Серпень, 2019

Микитенко, О. Solo OM / Ольга Микитенко. - Київ : Саміт-Книга, 2017. - 143 с. : портр.
Книга оперної співачки зі світовим ім’ям, заслуженої артистки України Ольги Микитенко «Solo OM» є значною мірою автобіографічною і відображає окремі етапи її особистого і творчого шляху. Для авторки Голос є її сутністю, визначає її долю і призначення. Книга буде цікавою як для прихильників оперного мистецтва, так і для широкого кола читачів.

Бергман, І. Laterna Magica : роман / Інгмар Бергман ; пер. зі швед. 
С. Волковецької - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 366 с. : портр.
«Laterna Magica» — автобіографічна книжка, сповідь геніального режисера, яка з окремих кадрів і сцен складається у цілісну картину, і часом складно визначити, де межа між кіно та життям. Інґмар Берґман народився у сім’ї священника, в якій кожен жив так, наче виконував окремі ролі у драмі. Складні взаємини з дружинами та коханками іноді також нагадували постановки із вдало підібраними декораціями. Та у цій книжці автор знімає маску передусім із себе, відверто ділиться потаємними, часто навіть інтимними подробицями власного життя, вражає глибиною його осмислення.

Коваль, В. Правосуддя Єв : збірка п'єс / Володимир Коваль. - Київ : Ліра-К, 2018. - 244 с.
Перша драматургічна збірка лауреата конкурсу «Коронація слова» прозаїка Володимира Коваля. До неї увійшли різні за жанром твори – комедії, драми та фарси, розраховані як на драматичний, так і на ляльковий театр. Усі п’єси написані у Чернігові, упродовж 2002–2013 років. Автор присвятив десять років власного життя театру, тож у збірці уповні використав набутий акторський досвід. Складні драматичні колізії, інтриги, підступність, морально-психологічні випробування, боротьба добра і зла – усім цим наповнені твори автора, які не дозволять читачу нудьгувати.

 

Травень, 2019

Щербаківський, В. М. Українське мистецтво : в 2 т. з додатками / Вадим і Данило Щербаківські ; [передм.     І.О. Ходак ; упоряд. О.О. Савчука] ; Інститут археології Національної академії наук України [та ін.]. - Харків : Видавець Савчук О.О., 2015. - 472 с. : іл., портр. 

Перевидання фундаментального двотомовика Вадима (1876–1957) і Данила (1877–1927) Щербаківських «Українське мистецтво» (1913, 1926 рр.) здійснюється з усуненням неточностей першоджерел. Для значної частини світлин другого тому віднайдено оригінали, що зберігаються у фонді Д. М. Щербаківського в Науковому архіві Інституту археології НАН України. Задля більш повного уявлення про доробок у царині історії української архітектури Вадима і Данила Щербаківських до двотомовика додано їхні основні праці із зазначеної тематики, а також рецензії на двотомовик сучасників Щербаківських.
Текст у двотомнику подано українською та французькою мовами, адже за задумом братів Щербаківських двотомник мав стати однією з перших презентацій українського народного мистецтва та архітектури в Європі. В оформленні оригінального видання взяв участь видатний український художник, архітектор та дизайнер Василь Кричевський, який розробив обкладинки для обох томів.
До всього видання розроблено довідковий апарат: бібліографію, іменний та предметно-географічний покажчики (укладений п. Василем Слободяном), який також містить анотації до пам’яток архітектури та мистецтва.

 

Білокінь, С. І. Бойчук та його школа : [альбом] / С.І. Білокінь. - Київ : Мистецтво, 2016. - 255 с. : іл., портр.

У виданні репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських мистців Розстріляного відродження Михайла Львовича Бойчука (1882-1937) – творця двох мистецьких шкіл (першої – паризької, другої - київської), члени яких згодом отримали назву бойчукістів. Серед них такі видатні мистці, як Іван Падалка, Василь Седляр та інші. Ця плеяда художників створили унікальні роботи, просякнуті національно-монументальним духом, побудовані на відчутті величі візантинізму, магії ранньоренесансних сентенцій Заходу та наповнені розумінням глибинних пластів народного мистецтва. Бойчукісти відіграли виняткову роль у становленні національного художнього процесу України першої третини ХХ ст. У виданні репродуковано твори майстрів , які збереглися, та констатується факт катастрофічного знищення більшості оригіналів. Видання розраховано на спеціалістів та широке коло читачів.

 

Василь Григорович Кричевський : хрестоматія : [в 2 т.] Т. 1. 1891-1943 / [передм. І.О. Ходак ; упоряд. О.О. Савчук]. - Харків : Видавець Савчук О.О., 2016. - 532 с. : іл., портр. 

Перший том двотомовика “Василь Григорович Кричевський: хрестоматія”   присвячений періоду творчості видатного українського художника-архітектора з 1891 по 1943 рр. Видання містить текстові праці В. Г. Кричевського, вибрані розвідки про нього, автобіографічну спадщину, інформацію про персональні виставки митця 1940–1941 рр., архівні біографічні матеріали тощо. Особливу увагу приділено творчому доробку В. Г. Кричевського: живопису, графіці, декоративно-ужитковому мистецтву, кіносценографії, архітектурі. Значна частина мистецької спадщини майстра публікується вперше.

 

Січень, 2019

Лагутенко, О. Українська графіка ХХ століття : [навчальний посібник] / Ольга Лагутенко. - [Київ] : [Грані-Т], [2011]. - 184 с. : іл.

Доктор мистецтвознавства Ольга Лагутенко продовжує досліджувати тему української графіки, яка вже знайшла відображення в альбомах «Нариси з історії української графіки ХХ століття» і «Українська графіка першої третини ХХ століття», які виходили друком у видавництві «Грані-Т».У посібнику «Українська графіка ХХ століття» з сучасних наукових позицій у контексті світового культурно-історичного процесу розглянуто історію українського графічного мистецтва. Відзначено загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку, наголошено на найбільш значущих явищах і висвітлено творчість найкращих майстрів. Для студентів художніх, мистецтвознавчих і культурологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Лагутенко, О. Українська графіка першої третини ХХ століття / Ольга Лагутенко. - Київ : Грані-Т, 2006. - 239 с. : іл.

Багатий ілюстративний матеріал видання та аналітичне дослідження творів виявляють загальноєвропейські тенденції і національні особливості розвитку української графіки означеної доби. Видання, в якому вперше за часи сучасного українського мистецтвознавства подано історію української графіки без ідеологічних застережень і політичних кордонів, власне як художній феномен, що реалізував себе й здобув визнання у різних країнах, у широкому просторі нових художніх стилів й напрямів.

 

Сьомка, С. В. Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання : підручник / Сергій Сьомка, Євген Антонович ; Міністерство культури України ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 400 с. : іл., портр.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об'ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер'єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено можливі перспективні напрями розвитку дизайну. Призначено для студентів спеціальності "Дизайн", а також може бути корисним для викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних закладів вищої освіти й усіх тих, хто цікавиться питаннями гармонізації середовища.

 

Пушкарьова, К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навчальний посібник / К.К. Пушкарьова, М.О. Кочевих ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ : Ліра-К, 2018. - 424 с. : іл.

У навчальному посібнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто вплив будівельних матеріалів на архітектуру будівель і споруд, дизайн архітектурного середовища та інтер'єрів приміщень різного призначення, наведено основні види та властивості будівельних матеріалів та виробів, способи надання їм декоративних властивостей та особливості їх застосування в ландшафтному дизайні та інфраструктурі, екстер'єрі та інтер'єрі будівель і споруд. Особлива увага приділена перевагам та недолікам існуючих різновидів традиційних та сучасних будівельних матеріалів та виробів при застосуванні їх в дизайні архітектурного середовища та оформленні простору приміщень різної функціональної направленості. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями «Архітектура та містобудування» та «Дизайн», а також для спеціалістів, що працюють в галузі будівництва, архітектури та дизайну архітектурного середовища, а також дизайну інтер’єрів.


Липень, 2018

Миронов, П. Преломление лучей : избранное / Петр Миронов. - [Киев] : [Журнал "Радуга"], [2008]. - 526 с.
Автор - Заслужений артист Росії, актор Київського державного академічного театру на лівому березі Дніпра, знімається в українських, грузинських, російських кінофільмах, постановник декількох спектаклів, автор літературних творів. До нової книги П.Миронова увійшли вірші російською та українською мовами, кіноповість, акторські спостереження та ін.

 
Архів Розстріляного Відродження. Лесь Курбас і театр "Березіль" : архівні документи (1927-1988) / упоряд., авт. передм. і комент. Ольги Бертелсен. - Київ : Смолоскип, 2016. - 504 с. : фотоіл., портр.
До цього видання увійшли архівні матеріали про видатного українського режисера, актора та теоретика театру Олександра Степановича Курбаса і його театр «Березіль». Документи розкривають нелегкі будні театру в його харківський період, стосунки між акторами, ставлення акторів до майстра, а також ставлення влади до театру і його керівника. У книзі подано матеріали архівно-слідчої справи Курбаса та матеріали, пов’язані з його реабілітацією. Документи цієї колекції зберігаються в архівах Києва і Харкова. Більшість документів оприлюднюється вперше.Збірка буде цікавою історикам, мистецтвознавцям, зокрема любителям і знавцям театрального мистецтва, та всім, хто цікавиться історією культурного будівництва і сталінських репресій в Україні в 1920–1930-ті роки.

Уэйнтрауб, Дж. Джерри Уэйнтрауб : уроки убеждения от известного голливудского продюсера / Джерри Уэйнтрауб, Рич Коэн ; [пер с англ. В. Лопатки]. - Москва : Эксмо, 2011. - 287 с. : фотоил., портр.

Джеррі Уейнтрауб - знаменитий голлівудський продюсер та імпресаріо, друг багатьох зірок і політиків. Він організовував турне Елвіса Преслі, працював з Френком Сінатрою, продюсував "Нешвілл" Роберта Олтмена і "Друзів Оушена" Стівена Содерберга. Він близько знайомий з Джорджем Клуні, Брюсом Віллісом, Джорджем Бушем, Бредом Піттом, Бобом Діланом ... Список можна продовжувати нескінченно.
Уейнтрауб з властивою йому дотепністю і впевненістю описує власну версію типової американської історії успіху. Народившись в найбіднішому районі Нью-Йорка, він зумів досягти небувалих вершин в кіноіндустрії завдяки своїй унікальній здатності переконувати співрозмовників. І в трущобах Бронкса, і в шикарних кабінетах Голлівуду йому завжди вдавалося перетворити це вміння в зелені купюри.
Ця книга - збірка смішних і доленосних випадків, що сталися з продюсером на роботі, в спальні, студії або концертному залі, випадків, які допомогли йому знайти свій шлях у житті.

Травень, 2018

Безклубенко, Сергій Данилович. Українське кіно : Начерк історії. - Київ : Альтерпрес, 2004. - 192 с. : іл. - ( Бібліотечна серія)

Основу даної книги становлять тексти лекцій для студентів Київського національного університету культури і мистецтв автора – Безклубенко С.Д. У відповідності з принципами наукової об’єктивності на фоні соціально-політичних подій епохи, в ній висвітлюються найважливіші факти та явища столітньої історії українського кіномистецтва. Книга може слугувати посібником для студентів вузів культури й мистецтва, де професійно вивчають кіномистецтво, викладачів, аспірантів.

 

 

 

Ильяшенко, В. Этюды о кино / Василий Ильяшенко. - [Киев] :  [Українська спадщина], 1998. - 119 с. : ил.

Книга кінорежисера й письменника В. Ільяшенка «Етюди про кіно» -  збірка оповідань про акторів, режисерів, письменників, з якими автор зустрічався на кінематографічних стежках, кого бачив та знав, з ким спілкувався. Ця книга, ніби підсумок довгого і цікавого творчого життя.

 

 

 

 

Зубавіна, І. Б. Час і простір у кінематографі / І.Б. Зубавіна ; Академія мистецтв України ; Інститут проблем сучасного мистецтва. - Київ : Щеk°, 2008. - 447 с.

Фундаментальне монографічне дослідження, в якому простежуються і науково осмислюються мистецькі процеси кінематографа від його зародження до сьогодення. Видання розраховане на кінознавців, культурологів, фахівців гуманітарного профілю – усіх, кого цікавить історія й теорія кіно. Книга може бути використана як навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

 

Березень, 2018

Мотанка : антологія української жіночої драматургії / авт.-упоряд. Я. Верещак. - Київ : Світ знань, 2016. - 379 с.

Видання антології з 20-ти п’єс розмаїте за стилем – від класичного до новітніх експериментів, і за віком авторів – від маститих майстринь слова до талановитих дебютанток, і за географією – від Донеччини до Чернівців і аж до Єгипту. Різняться п’єси і за жанром, і за формою, адже серед текстів – трагічні й іронічні, історичні й актуальні, реалістичні й фантастичні, написані прозою і віршем. Автори п’єс впевнені, що читачі отримають задоволення від часу, проведеного за читанням цієї книги.

 

 

Орленко, Н. И.  Реинкарнация северного национального романтизма : исследование и опыт реставрации объектов : монография / Николай Орленко, Юлия Ивашко, Ли Шуань ; под ред. Н.М. Демина ; Посольство Китайской Народной Республики в Украине. - Киев : Феникс, 2016. - 288 с. : ил., портр.

В колективній монографії розглядається феномен національного романтизму в північних країнах, витоки цього напряму в європейському модерні, його трансформації при перенесенні в Україну і до Китаю. Аналізується процес взаємозбагачення східної і західної культур, на перетині яких утворилося оригінальне явище національного романтизму в Китаї. Видання доповнене ілюстративними матеріалами і розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, істориків та широкий загал читачів.

 

Художники Києва : українське образотворче мистецтво 1991-2011 років : живопис, графіка, скульптура / [авт.-упоряд. В. Андрієвська ; вступ. ст. Л. Андрієвського]. - Київ : Криниця, 2011. - 647 с. : іл.

У монографічному альбомі подається ґрунтовний огляд художнього процесу, охоплюючи період 1991-2011 років. У ньому відображено стан і досягнення сучасного образотворчого мистецтва на прикладі провідної в Україні київської школи художників. Альбом упорядкований за універсальним абетковим принципом, що насичує зміст контрастами несхожості творчих особистостей. Тут представлено понад 1200 кольорових ілюстрацій – кращих, знакових робіт, створених художниками різних поколінь.

 

Лютий, 2018

Художник театру Емма Зайцева / [О.Д. Зайцев, Л.А. Попова]. - Ужгород : [Аутдор-Шарк], 2017. - 143 с. : іл., портр.

У книзі на основі історико-архівних джерел, періодичних видань, експонатів музеїв досліджується творчість театрального художника Закарпаття, заслуженого діяча мистецтв, головного художника Закарпатського українського музично-драматичного театру імені братів Ю. та Є. Шерегеїв Емми Зайцевої. Книга багато ілюстрована авторськими ескізами костюмів, декорацій, макетами, театральними плакатами. Видання призначене для театрознавців, студентів мистецьких закладів, а також усіх, хто цікавиться творчим процесом у закарпатському театрі загалом.

 

Стефанія Шабатура : вибрана палітра кольорів з мозаїки життя і творчості / упоряд. Соломія Дяків. - Київ : Смолоскип, 2016. - 254 с. : фотоіл., портр.

В основі видання, яке промовисто ілюструє протистояння митця і системи у жорнах радянського тоталітаризму, висвітлено окремі грані життя і творчості відомої мисткині, громадської діячки Стефанії Шабатури у контексті епохи шістдесятництва. Для мистецтвознавців, істориків, культурологів, усіх, хто цікавиться українським мистецтвом.

 

Фёдор Захаров : живопись = Fiodor Zakharov : painting / [авт.-сост. Н.П. Озерянко ; авт. вступ. ст. Е.А. Афанасьев] ; Национальный Союз художников Украины ; Крымская организация Национального Союза художников Украины ; Украинский фонд культуры. - Киев : [Видавець Журавель С. В.], 2005. - 48 с. : ил.

Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка Федора Захаровича Захарова широко відома не тільки в Україні, але й за її межами. В альбомі-каталозі зібрані твори художника як з приватних колекцій, так і з фондів музеїв України, які дають можливість познайомитися зі спадщиною видатного майстра, зрозуміти, що за творчі проблеми його хвилювали при створенні живописних полотен.