Доброго дня. Потрібна інформація для написання дипломної роботи "Принципи проваджень у справах про адміністративні правопорушення"

Добрий день, Ксеніє!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді наступні джерела:

 67.9(4Ук)301

У45

Україна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами та доповненнями станом на 07 квітня 2015 року : офіційний текст. – Київ : "Правова єдність" всеукраїнська асоціація видавців, 2015. – 252 с.

 67.9(4Ук)301

З-19

Законодавство України про адміністративну відповідальність : збірник нормативних актів / [упоряд. С.Е. Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський]. - Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 364 с.

 67.9(4Ук)310

Д31

Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навчальний посібник / Е.Ф. Демський ; Міністерство освіти і науки України - Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 495 с.

 67.9(4Ук)301

А31

Адміністративне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / [упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 213 с.

 67.9(4Ук)301

Б83

Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес : монографія /

І. Л. Бородін. – Київ : Алерта, 2007. – 183 с.

 67.301

А31

Адміністративне право : загальна частина : навчальний посібник для ВНЗ / [С.М. Алфьоров та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

 Орєхов,О. І. Принципи перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення / Орєхов О. І. // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 114-119.

Бортняк Д. Сутність, мета та види заходів провадження у справах про адміністративні правопорушення / Денис Бортняк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. –

№ 1. – С. 42-44.

 

Бортняк Д. Характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення в умовах реформування адміністративного права / Денис Бортняк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 179-182.

 Ктіторов М. Системність принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення / М. Ктіторов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 17-21.

http://pidruchniki.com/18331112/pravo/printsipi_uchasniki_provadzhennya_spravah_pro_administrativni_pravoporushennya

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити