Доброго дня.

Скажіть, будь-ласка, в якому відділенні бібліотеки зможу знайти таку монографію:

1) Грачева Е. Ю. Обеспечение публичных интересов в 10 условиях рынка как важнейшая цель государственного финансового контроля / Е. Ю. Грачева // Очерки финансово - правовой науки современности: моногр. / под. общ ред. Л. К. Вороновой, Н. И. Химичевой. – М.- Х.: Право, 2011

 Додатково цікавить, як я можу ознайомитись з тектами: в читальному залі, взяти на абонемент, отримати онлайн-копію? Чи можу в читальному залі сфотографувати тексти?

 Добрий день, Анастасіє!

     На жаль, у фондах нашої бібліотеки та бібліотек м. Києва розшукуваної Вами монографії немає.

     Книга «Очерки финансово - правовой науки современности»  знаходиться в Національній парламентській бібліотеці України та у фонді наукової бібліотеки ім. М. Максимовича.

         Працювати з текстами книг Ви можете згідно з правилами користування кожної із зазначених бібліотек.

    З повагою

       Адміністрація Віртуальної довідки


 Потрiбен список л-ри на тему: "Банкiвська справа в Украинi"

 Добрий день, Ліліє!

Рекомендуємо Вам скористатися наступною літературою :

 Бобиль, В. Розвиток альтернативного банкінгу в Україні / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2013. - № 6. - С. 75-81 : табл.

 Ходакевич, С. Сутність банківської діяльності в Україні / Сергій Ходакевич // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 84-93 : портр.

Ходакевич, С. Заходи державної політики в банківській сфері у світлі структурної перебудови економіки / Сергій Ходакевич // Банківська справа. - 2013. - № 6. - С. 18-28 : табл.

Базилевич, В. Концентрація у банківському секторі України : сучасний стан та шляхи регулювання / Віктор Базилевич, Василина Филюк // Банківська справа. - 2012. - № 2. - С. 3-18 : портр., табл., графіки.

 Бобиль, В. Вплив макроекономічного середовища на банківську систему / Володимир Бобиль // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 51-59 : портр., табл., схеми.

 Диба, М. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні / Михайло Диба, Світлана Яременко // Банківська справа. - 2012. - № 1. - С. 13-23 : портр., табл., схема.

Ковальчук, Т. Банківська система в Україні : становлення та розвиток ринкової моделі / Трохим Ковальчук // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 26-34 : портр.

 Ляхова, О. О. Вплив фінансової кризи на банківський сектор України / О. О. Ляхова, А. А. Медвідь // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 6. - С. 25-29 : табл., схем.

 Шелудько, Н. М. Зовнішньоборгова модель розвитку банківського сектору України : підсумки кризових трансформацій / Н. М. Шелудько, К. В. Ануфрієва // Фінанси України. - 2013. - № 10. - С. 41-64.

 З повагою

       Адміністрація Віртуальної довідки