Допоможіть підшукати иатеріали за даною темою "Управлінські функції керівника ЗНЗ".

Добрий день, Іване!

Радимо Вам  скористатися такою літературою:

74.04

Д18

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Л. Даниленко. – К.: Шкільний світ, 2007. – 120 с. – ( Бібліотека "Шкільного світу".)

74.04(4Ук)

Д18

Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент : навчальний посібник / Л. Даниленко. – К. : Главник, 2006. – 144 с. – ( Психологічний інструментарій)

Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: монографія / Л. І. Даниленко. – К.: Міленіум, 2004. – 358 с.

Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи: монографія / Л. І.Даниленко. – К.: Логос, 1998. – 140 с.

Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект: монографія / Н. М.Островерхова, Л. І.Даниленко. – К.: Школяр,1996. – 302 с.

Калініна Л. М. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: монографія / Л. М.Калініна. – К.: Інформавтодор, 2008. – 472 с.

Підготовка керівника середнього закладу освіти: наук.-метод. посібник / за заг. ред.

Л. Даниленко. – К.: Міленіум, 2003. – 305 с.

 

Немченко С. Г. Рефлексивне управління загальноосвітньою школою : навчальний

посібник /  С. Г. Немченко. –  Донецьк : вид-во «ЛАНДОН ХХІ», 2010. – 230 с.

Лунячек В.Е. Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп’ютерних технологій /Автореф. дис. канд. пед. наук. – К., 2002. – 20 с.

Єльникова Г.В. Використання Excel у процесі діагностики управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. В. Єльникова  // Комп’ютер у школі та сім’ї. –  2003. –  № 6 . –  С. 42-47.

Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія. – К.: ДАККО, 1999. – 303 с.

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити