Технократичний стиль мислення і його вплив на навколишнє середовище

 Добрий день, Надіє!

Радимо ознайомитись з наступними джерелами :

60.55

С16

Салтовський О. І. Основи соціальної екології : навчальний посібник для ВНЗ /

О. І . Салтовський ; Міністерство освіти і науки України ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 382 с.

28.081

Н 19

Назарук М. М. Основи екології та соціоекології : навчальний посібник / Назарук Микола Миколайович. – Львів : Афіша, 2000. – 256 с.

87.6

Є74

Єрмоленко А. М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи : монографія / Анатолій Єрмоленко ; Національна академія наук України ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. –  Київ : Лібра, 2010. – 408 с.

Матвійчук А. В. Поняття “стиль мислення” в сучасній методології науки : зміст та функції. // Мультиверсум. Філософський альманах. Зб. наук. праць // Гол. ред. В. В. Лях.– Київ : Український центр духовної культури, 2000. – Вип. 12. – С. 56-67.

Горський В. С. Україна на порозі планетарної цивілізації / В. С. Горський // Практична філософія. – 2001. – № 2.

http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ispu_ksue_Beh_Maluk/170.html

http://uadocs.exdat.com/docs/index-188210.html?page=12

http://pidruchniki.com/15801117/ekologiya/ekologizatsiya_ekonomiki_biznes

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки