Доброго дня!

Терміново необхідна будь-яка інформація на тему :

1."Інформаційна діяльність"

2. " Інформаційно-аналітична діяльнисть"

ДЯКУЮ!

Добрий день, Інно!

Рекомендуємо Вам наступні джерела:

Закон України  «Про інформацію» [Електронний] ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2938-17

Закон України «Про Національну програму інформатизації» []Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80

73

З-38

Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навчальний посібник для ВНЗ / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.

66.4(0)

М90

Муковський І. Т. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навчальний посібник / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. – Київ : Кондор, 2012. – 224 с. : портр.

Ганжуров Ю. Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси / Юрій Ганжуров // Політичний менеджмент. – 2004. – № 3. – С. 30-35.

Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства : монографія / В. М. Горовий – Київ: НБУВ, 2005. – С. 211,274-279.

Зозуля С. Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України : сучасний стан та тенденції розвитку / Світлана Зозуля // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 2. – С. 17-21.

Мусієнко,І. І. Ефективна інформаційно-аналітична система забезпечення державного управління вищою освітою / І. І. Мусієнко // Економіка та держава. – 2011. – № 10. –

С. 95-97.

Постельжук О. Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек / Олена Постельжук // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 38-41.

Соснін О. Національні інформаційні ресурси : проблеми визначення і розуміння // Стратегічна панорама. – 2004. – № 4. – С. 3-4.

Соснін, О. Національні інтереси в інформаційній сфері / Олександр Соснін // Віче. – 2011. – № 9. – С. 32-36 : схем., фото.

Соснін О. Інформаційний ресурс – головний чинник державної політики в умовах глобалізації / Олександр Соснін // Віче. – 2008. – № 5-6. – С. 63-66.

Соснін О. В. Політико-правові проблеми розвитку інформаційної сфери в Україні / О.В. Соснін // Держава і право. – 2008. – № 41. – С. 620-631.

Соснін О. Інформація – ціна – безпека : проблеми класифікації інформаційного ресурсу в загальному вимірі проблем інформатизації України / Олександр Соснін // Віче. – 2007. – № 15. – С. 32-34.

Соснін О. В. Інформація крізь призму ринкових реалій / О. В. Соснін, І. Г. Гуліна // Політика і час. – 2006. – № 3. – С. 49-56.

Соснін О. Державна інформаційна політика і свобода слова / О. Соснін // Політика і час. – 2003. – № 2. - С.11-15.

Черепін Ю. Т. Обґрунтування структури інформаційно-аналітичної системи регіональних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування / Ю. Т. Черепін // 2-й Міжнародний Конгрес «Розвиток інформаційного суспільства в Україні», матеріали Конгресу. – Київ: НТТУ «КШ», 2001.

Сопілко І. Правова природа інформаційно-аналітичної діяльності / Ірина Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 12. – С. 88-92.

Корнєв Ю. Інформаційно-аналітична діяльність як сфера бізнесу / Ю. Корнєв // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. - С. 123-126.

З повагою

Адміністрація віртуальної довідки


Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яку літературу можна використати для написання роботи на тему "Інформаційні агентства в Україні". Дякую

Добрий день, Тетяно!

Рекомендуємо Вам наступну літературу та Інтернет-джерела :

Закон України «Про інформаційні агентства» № 74/95-ВР  від 28.02.1995

Андреєв Д. Завдання та механізми правового регулювання діяльності інформаційних агентств / Дмитро Андреєв // Віче. – 2013. – № 10. – С. 2-4 : портр.

Бінько І. Інформаційний простір України: стан та тенденції розвитку /І. Бінько // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2. – С. 15-18.

Бондар Ю. Поле битви - інформаційний простір / Ю. Бондар // Персонал. – 2005. – № 12 ; 2006. – № 1, 2, 3. – С. 28-31 (№ 12, 2005) ; С. 28-32 (№ 1, 2006) ; С. 13-17 (№ 2, 2006) ; С. 6-13 (№ 3, 2006)

http://dilovod.com.ua/publ/kursovi_roboti/informacijni_agentstva_chastina_1/6-1-0-577

http://ukr.vipreshebnik.ru/inform/612-diyalnist-ta-status-informatsijnikh-agentstv.html

http://lib.if.ua/publish2008/1217427642.html

http://leksika.com.ua/18120524/legal/informatsiyni_agentstva

http://studies.in.ua/inform-pravo-shporu/2211-pravov-osnovi-dyalnost-nformacynih-agentstv.html

http://studcon.org/informaciyni-agentstva

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки