Доброго дня. Мені потрібно підібрати літературу та наукові праці для проведення аналізу з теми "Інформаційні системи та технології логістики торговельних підприємств".

Добрий день, Альоно!

Радимо Вам використати наступні джерела:

65.421

К63

Комерційна діяльність : підручник / П. Ю. Балабан [та ін.] ; за ред. П. Ю. Балабана ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад Укооспілки Полтавський університет економіки і права ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Харків : Світ Книг, 2015. - 451 с.

65.40

Т60

Торговельна логістика : навчальний посібник для студентів спеціальності 7.03051001, 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" ВНЗ / П. Ю. Балабан [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 146 с.

65.42

К56

Ковалев К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. - СПб. : Питер, 2007. – 271 с. - ( Розничная торговля) .

65.40

Л69

Логістика : теорія та практика : навчальний посібник для ВНЗ / В. М. Кислий [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 360 с.

65.42

С40

Сирохман Г. М. Організація і технологія торговельних процесів : навчальний посібник /
Г. М. Сирохман ; Міністерство освіти і науки України ; Ужгородський комерційний технікум. - Ужгород : Ліра, 2011. - 246 с.

65.40

Г13

Гаджинский А. М. Логистика : учебник для вузов / А. М. Гаджинский. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2005. - 431 с.

Промислів Б. Д., Жученко І. А. Логістичні основи управління матеріальними та грошовими потоками. (Проблеми, пошуки, рішення). –Москва : Нафта і газ, 1994 р.

Григорак М. Ю. Анализ рынка логистических услуг в Украине / М. Ю. Григорак,
В. В. Коцюба  // Логистика : проблемы и решения. - 2006. - № 2. - С. 21-29 : портр., сх.

Шевчун М. Б. Якість логістичних процесів-фактор успішного розвитку торговельного підприємства / М. Б. Шевчун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - С. 186-189.

Височин І. В. Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі / І. В. Височин // Економіка та держава. - 2012. - № 9. -
С. 19-22 : схеми.

Білуха М. Логістика формування товарних потоків у торгівлі : облік і контроль / Микола Білуха, Оксана Сапоговська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 12. - С. 11-14 : сх.

Талан М. В. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві /
М. В. Талан // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 266-272.

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/182-187.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2007_594/30.pdf

http://www.disslib.org/formuvannja-informatsiynykh-potokiv-ta-upravlinnja-nymy-v-lohistychniy-systemi.html

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити