Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на таку тему :   "Основні принципи державної молодіжної політики в Україні".

 Добрий день, Анастасіє!

Пропонуємо вам переглянути такі джерела :

 60.56

П27

Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) /

М. П. Перепелиця. – К. : Укр. ін-т соц. досл. Укр. центр політ.менеджм. 2001. – 242 с.

 66.75

С91

Сучасний європейський досвід формування та реалізації молодіжної політики : навчальний посібник / [Є.І. Бородін та ін.] ; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Дніпропетровськ : Пороги, 2008. – 114 с.

Подобєд Н. В. Міжнародний досвід реалізації молодіжної політики та можливості його застосування в Україні / Н. В. Подобєд // Економіка та держава. - 2011. - № 9. – С. 125-127 : табл.

 Карнаух А. А. Молодіжна політика : проблеми та перспективи / Карнаух А.А. // Віче. – 2007. –  № 18. –  С. 47-48.

Ткаченко В. М. Глобальне політичне пробудження : міленіуми Майдану / Ткаченко Василь Миколайович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. –  2014. –  № 1. – С. 192-195.

 Балакірєва О. М., Головенько В.А. Державна молодіжна політика як важливий напрям діяльності владних інститутів щодо розв’язання проблем молоді в сучасній Україні // Укр. соціум. – 2006. – № 6. – С. 149-150.

 Димитров М. Ф. Пріоритетні напрями молодіжної політики у діяльності державних місцевих структур та громадських організацій // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / гол. ред. В. Г. Кремень. – К., 2006. – Вип. 44. – С. 63-66.

Донченко Т. О. Формування державної молодіжної політки в Україні : історико- правовий аспект / Донченко Т. О.  // Наукові праці. Том 125. Випуск 112. – К. 2009. – С.141-143.

 Зінченко А. Державна молодіжна політика: історія формування, проблеми, перспективи // Політичний менеджмент – 2007. – № 1. С.185-186.

 Карнаух А. А. Молодіжна політика : проблеми та перспективи / Карнаух А.А. // Віче. – 2007. – № 18. – С. 47-48.

Головатий М Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. -- К.: Наук. думка,2005.

 http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/1/08.pdf

 http://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?base=1&id=305587&menu=39939&view=text

 З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити