Потрібен список літератури, де б висвітлювалис основи організації та ведення лісового господарства і використання лісу в сучасних умовах ринкової економіки

 Добрий день, Анатолію!

Рекомендуємо Вам використати наступні джерела:

67.9(4Ук)307

У45

Україна. Закони. Кодекс України про надра ; Лісовий кодекс України ; Водний кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 16 березня 2015 року : офіційний текст. - Київ : "Правова єдність" всеукраїнська асоціація видавців, 2015. - 127 с.

65.34

С38

Синякевич І. М. Лісова політика : підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій ; за ред. І.М. Синякевича ; Національний лісотехнічний університет України. - Київ : Знання, 2013. - 323 с.

65.34

С31

Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства : навчальний посібник / Є.І. Сенько. - Київ : Знання, 2012. - 487 с.

Шестак М. Державно-приватне партнерство в лісовому господарстві : перспективні напрями та проблеми інституалізації / Максим Шестак // Економіст. - 2015. - № 3. –

С. 30-32 : табл.

Штулер І. Ю. Теоретичні засади імплементації положень проекту Коаліційної угоди щодо інноваційності лісогосподарської галузі / І. Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 7. - С. 122-126 : табл.

Бобко А. Лісівництво і державна політика щодо користування землями лісогосподарського призначення в Україні / А. Бобко // Економіка України. - 2012. - № 7. - С. 70-79 : граф., схеми, табл.

Карпук А. Фінансово-кредитне регулювання лісокористування : інституціональні передумови та можливі альтернативи / Анатолій Карпук // Економіст. - 2011. - № 3. –

С. 36-38.

Лицур І. М. Екологізація лісогосподарського виробництва як умова збереження лісоресурсного потенціалу України / І. М. Лицур // Екологічний вісник. - 2011. - № 2. –

С. 10-11.

Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні / Микола Шершун // Економіст. - 2011. - № 10. –

С. 9-11 : табл.

Мельник Т. Нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва : регіональні пріоритети та інституціональні форми / Тетяна Мельник // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 34-35 : схем.

Ковальський М. Р. Державне управління використанням та охороною земель лісового фонду / М. Р. Ковальський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 6. –

С. 166-169.

Шубалий О. Трансформація системи управління лісовим господарством за принципами децентралізації та розподілу повноважень / Олександр Шубалий // Економіст. - 2014. –

№ 8. - С. 27-32 : графіки, схеми.

Горохівський О. І. Аналіз ринку деревної сировини Європейського Союзу /

О. І. Горохівський // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 120-123 : табл., схеми.

Антоненко І. Лісоресурсний комплекс : проблеми та напрями розвитку / Ірина Антоненко // Економіст. - 2011. - № 4. - С. 56-58 : табл.

Дмитренко Г. В. Проблеми реального фінансового стану підприємств лісового стану України / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. - 2011. - № 9. - С. 112-114 : граф., схеми.

Фурдичко О. Лісовий сектор економіки України : проблеми і перспективи розвитку /

О. Фурдичко, О. Дребот // Економіка України. - 2012. - № 3. - С. 70-80 : граф., схеми, табл.

Задорожна О. І. Організація обліку на підприємствах лісової газузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О.І. Задорожна // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. –

С. 207-213.

Мішенін Є. Формування сиситеми екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств / Євген Мішенін, Інесса Ярова // Економіст. - 2013. - № 10. - С. 21-26 : порт., схеми, табл.

Мішенін Є. Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні / Євген Мішенін, Інна Коблянська // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 8-12 : табл.

Ошейко В. О. Збалансований розвиток лісовпорядкування та ефективного використання відходів деревини як твердого палива / Ошейко В. О., Ошейко О. В. // Екологічний вісник. - 2013. - № 3. - С. 23-25 : табл., фото.

Дяченко Я. Я. Концептуальні основи забезпечення економічної ефективності лісопромислової діяльності в умовах ринку / Я. Я. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 150-154.

Голян В. Інвестиційна діяльність суб'єктів лісогосподарського підприємництва : основні проблеми, передумови та пріорітети напрями вдосконалення / Василь Голян, Тетяна Мельник, Максим Шестак // Економіст. - 2014. - № 6. - С. 22-28 : схеми, графіки.

Ведення лісового господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 http://www.lesovod.org.ua/node/435

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити