Доброго дня! Потрібна вся інформація з теми: Вандалізм. Історичний, правовий, культурний аспект і т.д.

Добрий день, Вікторе!

Пропонуємо Вам скористатися  наступною інформацією:

63.3(5)

А83

Армянский террор = Ermeni тerrorru = Armenian тerror / [сост. Э. Самедов, Э. Агаев, А. Гасаноглы]. - Baki : Veten, 2005. - 167 с.

Бандурка, А. М. Вандализм / А.М. Бандурка, А.Ф. Зелинский; М-во внутр. дел Украины. Ун-т внутр. дел. — Х., 1996. — 199 с. : табл.

Бондарук Л.  Трагедія Зимненського монастиря. // Шлях Перемоги. - 2002. - 14-20 лютого (№8).-С. 7, 9.

Вандали полюють за архівними раритетами. // Науковий світ. - 2005. - №7.- С.17-18.

Ватова Л. С.  Социально-психологические основания молодежного вандализма и его профилактика / Ватова Людмила Сергеевна. - Москва : Народное образование ; 2007. Московский психолого-социальный институт, - 295 с.

Гусєв В.І. Вандали / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. 

79.1

Е45

Екстремальна ситуація в музеях та заповідниках : пожежа, аварії інженерно-технічних комунікацій, порушення температурно-вологісного режиму, біологічні пошкодження, паводки, акти вандалізму та крадіжки : семінар-практикум (Одеса, 17-22 вересня 2007 року) : методичні матеріали / [відп. за вип. С.О. Стрєльнікова] ; Міністерство культури і туризму України ; Національний науково-дослідний реставраційний центр України. - Київ ; Одеса : [ННДРЦУ], 2007. - 193 с.

Колоколов Н.А. Вандализм в ХХI веке: проблемы правового регулирования / Н.А. Колоколов, О. Пашутина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 19-23. 

Кушнарьов, С. В. Вандалізм серед неповнолітніх: теорія, практика і методи профілактики / С. В. Кушнарьов // Юрид. психологія та педагогіка. — 2011. — № 2. - С. 255-264.

Лукомський Г. К. Старий Петербург : прогулянки старовинними кварталами / Г.К. Лукомський. // Хроніка 2000. - 2005. - Вип. 61-62. - С. 230-301 : фотогр.

Лукомський Г. К. Давні роки / Г.К. Лукомський. // Хроніка 2000. - 2005. - Вип. 61-62. - С. 519-575.

Лукомський Г. К. Хроніка провінційного вандалізму / Г.К. Лукомський. // Хроніка 2000. –2005. - Вип. 63-64. - С. 474-515.

Розенко С. В. Вандализм как преступление экстремистской направленности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 191-202. – (Правоведение). 

Ростомян Л. Використання можливостей судово-почеркознавчої експертизи під час розслідування кримінально-правових проявів вандалізму / Л. Ростомян // Право України. - 2008. - № 6. - С. 69-72.

Ростомян Л. С. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінально-правових виявів вандализму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 179-184.

63.3(0)4

П94

Прокопий, Кесарийский. Война с персами ; Война с вандалами ; Тайная история / Прокопий Кесарийский ; пер. с греч., вступ. ст., коммент. А.А. Чекаловой. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. - 543 с.

http://tainy.net/22250-istoriya-proisxozhdeniya-termina-vandalizm.html

http://www.diletant.ru/articles/12871892/

http://www.artguide.com/ru/articles/brief-history-of-vandalism.html

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Skoroh/Vandal.php

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-51597/

http://uchebnik.biz/book/212-psixologiya-deviantnogo-povedeniya/17-vandalizm-graffiti.html

http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/vandalizm_graffiti_kak_odno_iz_proyavleniy_vandalizma.html

http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/5340/%D1

   З повагою

      Адміністрація Віртуальної довідки

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити