Добрий день!
 Пишу наукову роботу на тему: «Англосаксонська та романо-германська правові системи. Особливості їх структурних елементів».
 Допоможіть, будь ласка, знайти монографії, дисертації, автореферати, наукові статті, публікації у виданнях чи на сайтах, підручники, посібники, які можна використати для дослідження теми.
 Мені потрібно про них все: що собою являє правова система як феномен, класифікація правових систем на види, історія зародження і розвитку англосаксонської та романо-германської правових систем, їхня специфіка, особливості їх структурних елементів, правові групи англосаксонської правової системи (англійське загальне право, правова система США, правові системи країн Британської співдружності), національні правові системи країн романо-германської правової сім’ї, судовий прецедент як основне джерело права англосаксонської правової системи.

 

Добрий день, Златославо!

Пошук документів за Вашою темою вимагає серйозних наукових розвідок, що не входить до переліку послуг Віртуальної довідки.

Формування фонду наукових видань та публікацій не являються пріоритетними питаннями  при формуванні фонду публічних бібліотек.

Проте, виходячи з Вашого запиту, рекомендуємо Вам загальну літературу :

Гордимов А. В. Доктринальні джерела права та права людини в романо-германських та англосаксонській правових системах / А. В. Гордимов // Держава і право. – 2013. – № 59. – С. 43-47.

Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім'ї / Ю. Задорожний // Право України. – 2010. – № 3. – С. 272-276.

67.0

З-14

Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / за ред. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

Дудка О. Адміністративна юстиція Великобританії / Ольга Дудка // Юридичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 68-70.

Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі / В. Собкова // Право України. – 2007. – № 5. – С. 155-159.

67.9(7США)

Б51

Бернам У. Правовая система США. Вып.3 : пер. с англ. / У. Бернам; ред. В.А. Власихин. – М. : Новая юстиция, 2006. – 1211 с.

6.99(2)0

К77

Кравчук М. В. Правова система США / М.В. Кравчук. – К. : Нора-Друк, 2004. – 144 с. : іл.

67.0

Т33

Теорія держави і права : навчальний посібник для підготовки до іспитів / [упоряд.

І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с.

http://www.labex.ru/page/g14_komp_57.html

http://studopedia.ru/1_66866_romano-germanskaya-i-anglosaksonskaya-pravovie-sistemi.html

     Також радимо Вам звернутися до  Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» – http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=26

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки


Додати коментар


Захисний код
Оновити