Доброго дня!

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (дисертації, статті, автореферати, Інтернет-джерела) по темі дисертаційного дослідження: "Стратегічний аналіз просування туристичних послуг"

Добрий день, Володимире!

Рекомендуємо Вам наступні джерела :

65.424

Л84

Лук'янов В. О. Маркетинг туристичного бізнесу : навчальний посібник /
В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; [Інститут економіки та управління]. – Київ : Кондор, 2012. – 335 с.

Ushakov D. Transnationalization as a trend of the present stage of international tourism development / Denis Ushakov, Nalin Simasathiansophon // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 80-88.

Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг / Попова Л. ... [та ін.] // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 2. – С. 23-32 : схеми.

Мельник Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Юлія Мельник, Лариса Цетнар // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 58-63 : схеми, табл.

Мігущенко Ю. В. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності українського і польського туризму в Карпатському регіоні / Мігущенко Юліана Валеріївна // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4. – С. 151-158.

Гайдук А. Стратегії управління якістю у сфері туризму в Україні : ступінь та особливості використання, врахування міжнародного досвіду / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 156-162.

Мельник О. М. Асортиментна стратегія ефективності туристичних організацій / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 140-144.

Євтушенко О. В. Аналіз психологічного впливу реклами на споживачів туристичного продукту /
О. В. Євтушенко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 55-59 : граф.

Галиця І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 155-161 : табл.

Будя О. П. Інноваційні напрямки розвитку маркетингу в сфері туризму і гостинності / О. П. Будя,
О. В. Вертелєва // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 142-149.

Смирнов Є. В. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України / Є. В. Смирнов, О. П. Смирнова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 8. – С. 28-34 : граф.

Бриль К. Г. Екологічно-орієнтовані види туризму як стратегічний напрям розвитку галузі в сучасних умовах / К. Г. Бриль // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 23-27.

Ольшанська О. В. Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України /
О. В. Ольшанська, К. Ф. Коценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 12. – С. 158-162.

Єрмаченко В. Є. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України / В. Є. Єрмаченко, Н. А. Дегтяр,
С. В. Знахур // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 401-414 : рис., табл.

Вишиванюк М. М. Адаптаційні механізми формування інноваційної стратегії підприємства в індустрії туризму / М. М. Вишиванюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 71-74.

Шарко М. В. Методические подходы к трансформации оценок туристической привлекательности регионов в стратегические управленческие решения / М. В. Шарко, Н. М. Донева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. - С. 224-229 : табл., схеми.

Мартинюк Л. В. Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі /
Л. В. Мартинюк // Статистика України. – 2013.– № 2. – С. 56-60.

Бартошук О. В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі /
О. В. Бартошук // Економічний часопис-ХХI. – 2012. – № 3-4. – С. 38-41 : табл.

Бондаренко М. П. Динаміка конкурентоспроможності індустрії туризму / М. П. Бондаренко // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 77-80 : граф., схеми, табл.

Гулич О. І. Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 124-128.

Забуранна Л. В. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку / Л. В. Забуранна, В. Г. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 68-76 : табл.

Кудла Н. Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях / Н. Є. Кудла // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 43-48 : схеми, табл.

Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 191-197.

 На жаль, у фондах нашої бібліотеки інформація стосовно дисертацій та авторефератів відсутня. Радимо Вам звернутись до сервісу «Віртуальна довідка» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  за адресою :

http://www.nbuv.gov.ua/node/550

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити