Горбачук Д.В. Структурно-семантичні типи стійких сполучень слів в офіційно-ділових текстах----- автореферат,1997р

Добрий день, Галино!

З Вашого запиту незрозуміло, що Вас цікавить : місцезнаходження автореферату чи текст цієї роботи.

Якщо Вас цікавить питання місцезнаходження даної роботи, то радимо звернутись до бібліотеки  Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, яка є утримувачем документу : http://irbis.kspu.kr.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD5&P21DBN=BD5&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Якщо Вам потрібен текст автореферату, то подивіться такий сайт :

http://cheloveknauka.com/v/495181/a#?page=1

Наступного разу, будь ласка, формулюйте запит більш точно.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити