Мене цікавить інформація про деривати - похідні фінансові інструменти. Дякую!

Добрий день, Анатолію!

Радимо Вам скористатись наступними джерелами :

65.26

Ш44

Шелудько, В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 535 с.

65.26

Ч-51

Чесноков, В. Л. Фінансові інструменти : навчальний посібник для ВНЗ / В. Л. Чесноков. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 288 с.

Maslo, A. I. Derivatives market development in Ukraine / A. I. Maslo // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 286-293 : табл., рис.

Силантьєв, С. О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 183-191 : табл., графіки.

Силантьєв, С. О. Похідні фінансові інструменти - онтологія моделей / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 29-39 : схеми.

Шматко, Н. Деривативи: оцінка та облік / Наталія Шматко // Вісник НБУ. – 2009. – № 7. – С. 49-53 : портр.

Возіанов, К. С. Сучасні тенденції розвитку ринку деривативів в Україні / К. С. Возіанов // Економіка та
держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 73-77 : табл.

Князь, С. В.  Сучасний стан та проблеми фунцкіонування ринку деривативів в Україні / С. В. Князь, Г. И. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 347-354 : табл., схеми.

Лук'янов, В. Ринок деривативів та похідних фінансових інструментів : інноваційні різновиди / Володимир Лук'янов // Банківська справа. – 2013. – № 4. – С. 11-21 : портр.

 http://pidruchniki.com/72521/finansi/pohidni_finansovi_instrumenti_derivativi

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4837

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити