Січень, 2019

Deutsch : Lehrbuch = [Німецька мова] / T.B. Kryworuk, N.S. Schamraj, J.W. Hutnikewytsch. - Kyiv : Medyzyna, 2015. - 400 s.

Підручника знайомить студентів з анатомічною та клінічною медичною термінологією і допоможе сформувати й удосконалити навички та вміння усного мовлення, а також навчити читання і перекладу медичних текстів німецькою мовою. Автори врахували те, що традиційний курс вивчення німецької мови, у зв'язку з інтеграцією та впровадженням Булонської системи навчання, трансформувався в якісно нову навчальну дисципліну -"Німецька мова за фаховим спрямуванням".

 

 

Англійська мова для юристів-міжнародників : навчальний посібник / І.А. Батіна [та ін.] ; Національна академія наук України ; Київський університет права. - Київ : Ліра-К, 2013. - 232 с.

Навчальний матеріал посібника охоплює теми: «Вступ до міжнародного публічного права», «Вступ до права Європейського Союзу», «Захист прав людини», «Дипломатичні представництва та дипломатичний протокол», «Офіційне листування», «Види дипломатичних документів». Поряд з тематикою загального характеру, більш глибоко розглядаються теми, спрямовані на набуття практичних навичок здійснення офіційної кореспонденції і ознайомлення зі структурними та лексико-граматичними особливостями таких видів офіційних дипломатичних документів як вербальні ноти, міжнародні угоди, меморандуми, комюніке та спільні заяви.

 

 Англійська мова для ділового спілкування : навчальний посібник для ВНЗ = English for Business Communication / С.В. Дорда, Р.В. Миленкова, Л.І. Клочко. - Суми : Університетська книга, 2016. - 152 c.

Видання спрямоване на формування навичок спілкування діловою англійською мовою, умінь вирішення професійних ситуацій в англомовному оточенні, готовності до міжкультурної взаємодії. Посібник допоможе засвоїти необхідну мовленнєву базу, забезпечити конкурентоспроможність фахівців в англомовному середовищі.

 

 

Задоріжна, Н. І. Світ музики : навчальний посібник для ВНЗ = (The World of Music) / Наталія Задоріжна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2015. - 255 с. : іл., портр.

Навчальний посібник містить широке коло тем: історія музики, музичні інструменти, творчість всесвітньо відомих композиторів класичної та сучасної музики. Метою посібника є розвиток комунікативно-мовленнєвих навичок та мовленнєвої культури, збагачення словникового запасу з теми «Музика», вдосконалення навичок читання та розуміння англомовних текстів даної тематики.

 

Дугин, С. П. English & Le francais : новый самоучитель : новая методика изучения второго иностранного языка, которая поможет по-настоящему разобраться в английской и французской грамматике / С.П. Дугин. - Сумы : Университетская книга, 2016. - 508 c.

Посібник спирається на унікальну методику вивчення другої іноземної мови: французької на основі англійської або англійської на основі французької. Ця методика дозволяє вивчати англійську і французьку мови паралельно.