Мене цікавить інформація про деривати - похідні фінансові інструменти. Дякую!

Добрий день, Анатолію!

Радимо Вам скористатись наступними джерелами :

65.26

Ш44

Шелудько, В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2015. – 535 с.

65.26

Ч-51

Чесноков, В. Л. Фінансові інструменти : навчальний посібник для ВНЗ / В. Л. Чесноков. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 288 с.

Maslo, A. I. Derivatives market development in Ukraine / A. I. Maslo // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 286-293 : табл., рис.

Силантьєв, С. О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 183-191 : табл., графіки.

Силантьєв, С. О. Похідні фінансові інструменти - онтологія моделей / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 29-39 : схеми.

Шматко, Н. Деривативи: оцінка та облік / Наталія Шматко // Вісник НБУ. – 2009. – № 7. – С. 49-53 : портр.

Возіанов, К. С. Сучасні тенденції розвитку ринку деривативів в Україні / К. С. Возіанов // Економіка та
держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 73-77 : табл.

Князь, С. В.  Сучасний стан та проблеми фунцкіонування ринку деривативів в Україні / С. В. Князь, Г. И. Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 347-354 : табл., схеми.

Лук'янов, В. Ринок деривативів та похідних фінансових інструментів : інноваційні різновиди / Володимир Лук'янов // Банківська справа. – 2013. – № 4. – С. 11-21 : портр.

 http://pidruchniki.com/72521/finansi/pohidni_finansovi_instrumenti_derivativi

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4837

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123545

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


Аналітичний огляд журналу «Все про бухгалтерський облік». Вибірка публікацій з питань обліку дебіторської і кредиторської заборгованості.  

Добрий день, Юліє!

    «Все про бухгалтерський облік» - це не журнал, а всеукраїнська професійна бухгалтерська газета.

     Рекомендуємо Вам такі матеріали :

Кондруцька І. Облік у страховика дебіторської заборгованості клієнта (П(С)БО і МСБО) / І. Кондруцька // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2015. – № 15. – С. 42.

Носов О. Безнадійна дебіторська заборгованість нерезидента : облік та оподаткування / О. Носов // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2013. – № 88-89.  

Кузьменко О. Безнадійна дебіторська заборгованість : правила списання / О. Кузьменко // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2012. – № 104. – С. 5.

Стара кредиторка та єдинник : питання оподаткування  // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2014. – № 11. – С. 28.

Доходи від списаної кредиторки  // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2013. – № 7. – С. 29.

Боржник (кредитор) помер : податковий та бухгалтерський облік припинення зобов'язань  // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2013. – № 96. – С. 44.

Сазонов, Г. Кредитор приєднується до боржника : що з позикою / Гліб Сазонов // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – № 84. – С. 25.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


     Аналітичний огляд журналу «Все про бухгалтерський облік». Вибірка публікацій з питань обліку дебіторської і кредиторської заборгованості.

     Добрий день, Юліє!

    «Все про бухгалтерський облік» - це не журнал, а всеукраїнська професійна бухгалтерська газета.

     Рекомендуємо Вам такі матеріали :

Кондруцька І. Облік у страховика дебіторської заборгованості клієнта (П(С)БО і МСБО) / І. Кондруцька // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2015. – № 15. – С. 42.

Носов О. Безнадійна дебіторська заборгованість нерезидента : облік та оподаткування / О. Носов // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2013. – № 88-89.  

Кузьменко О. Безнадійна дебіторська заборгованість : правила списання / О. Кузьменко // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2012. – № 104. – С. 5.

Стара кредиторка та єдинник : питання оподаткування  // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2014. – № 11. – С. 28.

Доходи від списаної кредиторки  // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2013. – № 7. – С. 29.

Боржник (кредитор) помер : податковий та бухгалтерський облік припинення зобов'язань  // Все про бухгалтерський облік : всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2013. – № 96. – С. 44.

Сазонов, Г. Кредитор приєднується до боржника : що з позикою / Гліб Сазонов // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – № 84. – С. 25.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


 Доброго дня!

Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (дисертації, статті, автореферати, Інтернет-джерела) по темі дисертаційного дослідження: "Стратегічний аналіз просування туристичних послуг"

Добрий день, Володимире!

Рекомендуємо Вам наступні джерела :

65.424

Л84

Лук'янов В. О. Маркетинг туристичного бізнесу : навчальний посібник /
В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін ; [Інститут економіки та управління]. – Київ : Кондор, 2012. – 335 с.

Ushakov D. Transnationalization as a trend of the present stage of international tourism development / Denis Ushakov, Nalin Simasathiansophon // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 80-88.

Маркетингова політика управління продажем туристичних послуг / Попова Л. ... [та ін.] // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 2. – С. 23-32 : схеми.

Мельник Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Юлія Мельник, Лариса Цетнар // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 58-63 : схеми, табл.

Мігущенко Ю. В. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності українського і польського туризму в Карпатському регіоні / Мігущенко Юліана Валеріївна // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4. – С. 151-158.

Гайдук А. Стратегії управління якістю у сфері туризму в Україні : ступінь та особливості використання, врахування міжнародного досвіду / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 156-162.

Мельник О. М. Асортиментна стратегія ефективності туристичних організацій / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 140-144.

Євтушенко О. В. Аналіз психологічного впливу реклами на споживачів туристичного продукту /
О. В. Євтушенко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 55-59 : граф.

Галиця І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 155-161 : табл.

Будя О. П. Інноваційні напрямки розвитку маркетингу в сфері туризму і гостинності / О. П. Будя,
О. В. Вертелєва // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – № 6. – С. 142-149.

Смирнов Є. В. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України / Є. В. Смирнов, О. П. Смирнова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 8. – С. 28-34 : граф.

Бриль К. Г. Екологічно-орієнтовані види туризму як стратегічний напрям розвитку галузі в сучасних умовах / К. Г. Бриль // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 23-27.

Ольшанська О. В. Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України /
О. В. Ольшанська, К. Ф. Коценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 12. – С. 158-162.

Єрмаченко В. Є. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України / В. Є. Єрмаченко, Н. А. Дегтяр,
С. В. Знахур // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 401-414 : рис., табл.

Вишиванюк М. М. Адаптаційні механізми формування інноваційної стратегії підприємства в індустрії туризму / М. М. Вишиванюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 71-74.

Шарко М. В. Методические подходы к трансформации оценок туристической привлекательности регионов в стратегические управленческие решения / М. В. Шарко, Н. М. Донева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. - С. 224-229 : табл., схеми.

Мартинюк Л. В. Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі /
Л. В. Мартинюк // Статистика України. – 2013.– № 2. – С. 56-60.

Бартошук О. В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі /
О. В. Бартошук // Економічний часопис-ХХI. – 2012. – № 3-4. – С. 38-41 : табл.

Бондаренко М. П. Динаміка конкурентоспроможності індустрії туризму / М. П. Бондаренко // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 77-80 : граф., схеми, табл.

Гулич О. І. Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 124-128.

Забуранна Л. В. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку / Л. В. Забуранна, В. Г. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 2. – С. 68-76 : табл.

Кудла Н. Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях / Н. Є. Кудла // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 43-48 : схеми, табл.

Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 191-197.

 На жаль, у фондах нашої бібліотеки інформація стосовно дисертацій та авторефератів відсутня. Радимо Вам звернутись до сервісу «Віртуальна довідка» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського  за адресою :

http://www.nbuv.gov.ua/node/550

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств в умовах інтеграції

Будь ласка допоможить знайти захищені дисертації в Україні та в Російській Федерації за подібною тематикою. Дякую

 Добрий день, Пашо!

На жаль, у фондах Публічної бібліотеки імені Лесі Українки інформація на тему, що Вас цікавить, відсутня.

Радимо звернутись до сервісу «Запитай бібліотекаря»  Національної бібліотеки  України ім. В. І. Вернадського,  в якій зберігаються автореферати дисертацій

                        http://www.nbuv.gov.ua/node/550

Також  рекомендуємо звернутись до віртуальної довідкової служби  Російської державної бібліотеки («Спроси библиотекаря»)

                         http://www.rsl.ru/ru/vs/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


     Доброго дня! Підкажіть , будь ласка, літературу з теми : "Логістика в електронній торгівлі".

    Добрий день, Ольго!

   Радимо Вам скористатись наступними джерелами:

65.39

Ш18

Шалева О. І. Електронна комерція : навчальний посібник для ВНЗ / О.І. Шалева. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 215 с.

65.421

К63

Комерційна діяльність : підручник / П.Ю. Балабан [та ін.] ; за ред. П. Ю. Балабана ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад Укооспілки Полтавський університет економіки і права ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Харків : Світ Книг, 2015. - 451 с.

 65.39

П38

Плескач В. Л. Електронна комерція : підручник / В.Л. Плескач, Т.Г. Затонацька. - Київ : Знання, 2007. - 535 с.

Говорушко Т. А. Розвиток електронної комерції в Україні / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, К. В. Соловей // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 1. - С. 59-62 : табл., схем.

 Ховрак І. В. Електронна комерція в Україні : переваги та недоліки / І. В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 16-20 : табл., схем.

Апопій В. В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В. В. Апопій, О. І. Шалева, О. В. Креденець // Регіональна економіка. - 2012. -
№ 3. - С. 181-190 : табл., схеми, графіки, діаграми.

 Петров И. Логистика распределения в электронной торговле  / И. Петров // Молодой ученый. - 2016. - №13.1. - С. 81-84.

http://business-inform.net/pdf/2014/7_0/309_314.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2012_749/62.pdf

 http://visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/4_2015ua/12.pdf

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11965/1/100.pdf

http://rvles.ieie.nsc.ru/parinov/e-trade.htm

http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/elektron_bizn.pdf

https://www.lobanov-logist.ru/upload/iblock/d67/d67075b176618efcbc53c9b17e4029a3.pdf

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2005/15_1/279_Miszczuk_15_1.pdf

http://mdu.in.ua/Nauch/spetsrada/diser/disertacija-omelchenko_o.v.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Доброго дня. Мені потрібно підібрати літературу та наукові праці для проведення аналізу з теми "Інформаційні системи та технології логістики торговельних підприємств".

Добрий день, Альоно!

Радимо Вам використати наступні джерела:

65.421

К63

Комерційна діяльність : підручник / П. Ю. Балабан [та ін.] ; за ред. П. Ю. Балабана ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад Укооспілки Полтавський університет економіки і права ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Харків : Світ Книг, 2015. - 451 с.

65.40

Т60

Торговельна логістика : навчальний посібник для студентів спеціальності 7.03051001, 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" ВНЗ / П. Ю. Балабан [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Вищий навчальний заклад укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 146 с.

65.42

К56

Ковалев К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. - СПб. : Питер, 2007. – 271 с. - ( Розничная торговля) .

65.40

Л69

Логістика : теорія та практика : навчальний посібник для ВНЗ / В. М. Кислий [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2010. - 360 с.

65.42

С40

Сирохман Г. М. Організація і технологія торговельних процесів : навчальний посібник /
Г. М. Сирохман ; Міністерство освіти і науки України ; Ужгородський комерційний технікум. - Ужгород : Ліра, 2011. - 246 с.

65.40

Г13

Гаджинский А. М. Логистика : учебник для вузов / А. М. Гаджинский. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2005. - 431 с.

Промислів Б. Д., Жученко І. А. Логістичні основи управління матеріальними та грошовими потоками. (Проблеми, пошуки, рішення). –Москва : Нафта і газ, 1994 р.

Григорак М. Ю. Анализ рынка логистических услуг в Украине / М. Ю. Григорак,
В. В. Коцюба  // Логистика : проблемы и решения. - 2006. - № 2. - С. 21-29 : портр., сх.

Шевчун М. Б. Якість логістичних процесів-фактор успішного розвитку торговельного підприємства / М. Б. Шевчун // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 12. - С. 186-189.

Височин І. В. Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі / І. В. Височин // Економіка та держава. - 2012. - № 9. -
С. 19-22 : схеми.

Білуха М. Логістика формування товарних потоків у торгівлі : облік і контроль / Микола Білуха, Оксана Сапоговська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 12. - С. 11-14 : сх.

Талан М. В. Логістична інформаційна система на торговельному підприємстві /
М. В. Талан // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 10. - С. 266-272.

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/182-187.pdf

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Logistyka/2007_594/30.pdf

http://www.disslib.org/formuvannja-informatsiynykh-potokiv-ta-upravlinnja-nymy-v-lohistychniy-systemi.html

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


цікавить література про сучасні теорії економічного зростання. Дякую.

Добрий день, Анатолію!

Радимо Вам Використати наступні джерела:

65.01

Н35

Національна економіка : навчальний посібник / А.Ф. Мельник [та ін.] ; за ред. А.Ф. Мельник. - Київ : Знання, 2011. - 310 с.

65.01

Н35

Національна економіка : навчальний посібник для ВНЗ / [В. І. Мельникова та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.

65.01

П50

Політична економія : навчальний посібник для ВНЗ / за заг. ред. Г. А. Оганяна ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. - Київ : МАУП, 2003. - 520 с. : іл.

 65.01

Ч-96

Чухно А. А. Економічна теорія : [монографія : у 2 т.] Т. 2 / А. А. Чухно ; Міністерство фінансів України ; Академія фінансового управління. - Київ : [ДННУ АФУ], 2010. - 628 с.

65.01

Ч-96

Чухно А. А. Сучасні економічні теорії : підручник / А. А. Чухно,  П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. - Київ : Знання, 2007. - 878 с.

Баженова О. В. Теоретичні та практичні аспекти впливу іноземного капіталу на волатильність економічного зростання в Україні / О. В. Баженова //  Економіка та держава. - 2014. - № 11. - С. 36-40 : граф., табл.

Бєльська О. І. Економічний розвиток : визначення та вимірювання / О. І. Бєльська //  Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 11. - С. 76-86 : табл., схем.

Сігайов А. О. Моделі економічного зростання та хаотична динаміка / А. О. Сігайов //  Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 14-17 : табл., схем.

 Сунцова О. О. Фінансовий розвиток, стримування і зростання в умовах нової хвилі економічної кризи 2012-2013 років / О. О. Сунцова //  Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 52-60 : графіки, табл.

Сунцова О. О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи /          О. О. Сунцова //  Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №3. - С. 193-198 : графіки.

Сунцова О. О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства : деякі теоретичні аспекти / О. О. Сунцова //  Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 25-36 : схема.

Горохівський О. І. Роль глобалізації в національних економіках /О. І. Горохівський, М. В. Площик //  Економіка АПК. - 2010. - № 12. - С. 135-139.

 Солоха Д. В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання / Д. В. Солоха //  Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 6. - С. 25-30.

Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно //  Економіка України. - 2012. - № 10. -         С. 24-33.

http://westudents.com.ua/glavy/53692-5-suchasn-model-ekonomchnogo-zrostannya.html

http://eip.org.ua/docs/EP_05_3_147_uk.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


Економічний словник-довідник, як українські так і англомовні видання, електроні ресурси

Добрий день, Ольго!

Радимо Вам використати наступну літературу :

65

К64

Коноплицкий В. А. Экономический словарь : толково-терминологический / В. А. Коноплицкий, А. И. Филина. – Киев : КНТ, 2007. – 624 с.

65

Ж42

Жданова И. Ф. Новый англо-русский экономический словарь : около 80 000 слов и словосочетаний = New English-Russian Economic Dictionary /

И.Ф. Жданова. – Москва : Русский язык Медиа, 2005. – IIIV, 1025 с.

65.5

К 78

Краткий внешне-экономический словарь-справочник / Под ред.

В. Е.Рыбалкина. – Москва : Международные отношения, 1991. – 251 с.

Словник-посібник економічних термінів : російсько-українсько-англійський / Дрозд О. М. та ін.; за наук. ред. Кияка Т. Р. – Київ : Видавничий дім "КМ Академія", 1997. – 264 с. –

( Словники СД "КМ Академія")

Гордієнко Д. Д. Економічний тлумачний словник (2-е вид.) / Д. Д. Гордієнко.– Київ,

ТОВ "КНТ" 2007 . – 360 с.

65

Е45

Економічний словник-довідник / [за ред. С.В. Мочерного]. – Київ : Феміна, 1995. – 368 с.

65

С 91

Сухарський В. С. Економічний словник-довідник / В. С. Сухарський – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 328 с. – ( Універсальний довідник)  

20.1

Е45

Толстоухов А. В. Еколого-економічний тлумачний словник-довідник /

А. В. Толстоухов. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2003. – 255 с.

81.2Ан-434

А64

Англо-український словник з бізнесу / за ред. : Н. М. Семко ; уклад. : Н. М. Семко,

Л. Й. Бондарчук, Л. Я. Гошко. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318 с.

65.26я21

З14

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. – 1072 с.

81.2Ан-420

Ш61

Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики / А. Шимків ;

наук. ред. С. В. Слухай. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2004. – 429 с.

65я21

Е45

Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / упорядкув. : Д. Д. Гордієнко. – Київ : КНТ, 2006. – 307 с.

65я21

Г65

Гончаров С. М. Тлумачний словник економіста : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 362 с.

Eкoномiчний слoвник-дoвiдник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.sesia.org.ua/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства

 Добрий день, Ольго!

Пропонуємо Вам використати наступні джерела :

67.9(4Ук)302.2

У45

Україна. Закони. Податковий кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 1 квітня 2015 року : офіційний текст. – Київ : "Правова єдність" всеукраїнська асоціація видавців, 2015. – 567 с.

65.052

Ф59

Фінансовий облік I : навчальний посібник / В. Г. Васильєва [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України ; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 191 с.

65.052

Ф59

Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка [та ін.] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопільський національний економічний університет. – Київ : Кондор, 2013. – 550 с.

65.052

С24

Свідерський Є. І. Облік діяльності суб'єктів малого підприємництва : навчальний посібник / Є. І. Свідерський, Д. Є. Свідерський ; за заг. ред. Є. І. Свідерського ; Міністерство освіти і науки України ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 466 с.

Жарикова А. Проблеми обліку просроченої дебіторської заборгованості / Аліна Жарикова, Василь Бєлозерцев // Економіст. – 2015. – № 12. – С. 52-55 : табл.

Пильнов Д. О. Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства / Д. О. Пильнов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10. – С. 88-92.

Левченко Ю. Г. Управління дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу /

Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 6. – С. 179-185 : табл., схем.

Городянська Л. Організація контролю дебіторської заборгованості на підприємстві / Лариса Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 46-53 : табл.

Гуцайлюк Л. О. Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах / Л. О. Гуцайлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 283-288 : табл.

Верига Ю. Приклади складання річної звітності підприємства при використанні ручної та автоматизованої форм обліку / Юстина Верига, Марина Онищенко, Олександр Клименко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 1. – С. 23-48 : табл.

http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/43/43pr6.html

http://posibniki.com.ua/post-rozkrittya-informaciio-pro-debitorsku-zaborgovanist-u-finansoviy-zvitnosti

http://sophus.at.ua/publ/2013_11_21_22_kampodilsk/sekcija_2_2013_11_21_22/shhodo_vidobrazhennja_u_zvitnosti_debitorskoji_zaborgovanosti/36-1-0-729

http://pidruchniki.com/12650516/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_vekseliv_oderzhanih

http://economics.opu.ua/files/archive/2014/No4/84-88.pdf

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/eco_2010_4/2010_4/161-171.pdf

http://posibnyky.vntu.edu.ua/buh_ob/buhg_1/51.htm

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Організація та методика аудиту розрахунків з дебіторами

Добрий день, Ольго!

Радимо Вам скористатися наступними джерелами :

Закон України «Про аудиторську діяльність»

http://kodeksy.com.ua/pro_auditors_ku_diyal_nist.htm

65.053

Д53

Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами) : навчальний посібник / І. М. Дмитренко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Київ : Кондор, 2014. – 391 с.

65.053

О-64

Організація та методика аудиту : навчальний посібник / за ред. І. К. Дрозд. – Київ : [Сова], 2014. – 311 с.

Попович О. В. Проблеми організації обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами / О. В. Попович, В. А. Рябошапка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 99-102.

П(С)БО № 10 «дебіторська заборгованість» затверджене наказом міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237.

7. П(С)БО № 11 «Зобов'язання» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000

http://www.rusnauka.com/20_DNI_2013/Economics/0_139846.doc.htm

http://dt-kt.net/books/book-20/chapter-472/

http://pidruchniki.com/1361030741263/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/metodika_dokumentuvannya_auditu_debitorskoyi_zaborgovanosti

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 


Потрібен список літератури, де б висвітлювалис основи організації та ведення лісового господарства і використання лісу в сучасних умовах ринкової економіки

 Добрий день, Анатолію!

Рекомендуємо Вам використати наступні джерела:

67.9(4Ук)307

У45

Україна. Закони. Кодекс України про надра ; Лісовий кодекс України ; Водний кодекс України : із змінами та доповненнями станом на 16 березня 2015 року : офіційний текст. - Київ : "Правова єдність" всеукраїнська асоціація видавців, 2015. - 127 с.

65.34

С38

Синякевич І. М. Лісова політика : підручник / І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, І.П. Соловій ; за ред. І.М. Синякевича ; Національний лісотехнічний університет України. - Київ : Знання, 2013. - 323 с.

65.34

С31

Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарства : навчальний посібник / Є.І. Сенько. - Київ : Знання, 2012. - 487 с.

Шестак М. Державно-приватне партнерство в лісовому господарстві : перспективні напрями та проблеми інституалізації / Максим Шестак // Економіст. - 2015. - № 3. –

С. 30-32 : табл.

Штулер І. Ю. Теоретичні засади імплементації положень проекту Коаліційної угоди щодо інноваційності лісогосподарської галузі / І. Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 7. - С. 122-126 : табл.

Бобко А. Лісівництво і державна політика щодо користування землями лісогосподарського призначення в Україні / А. Бобко // Економіка України. - 2012. - № 7. - С. 70-79 : граф., схеми, табл.

Карпук А. Фінансово-кредитне регулювання лісокористування : інституціональні передумови та можливі альтернативи / Анатолій Карпук // Економіст. - 2011. - № 3. –

С. 36-38.

Лицур І. М. Екологізація лісогосподарського виробництва як умова збереження лісоресурсного потенціалу України / І. М. Лицур // Екологічний вісник. - 2011. - № 2. –

С. 10-11.

Шершун М. Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні / Микола Шершун // Економіст. - 2011. - № 10. –

С. 9-11 : табл.

Мельник Т. Нарощення інвестиційного потенціалу лісогосподарського виробництва : регіональні пріоритети та інституціональні форми / Тетяна Мельник // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 34-35 : схем.

Ковальський М. Р. Державне управління використанням та охороною земель лісового фонду / М. Р. Ковальський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 6. –

С. 166-169.

Шубалий О. Трансформація системи управління лісовим господарством за принципами децентралізації та розподілу повноважень / Олександр Шубалий // Економіст. - 2014. –

№ 8. - С. 27-32 : графіки, схеми.

Горохівський О. І. Аналіз ринку деревної сировини Європейського Союзу /

О. І. Горохівський // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 120-123 : табл., схеми.

Антоненко І. Лісоресурсний комплекс : проблеми та напрями розвитку / Ірина Антоненко // Економіст. - 2011. - № 4. - С. 56-58 : табл.

Дмитренко Г. В. Проблеми реального фінансового стану підприємств лісового стану України / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. - 2011. - № 9. - С. 112-114 : граф., схеми.

Фурдичко О. Лісовий сектор економіки України : проблеми і перспективи розвитку /

О. Фурдичко, О. Дребот // Економіка України. - 2012. - № 3. - С. 70-80 : граф., схеми, табл.

Задорожна О. І. Організація обліку на підприємствах лісової газузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О.І. Задорожна // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 8. –

С. 207-213.

Мішенін Є. Формування сиситеми екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств / Євген Мішенін, Інесса Ярова // Економіст. - 2013. - № 10. - С. 21-26 : порт., схеми, табл.

Мішенін Є. Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні / Євген Мішенін, Інна Коблянська // Економіст. - 2012. - № 1. - С. 8-12 : табл.

Ошейко В. О. Збалансований розвиток лісовпорядкування та ефективного використання відходів деревини як твердого палива / Ошейко В. О., Ошейко О. В. // Екологічний вісник. - 2013. - № 3. - С. 23-25 : табл., фото.

Дяченко Я. Я. Концептуальні основи забезпечення економічної ефективності лісопромислової діяльності в умовах ринку / Я. Я. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 150-154.

Голян В. Інвестиційна діяльність суб'єктів лісогосподарського підприємництва : основні проблеми, передумови та пріорітети напрями вдосконалення / Василь Голян, Тетяна Мельник, Максим Шестак // Економіст. - 2014. - № 6. - С. 22-28 : схеми, графіки.

Ведення лісового господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

 http://www.lesovod.org.ua/node/435

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


ДОбро дня. Допоможіть будь ласка з підбором літератури (за останні 2 роки, періодика, наукові статті, тощо), для написання курсової роботи на тему : "Податки як засіб впливу на соціально-економічний розвиток країни". Дякую

Добрий день, Ірино!

Рекомендуємо Вам наступні джерела :

65.9(4Ук)261.4

К76

Кощук Т. В. Податкова політика в контексті стратегії інтеграції України до ЄС : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Тетяна Василівна Кощук ; Міністерство фінансів України ; Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління". – Київ : [Видавництво Європейського університету], 2015. – 21 с.

Ісаєва Н. К. Організаційно-правові засади реалізації податкої політики держави /

Н. К. Ісаєва // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 61. – Київ, 2013. – С. 425-429.

Кулай А. Досвід ЄС із гармонізації прямого оподаткування й можливості його використання в Україні / Аліна Кулай // Економіст. – 2015. – № 7. – С. 13-18 : сх.

Лук'янов В. С. Податкові імперативи та податкове регуляторне адміністрування в сучасних умовах / В. С. Лук'янов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 322-327.

Гордей О. Д. Удосконалення податкової політики в Україні : соціальний аспект /

О. Д. Гордей // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – С. 177-181.

Чугунов І. Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І. Я. Чугунов,

О. М. Жукевич // Економічний часопис-ХХI. – 2014. – № 1-2 (1). – С. 61-64 : табл.

Веремчук Д. В. Стратегія проведення податкової реформи в Україні / Д. В. Веремчук // Економіка та держава. – 2013. – № 12. – С. 6-9.

Ільяшенко В. А. Податкова політика в системі регулювання соціально-економічного розвитку держави / В. А. Ільяшенко // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 22-24.

Сало,Л. К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах / Л. К. Сало // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 80-83.

Соколовська А. М. Особливості податкової системи України та напрями її коригування /

А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 28-44 : табл.

Сунцова О. О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. –

С. 193-198 : граф.

Чічкань О. І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні / О. І. Чічкань // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 44-48.

Ізовіт Т. Л. Ефект запровадження додаткового імпортного збору на розвиток легкої промисловості України / Т. Л. Ізовіт // Економіка та держава. – 2015. – № 8. –

С. 54-57 : граф., табл.

Машков А. О. Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / А. О. Машков // Економіка та держава. – 2013. – № 4. – С. 123-125.

Свищук А. С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки /

А. С. Свищук // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 12. – С. 16-19, 24.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


доброго дня, потрібні матеріали для курсової роботи "Бюджетн пдаткова плітика держави")

Добрий день, Віко!

Рекомендуємо вам використати наступну літературу :

65.9(4Ук)26

Ф59

Фінанси для фінансистів : підручник для вузів / за заг. ред. Т.А. Говорушко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 612 с.

Ісаєва Н. К. Організаційно-правові засади реалізації податкої політики держави /Н. К. Ісаєва  // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 61. – Київ, 2013. – С. 425-429.

Горник В. Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави / В. Г. Горник // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 120-122.

Ільєнко Р. В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи / Р. В. Ільєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 211-216 : табл.

Мярковський А. І. Перспективи вдосконалення фінансового регулювання в Україні : глобальні виклики / А. І. Мярковський // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С. 7-19 : табл.

Богдан Т. П. Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні / Богдан Т. П., Богдан І. В. // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 3-16 : табл.

Науменкова С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики / Світлана Науменкова, Світлана Міщенко // Вісник НБУ. – 2012. – № 5. –С. 13-21 : портр., схема, табл.

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки

 


 Порадьте літературу по Методам оцінки стану умов праці,бажано щоб були наукові статті. Дякую

Добрий день, Максиме!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді наступні матеріали :

 Безпека праці : ергономічні та естетичні основи : навчальний посібник / С.О. Апостолюк [та ін.] - Київ : Знання, 2007. - 215 с.

Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі: загальні вимоги :  навчальний посібник /

Зеркалов Д. В.  –  Київ :  Основа, 2011. – 551 с.

Приймак В. Моніторинг регіонального ринку праці за умов неповноти первинної інформації / Василь Приймак. // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 98-107 : табл.

Садова У. Людський розвиток у світлі нових підходів до вимірювання якості трудового життя / У. Садова, О. Гринькевич, Ю. Телішевська // Україна:аспекти праці. – 2013. –

№ 8. – С. 25-32 : граф., табл.

Вертеленко М. В. До питання про гігієнічну оцінку умов праці та їх вплив на біологічний вік працівнків машинобудівного виробництва / М.В. Вертеленко, О.О. Запаринюк, Н.П. Пономаренко // Довкілля та здоров'я. - 2008. - № 7-9. - С. 64-66 : схем., табл.

До питання оцінка умов праці і професійної захворюваності машиністів тепловоза залізничного цеху потужного металургійного підприємства / С. А. Риженко...[та ін.]. // Довкілля та здоров'я. – 2011. – № 1. – С. 65-68 : табл., схем.

Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах / І. Швець, С. Поторочин // Україна:аспекти праці. – 2012. – № 7. –

С. 31-37 : граф., табл.

Лесенко Г. Методика контролю стану умов та безпеки праці. // Охорона праці. – 2003. –

№  9. – С.37-38.

http://tekhnosfera.com/razrabotka-metodiki-otsenki-sostoyaniya-ohrany-truda-na-predpriyatiyah-elektroenergetiki

http://buklib.net/books/27893/

http://www.irbis.vegu.ru/repos/503/HTML/0027.htm

http://library.if.ua/book/86/6040.html

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Доброго дня! Допоможіть знайти англо-мовні статті за 2013-2014 рр. на тему "Правопорушення на фондовому ринку".

 Добрий день,  Марино!

До ресурсів публічної бібліотеки не входять вузькоспеціалізовані матеріали іноземними мовами. Але виходячи з Вашого запиту радимо продивитися наступні джерела :

Stock Market Best Offense Is A Good Defense [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.marketoracle.co.uk/Article42111.html

 

Cramer on Negative Thinking in the Stock Market: The Bear Is Back  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.thestreet.com/story/12890861/1/cramer-on-negative-thinking-in-the-stock-market-the-bear-is-back.html

Радимо скористатися послугами  американської  бібліотеки імені Віктора Китастого.

Електронна пошта :  acl[at]ukma.kiev[dot]ua

Також зверніться до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Віртуальна довідка : http://www.nbuv.gov.ua/node/550

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Допоможіть підібрати літературу по темі"Державні банки та банки з державною участю в Україні :тенденції розвитку"

Добрий день, Надіє!

Пропонуємо Вам наступну літературу та Інтернет-джерела :

Бодрецький М. В. Роль держави в розвитку банківської системи України /

М. В. Бодрецький // Економіка та держава. - 2014. - № 2. - С. 47-49.

Яремченко Л. М. Концептуальні підходи до створення Спеціалізованого державного мікрофінансового банку / Л. М. Яремченко // Актуальні проблеми економіки. - 2014. –  № 2. - С. 387-394 : табл.

 Краснощок О. Стратегічний розвиток державних банків України / Олег Краснощок // Банківська справа. - 2012. - № 5. - С. 114-127 : портр., табл., схеми, діаграми.

 Герасименко В. В. Державна підтримка банківського сектору України : уроки кризи та нагальні проблеми / В. В. Герасименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7-8. - С. 88-94 : схем.

Клюско Л. А. Проблемні банки в Україні, їх рефінансування та рекапіталізація в сучасних умовах / Л. А. Клюско // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 216-222.

http://uabs.edu.ua/images/stories/sc_autoref/2012/2012_21_ken.pdf

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29872/1/Onishchenko.pdf

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFUQFjAH&url=http%3A%2F%2Firbis-nbuv.gov.ua%2Fcgi-bin%2Firbis_nbuv%2Fcgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF%2Fnvnltu_2013_23.12_54.pdf&ei=TUFbVNGcIoX0PKX6gaAJ&usg=AFQjCNHDtyU5RX5Q31p-PsROzADICq2OVA&bvm=bv.78677474,d.ZWU

http://fkd.khibs.edu.ua/pdf/2011_2/9.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня! Чи можете Ви допомогти у пошуку іноземних наукових статей на тему "Наглядова рада (supervisory board)". Буду дуже вдячна.

 Добрий день, Надіє!

Формування фонду наукових видань та публікацій не є пріоритетом політики комплектування фонду публічної бібліотеки. Але, виходячи із Вашого запиту, можемо порекомендувати Вам наступні  інтернет-джерела :

http://www.publishing-vak.ru/archive-2012/law-5-fabisch.htm

http://www.web-globus.de/articles/nabljudatelnyj_sovet_akcionernogo_obwestva

http://www.dnb.nl/en/about-dnb/organisation/supervisory-board-and-bank-council/index.jsp

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8683.00329/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9914.2007.00387.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6622.1997.tb00627.x/abstract

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему "Підвищення ефективності використання основних засобів  ппідприємства".

Добрий день, Надіє! Пропонуємо Вам скористатися слідуючими  джерелами та ресурсами з Інтернету:

 Білоусько Н. Л. Вплив забезпеченості основними засобами на економічну ефективність підприємства / Н. Л. Білоусько // Економіка та держава. – 2013. –  №  4. – С. 84-87 : табл.

Авдеенко В. И., Котлов В. А. Производственный потенциал промышленного предприятия.– М.: Экономика, 2005. – 208 с.

65.053

А64

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навчальний посібник для вузів / В. П. Шило ... [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 240 с.

 65.32

А 65

Андрійчук Василь Гаврилович

Економіка аграрних підприємств : Підручник. – К. : КНЕУ, 2002. – 618 с.

65.29

Е45

Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Бойчик... [та ін.]. – К. : Каравела ; Львів : Новий Світ –2000, 2002. – 292 с.

Ларка М. І. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства [Текст] / Ларка М. І., Горжій Д. О. // Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Технічний прогрес та ефективність виробництва № 22 – Вестник НТУ "ХПИ", 2013.

Мазуркевич І. О. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві / І. О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №  2. – С. 91-93.

 Мазуркевич І. О. Особливості відтворення основних засобів на підприємствах у ринкових умовах / І. О. Мазуркевич  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №  4. – С. 58-61.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. –  № 10. – С. 3-13.

 Городянська Л. В. Удосконалення методик обліку амортизації основних засобів – складова процесу входження України у міжнародне співтовариство / Л. В. Городянська  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 12. –

С. 87-93.

Іщук Я. В. Стан основних засобів України / Я. В. Іщук  // Актуальні проблеми економіки. – 2003. –  № 6. – С. 83-89.

http://pidruchniki.com/1652020547496/ekonomika/otsinka_efektivnosti_vikoristannya_osnovnih_zasobiv_napryamki_pidvischennya_efektivnosti_vikoristannya

 http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=26865

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22%282%29_ekon/stat_20_1/66.pdf

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


 Доброго дня.

Скажіть, будь-ласка, в якому відділенні бібліотеки зможу знайти таку моногрфію:

 1) Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001.

Додатково цікавить, як я можу ознайомитись з текстами: в читальному залі, взяти на абонемент, отримати онлайн-копію? Чи можу в читальному залі сфотографувати текст?

 Добрий день, Анастасіє!

     На жаль, у фондах нашої бібліотеки та бібліотек м. Києва розшукуваної Вами монографії немає.

          Книгу Савченко Л. А. «Правові проблеми фінансового контролю в Україні» Ви можете подивитись в  Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

     Працювати з текстом книги Ви можете згідно з правилами користування    бібліотекою.

    З повагою

       Адміністрація Віртуальної довідки