Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему "Підвищення ефективності використання основних засобів  ппідприємства".

Добрий день, Надіє! Пропонуємо Вам скористатися слідуючими  джерелами та ресурсами з Інтернету:

 Білоусько Н. Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства / Н. Л. Білоусько // Економіка та держава. – 2013. –  №  4. – С. 84-87 : табл.

Авдеенко В. И., Котлов В. А. Производственный потенциал промышленного предприятия.– М.: Экономика, 2005. – 208 с.

65.053

А64

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навчальний посібник для вузів / В. П. Шило ... [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 240 с.

 65.32

А 65

Андрійчук Василь Гаврилович

Економіка аграрних підприємств : Підручник. – К. : КНЕУ, 2002. – 618 с.

65.29

Е45

Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Бойчик... [та ін.]. – К. : Каравела ; Львів : Новий Світ –2000, 2002. – 292 с.

Ларка М. І. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства [Текст] / Ларка М. І., Горжій Д. О. // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва № 22 – Вестник НТУ "ХПИ", 2013.

Мазуркевич І. О. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві / І. О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №  2. – С. 91-93.

 Мазуркевич І. О. Особливості відтворення основних засобів на підприємствах у ринкових умовах / І. О. Мазуркевич  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №  4. – С. 58-61.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. –  № 10. – С. 3-13.

 Городянська Л. В. Удосконалення методик обліку амортизації основних засобів – складова процесу входження України у міжнародне співтовариство / Л. В. Городянська  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 12. –

С. 87-93.

Іщук Я. В. Стан основних засобів України / Я. В. Іщук  // Актуальні проблеми економіки. – 2003. –  № 6. – С. 83-89.

http://pidruchniki.com/1652020547496/ekonomika/otsinka_efektivnosti_vikoristannya_osnovnih_zasobiv_napryamki_pidvischennya_efektivnosti_vikoristannya

 http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=26865

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22%282%29_ekon/stat_20_1/66.pdf

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити