Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Розвиток історії дошкільної педагогіки в діаспорі". Заздалегідь вдячна.

Добрий день, Ірино!

Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами :

Лозова, М. З історії української освіти та культури в Бразилії / Марія Магдалина Лозова // Українознавство. – 2012. – № 4. –  С. 119-121.

Українська діаспора в Іспанії // Дивосвіт. – 2006. – № 2. – С. 33.

Гальченко, Т. Чужому научайтесь, свого не цурайтесь : шкільництво та освіта української діаспори країн світу /  Т. Гальченко // Політика і час. – 2004. –  № 3. –  С. 86-90.

Заячук, Ю. Українська діаспора Канади : від перших шкіл до першої кафедри української мови в університеті /Ю. Заячук  // Рідна школа. – 2002. –  № 2. – С. 73-75 : табл.

Іксанова, О. М. Освітня діяльність української еміграції в Європі: 1918–1920 рр. / О. М. Іксанова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/2/./iksanova.pdf.

Рудницька–Юрійчук, І. Р. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс». – Вип.13. – Хмельницький, 2012. – С. 331-336.

Рудницька–Юрійчук І.  Українські Дошкільні Дні – один із основних напрямків діяльності Світової Ради Дошкілля у США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Випуск XLVI. – Івано-Франківськ, 2013. –  С. 17-22.

Рудницька-Юрійчук І.  Українська сім’я та національне дошкілля як провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць. Вип. 6. – Київ-Полтава, 2013. –
С. 107-116.

Рудницька-Юрійчук І. Внесок Світової Ради дошкілля у розбудову українського дошкілля в США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник ЧНУ : збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 680. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 148-156.

Рудницька-Юрійчук І. Національне виховання дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. –
Вип. 712. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 168-175.

Рудницька-Юрійчук І. Р. Соціокультурні причини зародження системи українського дошкілля в США і Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії»
(м. Львів, 26-27 вересня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 62-66.

Ключковська І. Українська діаспора в об’єктиві сучасності – національно-політичний та духовно-культурний феномен (перша-третя хвилі еміграції) / І. Ключковська, Н. Гумницька. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // storinka-m.kiev.ua/article.php?id=303.

Плазова Т. Діяльність наукових та освітньо-виховних осередків установ української діаспори у повоєнні роки / Т. Плазова // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. Вип. 25. – Львів : Нац. університет «Львівська політехніка», 2013. – С. 147–152.

http://ukrbulletin.univ.kiev.ua/Visnyk-11/Bozhuk.html

https://nenc.gov.ua/doc/autoref/melnuk.pdf

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити