ї річниці від дня народження / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 272 с., ноти. – Бібліогр.: с. 267-269.

Пархоменко Л. О. Микола Леонтович [Текст] : [нарис] / Л. О. Пархоменко. – К.иїв : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 64 с.: іл.+ CDR. – (Стозір'я. Бібліотека української родини : творці музики). – Бібліогр.: с. 60-61.

Кулик В. В. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологічного дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Кулик Валентина Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – К., 2011. – 19 с.

Микола Леонтович [Текст] : спогади, листи, матеріали / упорядкув., прим. та комент. канд. мистецтвознав. В. Ф. Іванова. – Київ. : Музична Україна, 1982. – 235, [16] с. : іл.

Микола Леонтович і сучасність [Текст] : до 135-річчя від дня народж. композитора : [зб. ст.] / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. училище культури і мистец. ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук,

С. П. Поляковська]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 51 с. : іл.

     Також запрошуємо Вас до відділу мистецтв нашої бібліотеки, де знаходиться багато інформації про М. Д. Леонтовича.

     Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 4. Тел. 278-70-03.

     З повагою

     Адміністрація Віртуальноїх довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити