Економічний словник-довідник, як українські так і англомовні видання, електроні ресурси

Добрий день, Ольго!

Радимо Вам використати наступну літературу :

65

К64

Коноплицкий В. А. Экономический словарь : толково-терминологический / В. А. Коноплицкий, А. И. Филина. – Киев : КНТ, 2007. – 624 с.

65

Ж42

Жданова И. Ф. Новый англо-русский экономический словарь : около 80 000 слов и словосочетаний = New English-Russian Economic Dictionary /

И.Ф. Жданова. – Москва : Русский язык Медиа, 2005. – IIIV, 1025 с.

65.5

К 78

Краткий внешне-экономический словарь-справочник / Под ред.

В. Е.Рыбалкина. – Москва : Международные отношения, 1991. – 251 с.

Словник-посібник економічних термінів : російсько-українсько-англійський / Дрозд О. М. та ін.; за наук. ред. Кияка Т. Р. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 1997. – 264 с. –

( Словники СД "КМ Академія")

Гордієнко Д. Д. Економічний тлумачний словник (2-е вид.) / Д. Д. Гордієнко.– Київ,

ТОВ "КНТ" 2007 . – 360 с.

65

Е45

Економічний словник-довідник / [за ред. С.В. Мочерного]. – Київ : Феміна, 1995. – 368 с.

65

С 91

Сухарський В. С. Економічний словник-довідник / В. С. Сухарський – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 328 с. – ( Універсальний довідник)  

20.1

Е45

Толстоухов А. В. Еколого-економічний тлумачний словник-довідник /

А. В. Толстоухов. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2003. – 255 с.

81.2Ан-434

А64

Англо-український словник з бізнесу / за ред. : Н. М. Семко ; уклад. : Н. М. Семко,

Л. Й. Бондарчук, Л. Я. Гошко. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318 с.

65.26я21

З14

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. – 1072 с.

81.2Ан-420

Ш61

Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики / А. Шимків ;

наук. ред. С. В. Слухай. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 429 с.

65я21

Е45

Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / упорядкув. : Д. Д. Гордієнко. – Київ : КНТ, 2006. – 307 с.

65я21

Г65

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 362 с.

Eкoномiчний слoвник-дoвiдник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.sesia.org.ua/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити