цікавить література про сучасні теорії економічного зростання. Дякую.

Добрий день, Анатолію!

Радимо Вам Використати наступні джерела:

65.01

Н35

Національна економіка : навчальний посібник / А.Ф. Мельник [та ін.] ; за ред. А.Ф. Мельник. - Київ : Знання, 2011. - 310 с.

65.01

Н35

Національна економіка : навчальний посібник для ВНЗ / [В. І. Мельникова та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

65.01

П50

Політична економія : навчальний посібник для ВНЗ / за заг. ред. Г. А. Оганяна ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ : МАУП, 2003. - 520 с. : іл.

 65.01

Ч-96

Чухно А. А. Економічна теорія : [монографія : у 2 т.] Т. 2 / А. А. Чухно ; Міністерство фінансів України ; Академія фінансового управління. - Київ : [ДННУ АФУ], 2010. - 628 с.

65.01

Ч-96

Чухно А. А. Сучасні економічні теорії : підручник / А. А. Чухно,  П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - Київ : Знання, 2007. - 878 с.

Баженова О. В. Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волатильність економічного зростання в Україні / О. В. Баженова //  Економіка та держава. - 2014. - № 11. - С. 36-40 : граф., табл.

Бєльська О. І. Економічний розвиток : визначення та вимірювання / О. І. Бєльська //  Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - С. 76-86 : табл., схем.

Сігайов А. О. Моделі економічного зростання та хаотична динаміка / А. О. Сігайов //  Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 14-17 : табл., схем.

 Сунцова О. О. Фінансовий розвиток, стримування і зростання в умовах нової хвилі економічної кризи 2012-2013 років / О. О. Сунцова //  Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 52-60 : графіки, табл.

Сунцова О. О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи /          О. О. Сунцова //  Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №3. - С. 193-198 : графіки.

Сунцова О. О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства : деякі теоретичні аспекти / О. О. Сунцова //  Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 25-36 : схема.

Горохівський О. І. Роль глобалізації в національних економіках /О. І. Горохівський, М. В. Площик //  Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 135-139.

 Солоха Д. В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання / Д. В. Солоха //  Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 25-30.

Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно //  Економіка України. - 2012. - № 10. -         С. 24-33.

http://westudents.com.ua/glavy/53692-5-suchasn-model-ekonomchnogo-zrostannya.html

http://eip.org.ua/docs/EP_05_3_147_uk.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити