Сюжетно рольові ігри як засіб розвитку діалогічного мовлення молодших школярів

 Добрий день, Людмило!

Радимо Вам скористатися такими джерелами:

Сержанська Л. Фабрика іграшок : сюжетно-рольова гра з використанням техніки орігамі для старших дошкільнят / Людмила Сержанська, Ірина Шрамко // Дошкільне виховання. – 2011. – № 9. – С. 24-25.

Іванкова Р. А. Планування педагогічної роботи з формування сюжетно-рольової гри у дітей раннього та дошкільного віку / Р. А. Іванкова // Дошкільне виховання: Традиції і сучасність. – Москва, 2012 – випуск четвертий.

Міхайленко Н. Я.  Педагогічні принципи організації сюжетної гри / Н. Я. Міхайленко,
Н. А. Короткова //Дошкільне виховання. – 2013. – № 4 – С.  23.  

Бурова А. Організація ігрової діяльності дітей : роль вихователя-методиста / Алла Бурова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 8. – С. 17-19.

Седунова  А. Розвиваємо мовлення у грі / Алла Седунова // Дошкільне виховання. – 2011. – № 9. – С. 31-33.

Арушанова А. Г. Организация диалогического общения дошкольников со сверстниками / А. Г. Арушанова // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 5. – С. 52.

Дубина Л. Развитие у детей коммуникативных способностей  / Л. Дубина // Дошкольное воспитание. – 2005. – № 11. – С. 3

Гончаренко А. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей / А. Гончаренко //  Дошкільне виховання. – 2004. – №7. – С. 22-23.

Захарченко В. Комунікативно-мовленнєві ігри / В. Захарченко // Дошкільне виховання. – 2000. – № 12. –
С. 6-7.

Пироженко Т. Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей / Т. Пироженко // Дошкільне виховання. – 2001. – № 1. – С.10-11.

Арушанова А. Истоки диалога  / А. Арушанова, Е. Рычагова, Н. Дурова // Дошкольное воспитание. – 2001. – № 1. – С. 53-61.

 Арушанова А. Истоки диалога /  А. Арушанова, Е. Рычагова, Н. Дурова // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 10. – С. 82-90.

Захарченко В. Г. Формування зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 / Віра Григорівна Захарченко. – Київ, 1997. – 24 с.

Любашина В. В. Формування діалогічних умінь у дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.02 / Вікторія Володимирівна Любашина – Ялта, 2006. – 188 с.

Чулкова А. В. Методика обучения диалогической речи детей дошкольного возраста: автореф. дис. на соискание научной степени канд. пед. наук: 13.00.02 / Анна Валентиновна Чулкова. – Одесса, 1994. –
24 с.

Петрик О.В.  Методичні  аспекти  розвитку  діалогічного  мовлення молодших школярів [Електронний ресурс] // Сайт Запорізької обласної академії післядипломної  педагогічної  освіти. – 2016. – 20  березня. –Режимдоступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp5/petrik.pdf

 

     З повагою

     Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити