Добрий день, скажіть, будь ласка, якого року новела Гната Хоткевича "Дияволиця"?

     Добрий день, Маріє!

     Точних даних про час написання новели Г. Хоткевича «Дияволиця» у фондах нашої бібліотеки не знайдено..  Проте таке джерело

http://www.languagelanterns.com/Files/Authors_Stories_Language_Lanterns_Trans_201011.pdf  

на сторінці 9 подає орієнтовний час написання твору 1897-1901.

     Також у бібліографічному покажчику Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки

ім. К. С. Станіславського  вказано, що ця новела ввійшла до третього тому 8-томного  зібрання творів

Г. М. Хоткевича виданого у 1929 році.

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка

Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека ім. К.С.Станіславського.

Повернені імена

ГНАТ МАРТИНОВИЧ ХОТКЕВИЧ

1877 –1938

Бібліографічний покажчик

Харків 1994

  1. Хоткевич Г.М. Твори: [У 8 т.].– Х.: Рух, 1928 –1932.

Т. 3: Оповідання. – 1929. –  262, 2 с.  – Зміст: Люблю женщину; Дівчині українці; А слухай - но, голубонько, що я буду тобі говорити...; Хрест; Рожі; Віла; Вічні чуття; Lezus patibilis ;  Bella donna ; Діяволиця; Д.Т.; Пісня  пісень; Остання  лекція; Грузинка

http://biography.nbuv.gov.ua/data/data/bibliogr/761.pdf

     З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки

 


Добрий день! В інтернеті є переклади А. Аверченко українською мовою, але я ніде не можу знайти, хто перекладач і де вони були вперше опубліковані. Буду вдячна за допомогу!

 Добрий день, Маріє!

На жаль, у фондах нашої бібліотеки відсутня інформація щодо питання, яке Вас цікавить.

Рекомендуємо звернутись до Національної бібліотека України ім. В. і. Вернадського.

        Особливої уваги заслуговує книга :

А 15419 И

А. Аверченко. 1912 – Гуморески. Перевід з російського. Коломия. Галицка накладня Якова Оренштайна.
60 стр.

(Загальна бібліотека, № 104).

 Можливо там згадується прізвище перекладача.

Також радимо звернутись до відділу газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
(конт. тел. 288-1419). Зверніть увагу на газету «Киевская жизнь» за 1912 рік – № 2, 34, 44.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

   


Добрий вечір. Потрібна інформація для написання наукової роботи з зарубіжної на тему "Квіти невідомого мистецтва" (східна поезія як сучасна, так і стародавня (японська або китайська).

Добрий день, Наталіє!

Пропонуємо Вам використати наступні матеріали :

84.5Я

Я70 

Японская любовная лирика : танка, сэдока, тёка : антология / пер. со старояп., сост. и коммент. Анны Глускиной. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2006. – 221 с. 

 84.5Я

Я70

Японська класична поезія / передм. та пер. з яп. І. П. Бондаренка ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України. – Харків : Фоліо, 2008. – 414 с. : іл. 

Бондаренко, І. Дзен-буддизм і японська поезія  / І. Бондаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-46. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)).

Бондаренко, І. П. Розкоші і злидні японської поезії : японська класична поезія в контексті світової та української літератури / Бондаренко І. П. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. –  566, [1] с., [8] арк. кольор. іл. – Покажч.: с. 427-543. – Бібліогр.: с. 544-558.

Бондаренко,  І. П. Синтоїзм і японська поезія VI-VIII ст. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. –  № 4. – С. 65-72.

Бондаренко, І. П. Шевченко і японська поезія  / І. П. Бондаренко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 82-88.

Китайська поезія доби сун  (960-1279) : давня китайська поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. –  С. 286-299.       

Мурашевич, К. І. Китайська поезія нового стилю : Цюй Цю-бо  / К. І. Мурашевич // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України ; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 97-106.

Культура перекладу китайської та японської прози й поезії : світоглядний аспект  : [монографія] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; упоряд. В. Резаненко. -- Київ : НаУКМА, 2009. -- 85 с. : рис. -- Бібліогр. в кінці глав.

 Семенюк, С. Основа японської культури - культ краси / Світлана Семенюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 6. – С. 54-57.

Султанов, Ю. І.  Національна своєрідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці доби середньовіччя / Ю. І. Султанов  // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 12. – С. 35-39.

http://moyaosvita.com.ua/literatura/osnovni-zhanri-sxidno%D1%97-poezi%D1%97/

http://www.stattionline.org.ua/filologiya/93/16497-yaponska-poeziya-i-sinto%D1%97zm.html

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/89.pdf

http://pidruchniki.com/12120124/literatura/literatura_shodu_yaponiya_kitay

http://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13266/

http://faqukr.ru/publikacii-ta-napisannja-statej/134812-japonske-hokku-japonske-hokku-pro-prirodu-virshi.html

http://uadocs.exdat.com/docs/index-186805.html?page=8

     З повагою

    Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу з теми "Індивідуально-авторські метафоричні концепти в художній картині світу романів жанру фентезі Дж. К. Роулінг". Дякую.

Добрий день, Надіє!

Радимо Вам використати наступні джерела:

Бояршинова С. Література фентезі та особливості методики її вивчення. Два уроки за романом Дж.К. Ролінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" з використанням інтерактивних прийомів / Світлана Бояршинова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2007. - № 5. - С. 29-31.

Шпак І.В. Специфічна лексика жанру фентезі (На прикладі творів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) / І. В. Шпак [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/4217/1/Shpak_4.pdf

Сеньків О. М. Індивідуально-авторське словотворення у творах жанру фентезі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2015/NV_2015_3/40.pdf

Кузнецова М. Каузальність модифікацій концептоструктур прецендентного текстопростору у вторинному дискурсі англомовних текстів сучасної масової культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/823/1/Kuznetsova_Causality_of_the_precedented.pdf

Александрук І. В. Можлива картина світу творів жанру фентезі (на матеріалі сучасних англійських та американських авторів) / І. В. Александрук [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Nvvnu/filolog_mov/2011_2/R2/Aleksand.pdf

Дроздовський Д. Спроба структурно-семіотичного аналізу твору Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер» і наративних творів-близнят у стилі фан-фікшн :  ідентифікація фольклорних архетипів на матеріалі серії романів про “Гаррі Поттера” / Дмитро Дроздовський [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://shag.com.ua/sproba-strukturno-semiotichnogo-analizu-tvoru-dj-k-rouling-gar.html

 З повагою

 Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Добрий день. Потрібна інформація для написання робити для МАН: Українська художня традиція в творах М. Гоголя. Дякую

Добрий день, Наталіє!

Радимо Вам використати наступні джерела:

83.3Р1

С24

Сверстюк Є. О. Гоголь і українська ніч : есеї / Євген Сверстюк. - Київ : КЛІО, 2013. - 328 с. : іл.

83.3Р1

П16

Панасюк Б. Я. Україна і Микола Гоголь : розгадки таємниць / Б. Я. Панасюк ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2011. - 480 с.

83.3Р1

Т56

Томенко М. В. Український романтик Микола Гоголь / Микола Томенко. - Київ : Генеза, 2009. - 120 с. : іл., портр.

Барабаш Ю. Гоголезнавство в Україні й поза нею / Ю. Барабаш  // Слово і час. - 2005. - № 4. - С. 3-9.

Гурець М. П. Творчий шлях Гоголя: краєзнавчий аспект / М. П. Гурець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. -  № 1. - С. 38-39.

Загоронюк Л. Україна Миколи Гоголя : до 150-х роковин світлої пам'яті видатного письменника (1809-1852) / Л. Загоронюк  //Військо України. - 2002. - № 7-8

 Кучеренко О. Тема України в історичних творах М.В.Гоголя і П.О.Куліша //Історія в школі. - 2000. - № 7. -
C. 7-10.

Поліщук Я. Микола Гоголь і українська література. // Дивослово. - 2005. - № 11. - С. 29-32.

Голінько Ю. А. Український світ Миколи Гоголя в оповіданні "Вечір проти Івана Купала"/ Ю. А. Голінько // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2010. - № 15. - С. 22-28.

Филипович П. Українська стихія в творчості Гоголя / Павло Филипович // Хроніка 2000. - 2009. - № 76. -
С. 400-420.

Скобельська О. І. Творчість М.Гоголя та барокові традиції в українській літературі XVIII - початку XIX століть / О. І. Скобельська  // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - № 8. -
С. 29-33.

Скобельська О. І. Художній світ Гоголя у контексті української культурної традиції: Дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2002. - 171арк. - Бібліогр.:
арк. 161-171.

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Допоможіть будь ласка, потрібна інформація для курсової роботи на тему "Життєпис Якова Качури"

     Добрий день, Маріє!

     Рекомендуємо Вам використати такі джерела :

Буряк Б. С. Яків Качура. Життя і творчість / Б. С. Буряк. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 151 с., 1 л. портр. – Бібліогр.: с. 148–149.

Крячок М. І. Із фронтового листування Якова Качури / М. І. Крячок // Архіви України. –1995. – № 1-3. – С. 42-47.

   Також радимо звернутися до Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України, де знаходиться особовий фонд письменника.

   Сайт :   http://csam.archives.gov.ua/ukr/holovna/

   З повагою

   Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня. Потрібна інформація для написання наукової роботи на тему: Афоризми в творчості сучасного французького письменника Ф. Бегбедера за романами "Канікули в комі", "Кохання живе три роки". 

       Добрий день, Ксеніє!       На жаль, конкретної відповіді за запитом знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Загальну інформацію можна переглянути тут:

http://пишем.рф/author/Frederic_Beigbeder/

http://vika-bardak.livejournal.com/

http://probapera.org/publication/13/10460/frederik-begbeder---kohannya-tryvaje-try-roky.html

http://soyuz-pisatelei.ru/forum/6-1128-1

http://scepsis.net/library/id_400.html

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки