Горбачук Д.В. Структурно-семантичні типи стійких сполучень слів в офіційно-ділових текстах----- автореферат,1997р

Добрий день, Галино!

З Вашого запиту незрозуміло, що Вас цікавить : місцезнаходження автореферату чи текст цієї роботи.

Якщо Вас цікавить питання місцезнаходження даної роботи, то радимо звернутись до бібліотеки  Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, яка є утримувачем документу : http://irbis.kspu.kr.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD5&P21DBN=BD5&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Якщо Вам потрібен текст автореферату, то подивіться такий сайт :

http://cheloveknauka.com/v/495181/a#?page=1

Наступного разу, будь ласка, формулюйте запит більш точно.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


 Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему ,,Лінгвістичні засоби вираження національної ідентифікації(афро-американців) в романі Тоні Моррісон ,,Пісня Соломона,,

Добрий день, Ірино!

Відповідь на Ваше запитання потребує серйозних досліджень з лінгвістики та мовознавства, що не відповідає функціям публічної бібліотеки. На першому етапі зверніть увагу на такі матеріали :

О. П. Подкоритова Особливості міфологічного реалізму у творчості Тоні Моррісон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2596/1/05popttm.pdf

Гоца Н. М.  Особливості афро-американського феміністичного дискурсу (на прикладі роману «Пісня Соломона» Тоні Моррісон) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/26__SSN_2008/Philologia/34610.doc.htm

Рекомендуємо Вам звернутися до сервісу «Віртуальна довідка» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/550), або до наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса  Шевченка.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


 Доброго дня!

Будь ласка , підкажіть, які словники, окрім словники Дорданда можна використовувати для лінгвістичного аналізу? Чи є у вас 5-7 різних словників

 Добрий день, Маріє!

Радимо Вам скористатися наступною літературою та інтернет-ресурсами :

 81я2

Г19

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – Київ : Вища школа, 1985. – 360 с.

81.2Ук-4

Г61

 Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання /

С. І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2004. – 448 с. – ( Словники України).

 81.2Р-4

Г61

Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2001. – 639 с.

 81.2Ук-4

Є74

Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор ; за ред. С. Я. Єрмоленко. –

Київ : Либідь, 2001. – 224 с.

 http://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2

 З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки