Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства

 Добрий день, Ольго!

Пропонуємо Вам використати наступні джерела :

67.9(4Ук)302.2

У45

Україна. Закони. Податковий кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2015 року : офіційний текст. – Київ : "Правова єдність" всеукраїнська асоціація видавців, 2015. – 567 с.

65.052

Ф59

Фінансовий облік I : навчальний посібник / В. Г. Васильєва [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 191 с.

65.052

Ф59

Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопільський національний економічний університет. – Київ : Кондор, 2013. – 550 с.

65.052

С24

Свідерський Є. І. Облік діяльності суб'єктів малого підприємництва : навчальний посібник / Є. І. Свідерський, Д. Є. Свідерський ; за заг. ред. Є. І. Свідерського ; Міністерство освіти і науки України ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 466 с.

Жарикова А. Проблеми обліку просроченої дебіторської заборгованості / Аліна Жарикова, Василь Бєлозерцев // Економіст. – 2015. – № 12. – С. 52-55 : табл.

Пильнов Д. О. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства / Д. О. Пильнов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10. – С. 88-92.

Левченко Ю. Г. Управління дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу /

Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 6. – С. 179-185 : табл., схем.

Городянська Л. Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві / Лариса Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 46-53 : табл.

Гуцайлюк Л. О. Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах / Л. О. Гуцайлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 283-288 : табл.

Верига Ю. Приклади складання річної звітності підприємства при використанні ручної та автоматизованої форм обліку / Юстина Верига, Марина Онищенко, Олександр Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 1. – С. 23-48 : табл.

http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/43/43pr6.html

http://posibniki.com.ua/post-rozkrittya-informaciio-pro-debitorsku-zaborgovanist-u-finansoviy-zvitnosti

http://sophus.at.ua/publ/2013_11_21_22_kampodilsk/sekcija_2_2013_11_21_22/shhodo_vidobrazhennja_u_zvitnosti_debitorskoji_zaborgovanosti/36-1-0-729

http://pidruchniki.com/12650516/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_vekseliv_oderzhanih

http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No4/84-88.pdf

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/161-171.pdf

http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_1/51.htm

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити