Березень, 2018
Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха : життя Григорія Сковороди / Леонід Ушколов. – Київ : ДУХ і ЛІТЕРА, 2017. – 363 с. : портр.

У цій книзі на основі багатого джерельного матеріалу подано біографію українського філософа й богослова Григорія Сковороди (1722-1794). Утім, це не лише життєпис видатної людини – тут постає яскравий образ України XVIII століття. Одинадцять розділів книги, в яких змальовано життя Сковороди, обрамлені двома окремими сюжетами: «Prelude» й «Finale», що покликані надати біографії Сковороди якомога більшої глибини, а також показати його першорядну роль в українській духовній традиції.


Огієнко О. І. Професійна підготовка фахівців у галузі освіти дорослих : американський досвід : монографія / О.І. Огієнко, О.Ю. Чугай ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 224 с.

У монографії здійснено цілісний аналіз проблем професійної підготовки фахівців у галузі освіти дорослих у США. Простежено її ґенезу та розроблено періодизацію. Виокремлено структурні, змістові, процесуальні особливості, визначено перспективні напрями розвитку професійної підготовки фахівців-андрагогів та окреслено можливості використання прогресивних ідей американського досвіду при реформуванні вітчизняної системи освіти.

 

Технічне креслення та комп’ютерна графіка : навчальний посібник / П.П. Волошкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – 234 с.

У посібнику висвітлені основи проекційного креслення аксонометричного проеціювання, машинобудівного креслення комп’ютерної графіки. Подані варіанти завдань, тестів та зразки виконання графічних робіт для учнів технічних спеціальностей, що полегшить засвоєння учнями профтехучилищ курсу «Технічне креслення» і сприятиме кращому опануванню ними змісту предметів професійно-техніного циклу, розширенню їхнього технічного світогляду та свідомого використання технічної літератури як у навчальній, так і у повсякденній діяльності.

 

Лютий, 2018

Ялом И. Палач любви и другие психотерапевтические истории / Ирвин Ялом ; [пер. с англ. А. Фенько]. – Москва : Издательство «Э» , [2017]. – 474 с.

Кат любові – одне з ключових творів відомого американського психотерапевта-екзистенціаліста. У книзі Ялом як і завжди ділиться своїм досвідом з читачем за допомогою захоплюючих історій. Проблеми з якими стикаються пацієнти Ялома, актуальні абсолютно для всіх: біль, втрати, неминучість старіння і смерті, гіркоту відкинутої любові, страх свободи. Читача чекає колосальне загострення пристрастей, дуже відверті авторські визнання.

 

Митчелл Д. Тысяча осеней Якоба де Зута : [роман] / Д. Митчелл ; [пер. с англ. М. Лахути]. – Москва : Иностранка, [2017]. – 638 с.

Кінець ХVIII століття. Молодий голландець Якоб де Зут припливає в Дедзіма – голландську колонію в Японії. Йому необхідно заробити гроші – батько його коханої, Анни, не дає згоди на шлюб дочки з бідняком.
Якоб впевнений, що скоро повернеться на батьківщину, стане чоловіком Анни і роки, проведені в Японії, буде згадувати як невелику пригоду. Але доля розпорядилася інакше – йому належить провести на чужині майже все життя, багато випробувати, зустріти і втратити любов.
Мітчелл вміло сплітає воєдино безліч доль, наповнюючи створений ним світ загадковими символами і колоритними деталями, запрошуючи читача разом з героєм пережити всі випробування, що випали на його долю.

 

Онфре М. Сила життя. Гедоністичний маніфест / Мішель Онфре ; пер. з фр. Андрія Рєпа. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 192 с. : портр.

Відомий французький філософ Мішель Онфре вирішив зібрати найголовніші свої ідеї в одній книзі. У цьому «Гедоністичному маніфесті» філософ ділиться своїми світоглядними, політичними, екзистенційними переконаннями. Як мислити як художник? Чи можливо обґрунтувати етику на теренах естетики? Яке місце відведене Діонісові в цивілізації, підкореній пануванню Аполлона? Яка природа зв’язків між гедонізмом та анархізмом? Як застосовувати філософські ідеї на практиці? Які стосунки між біографією мислителя та його текстами? Ці та інші запитання розглядаються в книзі

 

 

Січень, 2018

Кох Р. Принцип 80/20 : [Секрет досягнення більшого за менших витрат] / Річард Кох ; [пер. З англ.. Н. Лавської]. – [Київ] : [Видавнича група КМ-БУКС], [2017]. – 336 с. : іл.

Майже за двадцять років, що минули з часу першої  її публікації, книга «Принцип 80/20» стала класикою бізнес-літератури та світовим бестселером. Парадоксальним, але усталеним є той факт, що 80% досягненого нами результату приносять лише 20% докладених зусиль. Це одне із тих положень, що пройшли випробування часом і які завжди враховують і якими керуються по-справжньому успішні люди й організації.

 

 

Лубянська С. П.  Методика викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва : навчально-методичний посібник / Світлана Лубянська, Ірина Борщ, Аліса Філімонова. – Київ : Кондор, 2016. -220 с.

Навчально-методичний посібник призначено для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Методика викладання» у вищих навчальних закладах мистецького профілю, що готують фахівців за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», а також за напрямом підготовки «Дизайн» спеціалізації «Дизайн зачіски та макіяжу». Зміст посібника спрямований на формування у студентів системи знань, навичок та умінь, необхідних для викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва.

 

Ризов І. Р. Я завжди знаю що сказати : книга-тренінг із успішних перемовин / Ігор Ризов ; пер. з рос. О. Калюжна. – Київ : Форс Україна, 2007. – 376 с. : іл.

На перший погляд може видатися, що книга «Я завжди знаю що сказати» –це синопсис шаблонів і мовних кліше з ділового спілкування чи ведення перемовин. Та насправді це інтерактивне тренінг-видання, підкріплене не лише теорією успішності комунікації, а й купою практичних завдань, по виконанні яких ви матимете змогу отримати коментарі І. Ризова щодо своїх результатів. З цієї книги ви дізнаєтеся, як вести перемовини, утримувати увагу співрозмовника й досягати результатів, які необхідні саме вам.


Листопад, 2017

Резерфорд Э. Лондон роман / пер. с англ. А. Смирнова. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, [2015]. – 992 с.

Лондініум. Лондон. Серце Британської імперії. Місто прекрасних архітектурних пам'ятників. Місто великих вчених, письменників і художників. Місто, яке вижило, незважаючи на страшну епідемію чуми і жахливої пожежі, які практично знищили середньовічний Лондон. Це захоплююча розповідь про людей, що жили в місті від часів стародавніх кельтських племен до наших днів. Захоплююча історія багатьох поколінь сімей, чиї долі переплелися в цьому місті легіонерів Юлія Цезаря, що вторглися на острів два тисячоліття тому, лицарів-хрестоносців, які вирушали відвойовувати Святу землю, свідків бурхливої сімейного життя Генріха VIII, учасників споруди театру "Глобус", де грали п'єси Шекспіра, свідків індустріальної революції нашого часу.

 

Хомчук О. Аляска після Росії / Оксана Хомчук, Тарас Хомчук. – Чикаго ; Київ : [КВІЦ], [2016]. – 895 с. : іл.., портр.

У книзі, розрахованій на істориків-фахівців та широке коло читачів, подано детальну реконструкцію історичних подій, побуту і стану населення  на Алясці в перші кілька років після її продажу Сполученим Штатам, в загальноісторичному контексті розвитку православної церкви в Америці до і після 1867 року.

 

 


Іваднєв В. І. Судноплавство русів : з найдавніших часів до Х ст.. : науково-популярне видання, дослідження з історії культури судноплавства давнього  населення України / В.І. Іваднєв, В.В. Іваднєв. – Київ : Просвіта, 2017. – 244 с. : ил.

Книга видана з метою привернення уваги наукової громадськості до маловивчених або зовсім невідомих питань щодо культури судноплавства наших предків. Вона розрахована як на спеціалістів-істориків, археологів, філософів, культурологів, так і на широке коло читачів, які цікавляться історією українського народу.

 

Жовтень, 2017

Зінченко А. Храми Якима Погрібняка / А. Зінченко. – Київ : [б.в.], 2016. – 183 с. ; іл.

Праця присвячена  творчості  визначного українського архітектора XVIII ст. Якима Погрібняка, творця дивовижних дерев’яних храмів, які стали яскравим набутком національної культури й упродовж тривалого часу надавали прикметних ознак архітектурному краєвидові Слобожанщини й Запорозького краю.

 

 

 

Зінченко А.   Життя і служіння Митрополита Василя Липківського / Арсен Зінченко ; Науково-дослідний інститут краєзнавства Міністерства освіти і науки України ; Всеукраїнське товариство ім. Митрополита Василя Липківського. – Київ : Дуліби, 2017. – 336 с.

У монографії висвітлюється життєвий шлях видатного українського церковного діяча, просвітника, педагога, історика й проповідника, очільника українського національного церковного руху доби Розстріляного Відродження митрополита Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х років Василя Липківського.

  

 

Диспенза Дж. Сам себе плацебо:  как использовать силу подсознания для здоровья и процветания : [пер. с англ.] /  Джо Диспенза. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 416 с. : ил.

Чи можливо виправдатись однією силою думки – без препаратів чи хірургічного втручання? Це відбувається набагато частіше, ніж ми можемо собі представити. Феноменальні наукові дослідження, засновані на відкриттях в області нейробиології, психології, гіпнози та квантової фізики, показали: для мозку немає різниці між уявними переживаннями та реальністю. Це дає нам можливість будувати своє життя так, як ми цього хочемо. У кожного з нас встроена можливість лікування.

 

 Вересень, 2017

Поглиблення відносин між ЄС та Україною : що, чому і як? / під ред. Майкла Емерсона і Вероніки Мовчан. – Київ : Центр європейських політичних досліджень (CEPS) : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), [2016]. – 255 с. : іл.

Мета посібника – зробити юридичний зміст Угоди про асоціацію чітким і зрозумілим. Посібник розглядає всі важливі політичні та економічні глави Угоди, і в кожному випадку пояснює зобов’язання , взяті на себе Україною, і виклики, пов’язані з їх виконанням, та є унікальним джерелом інформації про цей історичний договір. Посібник призначений для професіоналів, у тому числі державних службовців, парламентарів, керівників бізнесу, юристів, бізнес-консультантів, аналітичних центрів, організацій громадянського суспільства, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів і журналістів.

 

Снайдер Т. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; пер. з англ. П. Білака, О. Камишнікової, Т. Родіонової]. – Київ : Медуза, 2017. – 394 с.

На основі нових джерел зі Східної Європи і свідчень вцілілих дослідник визначає Голокост як подію, яка є нам ближчою і зрозумілішою, ніж здається на перший погляд. Голокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор "Чорної землі" підсумовує: ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост — це не лише історія, але й застереження.

 

Чалдини Р. Психология влияния : [как научиться убеждать и добиваться успеха] / Роберт Чалдини ; [пер. с англ. О.С. Епимахова]. – Москва : Издательство «Э», 2017. – 368 с.

"Психологія впливу" Роберта Чалдині - видання одного з кращих навчальних посібників з соціальної психології, конфліктології, менеджменту, на думку більшості західних і вітчизняних психологів. Книга Роберта Чалдині "Психологія впливу" витримала в США п'ять видань, її тираж давно вже перевищив півтора мільйона примірників. Ця робота, яка підкуповує читача легким стилем і ефектною подачею матеріалу, - серйозна праця, в якому на найсучаснішому науковому рівні аналізуються механізми мотивації, засвоєння інформаціїта прийняття рішень. Нове, перероблене і доповнене, видання міжнародного бестселера не тільки займе гідне місце в бібліотеці соціального психолога, але і допоможе в роботі менеджерам, педагогам, політикам, всім, хто за родом діяльності повинен переконувати, впливати, впливати.

 

Червень, 2017

Мерманн Э.  Коммуникация и коммуникабельность. Практические рекомендации для открытой коммуникации / Элизабет Мерманн ; [пер. с нем. Е.И. Высочиновой, А.В. Коченгина]. – Харьков : Гуманитарный центр, 2015. – 259 с. 

Книга Елізабет Мерманн «Комунікація і комунікабельність» розглядає важливу тему - відкриту комунікацію як інструмент вирішення професійних завдань і поведінки в певних життєвих ситуаціях. Книга містить чіткі і ясні рекомендації про те, як організувати спільну роботу в групі, як вирішити конфлікти, як вислухати співрозмовника і висловити свою думку, критику і зауваження, як задавати питання і використовувати паузи, як вести телефонні переговори і презентації, як аргументувати свою позицію і т. д. Основне гасло книги - «Професійні цілі і відкрита комунікація».

 

Фурман  А. А.   Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса : ОНПУ ; Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 312 с.

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню одного з найзагадковіших конструктів сучасної психології — концепту особистості, який сутнісно відображає ковітальний спосіб присутності людини у світі і цього наскрізь соціалізованого світу в засвіті її індивідуального Я. Уперше запропонована концептуальна модель ціннісно зорієнтованої особистості, що охоплює суголосся різнобічних рис-властивостей людини зі стійкою, але внутрішньо відкритою психодуховною організацією як носія і творця системи індивідуальних і суспільних вартостей, ціннісних орієнтацій, значень, смислів.  

 

Фадєєв О. Є. Долітописна історія України / Олександр Фадєєв ; [передм. С.І. Дем’яненка ; пер. з рос. В. Шовкошитного]. – Київ : Український пріоритет, 2016. – 420 с. : іл., карти.

" 2004 року, намагаючись показати українцям, що західняки і східняки — генетично різні етноси, кремлівські карлики замовили своїй РАН ДНК-дослідження 4-х груп українців: галичан і закарпатців, подолян, наддніп-рянців і слобожанців. Результати шокували й дослідників, і замовників: українці — генетично єдиний народ! Генетичний аналіз вказує на Україну як на прабатьківщину для західних, східних і частини південних слов'ян, а сама Ерефія виявилась за поребриком слов'янства... Натомість литовці, латиші, молдовани й частково румуни — слов'яни, а серби й болгари — лише політично. Літописний Рюрик — не норман, а ятвяг! Ця інноваційна книга перевертає з голови на ноги всі уявлення про давню історію України, Білорусі й цілої індоєвропейської спільноти, адже біля її витоків стояла Кукутень-Трипільська Цивілізація, 60% території якої — Україна. За допомогою методів ДНК-генеалогії, топонімії, археології, лінгвістики та логіки автор подає реальну, а не міфологізовану історію України з часів Чорноморського потопу до наших днів.

 

Травень, 2017

Еволюція ісламської теолого-філософської думки : монографія / В.І. Лубський [та ін.] ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філософський факультет, кафедра релігієзнавства. – Київ : Центр учбової література, 2016. – 320 с. : портр.

У монографії розглядається ісламська теологічна думка, представлена ранніми теологічними течіями, теологія ашаризму, мутазилізму й ханбалізму. Окремі розділи становить дослідження арабо-ісламської філософії та соціально-філософської думки в ісламі у різні історичні періоди.

 

Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навчальний посібник для ВНЗ / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової література, 2016. – 225 с.

У посібнику подано матеріали для психодіагностичного обстеження (вивчення) дітей раннього та дошкільного віку. Вони містять теоретичну частину з проблем психічного розвитку дошкільників та практичну, яка висвітлює діагностичні методики, анкети, опитувальники, нестандартні та оригінальні завдання, діагностичні критерії, що дають змогу вивчити вікові та індивідуально-психологічні особливості, визначити рівень їх розвитку, надійно спрогнозувати тенденції і характерні труднощі у психічному розвитку кожної дитини, окреслити адекватні способи педагогічного впливу, а також розвязати завдання особистісно-орієнтованої взаємодії дорослого і дошкільника. Матеріали посібника будуть корисні викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам дошкільних закладів освіти (вихователям, психологам, соціальним працівникам), батькам та іншим.

 

Архипов В. В.  Этнические кухни : особенности культуры и традиций питания народов мира : учебное пособие для вузов / В.В. Архипов. – Киев : Центр учебной литературы, 2016. – 233 с.

Навчальний посібник "Етнічні кухні: Особливості культури та традицій харчування народів світу" призначений для підготовки фахівців готельно-ресторанного та туристичного сервісу. Широко висвітлені питання режиму харчування і прийому іноземних гостей в ресторанах. Багатогранно розкрито особливості кухні різних країн і народів, велику увагу приділено національним особливостям приготування страв, асортименту використовуваних продуктів, а також особливостям церемоній споживання їжі та подачі страв.

 

Березень, 2017

Офісний менеджмент : навчальний посібник для ВНЗ / Л.І. Скібіцька [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Національний авіаційний університет. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 616 с.

Менеджери, які здійснюють управління не маючи необхідних наукових знань, змушені покладатися лише на досвід, інтуіцію і везіння. Однак досвіду багатьом з них не вистачає. Вони краще працюють і досягають більш високих результатів, якщо володіють теорією менеджменту і вміло застосовують свої знання на практиці. Посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисципліни «Офісний менеджмент». Розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти.

  

Паламаренко І. О.   Професійна підготовка сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії : монографія / І.О. Паламаренко ; за заг. ред. Я.В. Цехмістера ; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 246 с.

У монографії розглянуто особливості професійної підготовки сімейних лікарів у вищих медичних школах Великої Британії, висвітлено організаційні засади та теоретико-методологічні аспекти формування в майбутнього лікаря ключових професійних компетенцій та навичок, надано ретроспективний аналіз становлення медичної освіти, обгрунтовано рекомендації щодо використання британського досвіду в українській медичній освіті.

  

Самохвалов В. С.   Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження : навчальний посібник для ВНЗ / В.С. Самохвалов ; Міністерство овіти і науки України ; Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Херсонська філія).- Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 223 с. : іл. портр.

У навчальному посібнику розглянуто основні принципи енеогозбереження за рахунок використання вторинних енергетичних ресурсів. Значну увагу звернуто на економічну ефективність енергозбереження. Наприкінці кожного розділу запропоновано контрольні запитання, що в значній мірі сприяє самостійному опануванню навчального матеріалу, а практичні приклади дозволяють краще освоїти методики економічної ефективності від впровадження єнергозберігаючих заходів.

 

Лютий, 2017

Сукач М. К.   Будівельні машини і обладнання : підручник для   ВНЗ / М.К. Сукач. – Київ : Ліра-К, 2016. – 406 с.

Підручник складається з п’ятнадцяти розділів, структурно об’єднаних у п’яти навчальних модулів. У перших трьох модулях  – Основи машинознавства, Машини для загальнобудівельних робіт, Спеціалізовані машини для будівництва – розглянуто особливості конструкцій, вибір, розрахунки та застосування сучасної будівельної техніки. Наступні два модулі присвячені обладнанню, пристроям, інструменту та новітнім технологіям, які використовуються для влаштування Систем водопостачання і водовідведення, Систем теплогазопостачання та вентиляції. Наведено правила і заходи з охорони праці та навколишнього середовища, безпечної експлуатації будівельної техніки.

 

Флеминг У.  Взять быка за рога. Позитивный подход к боли / Урсула Флеминг ; [пер. с англ. А. Суховея]. – [Киев] : ДУХ І ЛІТЕРА, [2015]. – 242 с.

Урсула Флемінг (1930-1992) – англійський психотерапевт, дослідниця творчості Мейстера Екхарта, автор ряду книг. Головною справою свого життя вона вважала боротьбу з болем. Розробивши власний метод подолання болю, відомий як «метод Флемінг», вона застосовувала його на практиці протягом 30 років. У книзі Урсула Флемінг в простому і довірчому стилі ділиться своїм багатим досвідом боротьби з болем, викладає суть методу релаксації, залучаючи безліч прикладів конкретних історій своїх пацієнтів. В останній частині книги автор розмірковує над релігійною проблематикою болю і страждання.

Книга буде цікава і корисна не тільки психотерапевтів, але і всім, хто зважиться піти раді автора: «позбутися від страждання зможете тільки ви самі; все у ваших руках; тільки ви самі здатні навчити себе жити без страху».

 

Франкл В.  Сказать жизни «Да» : психолог в концлагере / Виктор Франкл ; [пер. с нем. ДШ. Орловой, Д.А. Леонтьева] ; сост. Д.А. Леонтьева. – Москва : Смысл, 2007. – 173 с.

Віктор Франкл (1905-1997) - відомий австрійський лікар-психотерапевт, психолог і філософ. У роки Другої світової війни він отримав страшну можливість випробувати на собі власну концепцію. Пройшовши нацистські табори смерті, він побачив, що найбільший шанс вижити в нелюдських умовах не мали міцні тілом, а сильні духом. Ті, хто знав, заради чого живе. У самого Франкла було заради чого жити: в концтабір він взяв з собою рукопис, якій належало стати великою книгою.

 
 

 Січень, 2017

Журавльов О. П.  Фауна України : археозоологічні дослідження / О. П. Журавльов. – Київ : [Видавець Олег Філюк], 2016. – 389 с. : іл.

Книга присвячена археозоологічним дослідженням на території України. Дякуючи широкомасштабним археозоологічним та остеологічним дослідженням ХХ ст. маємо змогу визначити кістки тварин фактично всіх епох – від палеоліту до середньовіччя. Видання цінне як для вузького кола фахівців, так і для широкого запиту читачів.

 

 

Зейкан Я. П.  Адвокат : цивільні справи : методичні поради / Я. П.  Зейкан. – [Харьків] : Світ книг ; [Київ] : ВД «ДАКОР» , 2016. – 688 с.

У виданні викладено методичні поради для адвоката, представника сторони у цивільному процесі та висвітлено практичні  аспекти у цивільній справі, подано зразки процесуальних документів. Книга містить рекомендації щодо ефективної реалізації наданих цивільним процесом можливостей по захисту прав та інтересів особи.

 

Шаплыченко Н.   Дикая слива мэйхуа / Наталия Шаплыченко. – Киев : [Саммит-книга], 2016. – 639 с. : фотоил.

Дуже-дуже-дуже давня і найзагадковіша на планеті країна Китай. Свої тисячолітні таємниці вона відкриває поступово і не всім. Але якщо хто всім серцем полюбить цю дивовижну країну, то вона відкриває свої знання, свою філософію, свої скарби, свою душу.

У автора перше знайомство з Піднебесної сталося ще в дитинстві, коли в будинку незрозуміло звідки з'явився старий паперовий знак, що Китай уготований давним-давно. Через багато років Наталія Шапличенко потрапила в Китай, де збирала чай, вивчала стародавні ремесла, відвідала народ мосо, де досі панує матріархат, немає шлюбу, і чоловіки до улюблених ходять таємно вночі в заповітне віконце. Історія кохання китаянки і француза, таємниці Дракон річки Шангрі-Ла, чудеса зцілення від доктора Хо зі священної гори Юйлун, хто такі дунба і чому закохані кидалися в прірву... Чому в Китаї цінують українських вчених, що дали для народу реформи Ден Сяопіна, чим живе село нащадків знаменитого полководця періоду Троєцарствія Чжуге Ляна і загублені у часі і просторі старовинні поселення... Як китайці зустрічають Новий рік і чому так люблять дракона, нефрит і дику сливу мейхуа – про все це та багато іншого захоплююче написано в книзі. Сюжети і романтичні, і історичні, і трагічні – як і вся історія Китайської цивілізації. Оповідання доповнені барвистими фотографіями про побут і традиції народу.