Доброго дня, допоможіть підібрати літературу з методики викладання іноземних мов за темою "Зміст та форми контролю рівня сформованності іншомовної комунікативної компетенції учнів 10-11 класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов"

 Добрий день, Катерино!
Пропонуємо Вам скористатися наступною літературою та інтернет-інформацією :

Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта). V-IX класи (проект, 2-га редакція) / Під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1998. – 32 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : [підручник]. – 2-е вид., випр. і перероб. / кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. –328 с.

Ніколаєва С. Ю. Кредитно-модульна організація вивчення курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2006. –
80 с.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / Зимняя И. А. –
М.: Просвещение, 1991. – 369 с.

Коваленко О. Я. Про вивчення іноземних мов у 2007-2008 н.р. : методичні рекомендації / Коваленко О. Я // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 3. – С.7.

Лясковська О. А. Кооперативно-інтерактивні технології навчання іноземних мов / Лясковська О. А. // Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 21-24.

Рудакова Я. П. Методичний апарат для засвоєння соціокультурної інформації у процесі читання художньої літератури у мовному вузі / Рудакова Я. П. // Іноземні мови. – 1997. – № 3. – С. 39-41.

Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекций / Соловова Е. Н. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

Сажко Л. А. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов / Л. А. Сажко // Іноземні мови . – 2011 – № 1 .–
 С. 26-30.
 
http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2014/Pedagogica/5_156383.doc.htm
http://uadoc.zavantag.com/text/36482/index-1.html?page=2
http://www.dissercat.com/content/soderzhanie-i-formy-kontrolya-urovnya-sformirovannosti-inoyazychnoi-kommunikativnoi-kompeten

З повагою
 Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити