Доброго дня! Підкажіть , будь ласка, літературу з теми : "Логістика в електронній торгівлі".

    Добрий день, Ольго!

   Радимо Вам скористатись наступними джерелами:

65.39

Ш18

Шалева О. І. Електронна комерція : навчальний посібник для ВНЗ / О.І. Шалева. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 215 с.

65.421

К63

Комерційна діяльність : підручник / П.Ю. Балабан [та ін.] ; за ред. П. Ю. Балабана ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад Укооспілки Полтавський університет економіки і права ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Харків : Світ Книг, 2015. - 451 с.

 65.39

П38

Плескач В. Л. Електронна комерція : підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. - Київ : Знання, 2007. - 535 с.

Говорушко Т. А. Розвиток електронної комерції в Україні / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, К. В. Соловей // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 1. - С. 59-62 : табл., схем.

 Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні : переваги та недоліки / І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20 : табл., схем.

Апопій В. В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева, О. В. Креденець // Регіональна економіка. - 2012. -
№ 3. - С. 181-190 : табл., схеми, графіки, діаграми.

 Петров И. Логистика распределения в электронной торговле  / И. Петров // Молодой ученый. - 2016. - №13.1. - С. 81-84.

http://business-inform.net/pdf/2014/7_0/309_314.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2012_749/62.pdf

 http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/4_2015ua/12.pdf

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11965/1/100.pdf

http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/e-trade.htm

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/elektron_bizn.pdf

https://www.lobanov-logist.ru/upload/iblock/d67/d67075b176618efcbc53c9b17e4029a3.pdf

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2005/15_1/279_Miszczuk_15_1.pdf

http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-omelchenko_o.v.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити