ДОбро дня. Допоможіть будь ласка з підбором літератури (за останні 2 роки, періодика, наукові статті, тощо), для написання курсової роботи на тему : "Податки як засіб впливу на соціально-економічний розвиток країни". Дякую

Добрий день, Ірино!

Рекомендуємо Вам наступні джерела :

65.9(4Ук)261.4

К76

Кощук Т. В. Податкова політика в контексті стратегії інтеграції України до ЄС : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Тетяна Василівна Кощук ; Міністерство фінансів України ; Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління". – Київ : [Видавництво Європейського університету], 2015. – 21 с.

Ісаєва Н. К. Організаційно-правові засади реалізації податкої політики держави /

Н. К. Ісаєва // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 61. – Київ, 2013. – С. 425-429.

Кулай А. Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні / Аліна Кулай // Економіст. – 2015. – № 7. – С. 13-18 : сх.

Лук'янов В. С. Податкові імперативи та податкове регуляторне адміністрування в сучасних умовах / В. С. Лук'янов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 322-327.

Гордей О. Д. Удосконалення податкової політики в Україні : соціальний аспект /

О. Д. Гордей // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – С. 177-181.

Чугунов І. Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І. Я. Чугунов,

О. М. Жукевич // Економічний часопис-ХХI. – 2014. – № 1-2 (1). – С. 61-64 : табл.

Веремчук Д. В. Стратегія проведення податкової реформи в Україні / Д. В. Веремчук // Економіка та держава. – 2013. – № 12. – С. 6-9.

Ільяшенко В. А. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави / В. А. Ільяшенко // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 22-24.

Сало,Л. К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах / Л. К. Сало // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 80-83.

Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування /

А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 28-44 : табл.

Сунцова О. О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. –

С. 193-198 : граф.

Чічкань О. І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні / О. І. Чічкань // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 44-48.

Ізовіт Т. Л. Ефект запровадження додаткового імпортного збору на розвиток легкої промисловості України / Т. Л. Ізовіт // Економіка та держава. – 2015. – № 8. –

С. 54-57 : граф., табл.

Машков А. О. Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / А. О. Машков // Економіка та держава. – 2013. – № 4. – С. 123-125.

Свищук А. С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки /

А. С. Свищук // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 12. – С. 16-19, 24.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити