Доброго дня! Я журналіст, літератор, автор двох художніх книг про сучасну Україну. Мені потрібна література про Миколу Леонтовича. Цікавлять його творчість, біографія. Чи потурбувався хтось про зібрання архівних документів про цю видатну людину? Чи існують мемуари сучасників Леонтовича? Чи написані про нього художні твори - п"єси, романи, оповідання, поеми?

     Добрий день, шановна Тетяно Миколаївно!

     Пропонуємо Вам наступні джерела :

Дічек Н. П. Леонтович Микола Дмитрович (1877-1921) : відомий композитор, хоровий диригент, громадський діяч / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навчальний посібник для ВНЗ : у 2 кн. Кн. 1. Х-ХІХ століття. – Київ. : "Либідь", 2005. –

С. 545-551.

Адаменко В. Злетіти у небо : Весняний урок позакласного читання у 6 класі / Вікторія Адаменко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С. 108-112.

Королюк Н. І. Маленькі історії про українських композиторів XVIII-XX ст. /

Н.І. Королюк ; [худож. С. Білостоцький, Л. Голембовська]. – Київ : Радуга, 1998. –

189 с. : іл.

Гордийчук Н. М. Николай Леонтович / Н. Гордийчук. – Киев : Музична Україна, 1977. – 135 с. : ил., портр., нот.

Музичний архів М. Д. Леонтовича [Текст] : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т рукопису ; уклад.: Л. П. Корній, Е. С. Клименко ; відп. ред.

Л. А. Дубровіна. – Київ : НБУВ, 1999. – 115 с.

Леонтович М. Д. Українські народні пісні [Текст] : для мішаного хору / М. Д. Леонтович. – К.иїв ; Ляйпціг : Українська накладня, Б.р... – 14 с.

Леонтович М. Д.  Музичні твори. Зб. 4 [Текст] / М. Д. Леонтович. - Б.м. : Книгоспілка, 1925. – 31 с.

Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович. Листи. Документи. Духовні твори [Текст] : до 130-ї річниці від дня народження / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 272 с., ноти. – Бібліогр.: с. 267-269.

Пархоменко Л. О. Микола Леонтович [Текст] : [нарис] / Л. О. Пархоменко. – К.иїв : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 64 с.: іл.+ CDR. – (Стозір'я. Бібліотека української родини : творці музики). – Бібліогр.: с. 60-61.

Кулик В. В. Рукописна спадщина М. Леонтовича: проблеми текстологічного дослідження [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Кулик Валентина Вікторівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – К., 2011. – 19 с.

Микола Леонтович [Текст] : спогади, листи, матеріали / упорядкув., прим. та комент. канд. мистецтвознав. В. Ф. Іванова. – Київ. : Музична Україна, 1982. – 235, [16] с. : іл.

Микола Леонтович і сучасність [Текст] : до 135-річчя від дня народж. композитора : [зб. ст.] / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. училище культури і мистец. ім. М. Д. Леонтовича, Вінниц. обл. центр нар. творчості ; [упоряд.: О. Ю. Мельничук,

С. П. Поляковська]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 51 с. : іл.

     Також запрошуємо Вас до відділу мистецтв нашої бібліотеки, де знаходиться багато інформації про М. Д. Леонтовича.

     Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 4. Тел. 278-70-03.

     З повагою

     Адміністрація Віртуальноїх довідки

 

 


Для уточнення біографії народної артистки СРСР співачки Київського театру опери та балету (1960—1968) Чконії Ламари Григорівни (нар.1930) прошу повідомити, чи була вона народною артисткою Української РСР (або України), якщо так, то у якому році це звання їй було присвоєно.

 Добрий день, Ігоре!

     Л. Г. Чконія отримала звання заслуженої артистки УРСР у 1963 році. У 1976 р. їй було присвоєно звання народної артистки СРСР. (Джерело: Мистецтво України : біогр. довідник / За ред. А. В. Кудрицького. – Київ : Укр. Енцикл., 1997. – С. 635). У 1970  році Л. Г. Чконії було присвоєно звання народної артистки Грузинської РСР.

     На жаль, відомостей про присвоєння звання народної артистки УРСР  (України)

Л. Г. Чконії у доступних нам джерелах інформації не знайдено.

     Радимо Вам звернутись до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України :

http://summerday.kiev.ua/ukr/holovna/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


 Добрий день.Для уточнення біографії народного артиста СРСР композитора Людкевича Станіслава Пилиповича ( 1879 — 1979) прошу повідомити чи мав він звання Народний артист Української РСР та Заслуженний артист Української РСР, якща так, то у яких роках ці звання йому було присвоєно.

Добрий день, Ігоре!

Звання заслуженого артиста Української РСР  Людкевичу С. П. було присвоєно у 1946 році. Звання народного артиста Української РСР він отримав у 1954 році.

Джерело:

Муха А. Композитори України та української діаспори : довідник / Антон Муха. –

Київ : Музична Україна, 2004.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Для уточнення біографії народного артиста СРСР композитора Ревуцького Лева Миколайовича (1889 — 1977) прошу повідомити, чи був він народним артистом Української РСР, якщо так, то у якому році це звання йому було присвоєно.

Добрий день, Ігоре!

В 1941 році Л. М. Ревуцькому було присвоєно почесне звання  заслуженого діяча мистецтв Української РСР. (Джерело:  Шеффер Т. Лев Ревуцький / Т. Шеффер. – Київ : Музична Україна, 1979. – С. 25).  За заслуги в розвитку радянської культури Л. Ревуцькому  в 1942  р. було надано звання народного артиста  УРСР (Джерело: Лісецький С. Й. Лев Миколайович Ревуцький /  Лісецький С. Й. – Київ : Наукова думка, 1989. – С. 127).

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Для уточнення біографії народної артистки СРСР оперної співачки Київського театру опери та балету Чавдар Єлизавети Іванівни (1925 — 1989) прошу повідомити, чи була вона заслуженою та народною артисткою Української РСР, якщо так, то у яких роках ці звання їй було присвоєно.

Добрий день, Ігоре!

На жаль, у доступних нам джерелах інформації відомостей про присвоєння звань УРСР

Є. І. Чавдар не знайдено.

З повагою

Адміністрація  Віртуальної довідки


Для уточнення біографії народного артиста СРСР диригента Міньківського Олександра Захаровича (1900—1979) прошу повідомити, чи був він заслуженим та народним артистом Української РСР, якщо так, то у яких роках ці звання йому було присвоєно.

 Добрий день, Ігоре!

У доступних нам джерелах інформації відомостей про присвоєння звань Української РСР

О. З. Міньківському не знайдено. Проте… У 1951 році О. З. Міньківський отримав звання заслуженого діяча мистецтв УРСР.

(Джерело :  http://www.parafia.org.ua/person/minkivskyj-oleksandr/).

  З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Для уточнення біографії народного артиста СРСР композитора Майбороди Георгія Іларіоновича (1913—1992) прошу повідомити, чи був він заслуженим та народним артистом Української РСР, якщо так, то у яких роках ці звання йому було присвоєно.

 

      Добрий день, Ігоре!

      В 1957 році Г. І. Майбороді було присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, що прирівнюється до звання заслуженого артиста УРСР. А в 1960 році він отримав звання народного артиста СРСР.

     Джерело :

Союз композиторов Украины : справочник. – К. :  Музична Україна, 1984. – С. 148.

     З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки


Для уточнення біографії народного артиста СРСР співака Іванова Андрія Олексійовича (1900 —1970) прошу повідомити, чи був він заслуженим та народним артистом Української РСР, якщо так, то у яких роках ці звання йому було присвоєно.

Добрий день, Ігоре!

На жаль, у доступних нам джерелах інформації відомостей про присвоєння звання народного (заслуженого) артиста УРСР Іванову А. О.  не знайдено.

З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки


Для уточнення біографії народного артиста СРСР, диригента Штейнберга Лева Петровича (1870 —1945) прошу повідомити, чи був він народним артистом Української РСР, якщо так, то у якому році це звання йому було присвоєно.

      Добрий день, Ігоре!  Абсолютно точні дані про присвоєння звання народного артиста УРСР Штейнбергу Л. П.  в доступних нам джерелах інформації відсутні. Але орієнтовно можна  припустити, що така подія відбулася у 1923 році.

Джерело :

Мастера Большого театра : народные артисты СССР / [Ред.-сост. М. Яковлев] . –

М. : Советский композитор, 1976. – С. 216.

  http://jewish-memorial.narod.ru/SHteinberg_Lew.htm

 З повагою

   Адміністрація Віртуальної довідки


Для уточнення біографії народного артиста СРСР, співака Третяка Василя Яковича (1926 —1989) прошу повідомити, чи був він народним артистом Української РСР чи Молдавської РСР, якщо так, то у якому році це звання йому було присвоєно.

 Добрий день, Ігоре!

Звання заслуженого артиста Молдавської РСР було присвоєно В. Я. Третяку у 1962 році.

В 1965 році він отримав звання заслуженого артиста УРСР, а в 1967 році – звання народного артиста Української РСР.

Джерело : Журнал «Мистецтво», 1969, № 5, С. 29.

                  Кияни : біографічний словник. – К. : Фенікс, 2004. –  С. 376.

 З повагою

    Адміністрація Віртуальної довідки