Доброго дня!

Допоможіть будь ласка, підібрати літературу до курсової (джерела які є у вашу фонді, фондах київських бібліотек або у вільному доступі через інтренет).

Тема: Філософія часу (тепоральна свідомість, співвідношення часу та ментального).

Дякую)

Добрий день, Анастасіє!

Радимо Вам використати наступні джерела :

87.21

Л84

Луман, Н. Час і системна раціональність / Ніклас Луман : [пер. з нім., упоряд. М. Бойченка]. – Київ : Центр учбової літератури,  2011. – 223 с.

 87.21

Ч-24

Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 406 с.

 Гайденко, П. П. Трансформация кантовской теории времени в наукоучении Фихте : время как продуктивная способность воображения / П. П. Гайденко  // Вопросы философии. – 2004. –
№ 1. – С. 137-146.

 
 

Вейнінгер, О.  Проблема часу / Отто Вейнінгер ; пер з англ. Л.Гармаш  // Філософська думка. – 2004. –
№ 5. – С.102-106.

 Молчанов, В. И. Время и сознание. Критика феноменологической философии : моногр. /
В. И. Молчанов. – Москва : Высшая школа, 1998 – 144 с.

http://allrefs.net/c1/48tuw/p7/?full

http://www.info-library.com.ua/books-text-11959.html

http://mirznanii.com/a/233423/filosofskoe-osmyslenie-sootnosheniya-vremeni-i-vechnosti

http://www.e-reading.club/bookreader.php/63556/Chernobrov_-_Filosofiya_vremeni.html

http://www.filosofio.ru/filosofiya-vremeni.html

http://borsin1.narod.ru/download/13filosofvremeni.htm

http://inprofteh.com.ua/work/534598/Sobytie-temporalnyj-aspekt-soznaniya

http://etnosocium.ru/sites/default/files/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

     З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Допоможіть, будь ласка, потрібна інформація для курсової роботи на тему "Ідеал богопізнання " в творі "Про Божу мудрість" Шептицького

 Добрий день, Ірино!

Рекомендуємо Вам скористатися наступними джерелами :

Мизак Н.С. Митрополит Андрей Шептицький про антропологічний аспект Божої та земної мудрості / Н.С. Мизак // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Рута, 2012. – №1(7). – С. 37-43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ua.convdocs.org/docs/index-91799.html?page=2

Паньків О. Мудрість та розум в богословському осмисленні Андрея Шептицьког / Паньків Олеся. – Тези Всеукраїнської наукової конференції «Духовність. Культура. Пам’ять : до 150 річчя від дня народження митрополита Андрея  Шептицького». – Львів, 2015. – С. 40-41 [Електронний ресурс]. –Режим доступу:

http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Tezy.DKN2015.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки