Добрый день, не могу найти правила заполнения похозяйственных книг сельсоветов 1980х годов? Или регламент или правила. Интересует официальные распоряжения или постановления, указания. В 80х годах было сделано исправление в такой книге и теперь нужно найти сами правила её введения. Я нашел только 90х годов. Информация нужна для предъявления в суд.

      Добрий день, Сергію!

     Ваш запит відноситься до компетенції юристів. Радимо Вам звернутися до Національної юридичної бібліотеки :

                                http://irbis-nbuv.gov.ua/info_law.html

     Можливо вам стане у нагоді такий документ :

Центральное статистическое управление  при Совете Министров СССР «ЦСУ СССР» «Инструкция по ведению первичного учета в сельских советах депутатов трудящихся Союза ССР» от 01.04 1940 г.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Добрый день, не могу найти правила заполнения похозяйственных книг сельсоветов 1980х годов? Или регламент или правила. Интересует официальные распоряжения или постановления, указания. В 80х годах было сделано исправление в такой книге и теперь нужно найти сами правила её введения. Я нашел только 90х годов. Информация нужна для предъявления в суд.

     Добрий день, Сергію!

     Ваш запит відноситься до компетенції юристів. Радимо Вам звернутися до Національної юридичної бібліотеки :

                                http://irbis-nbuv.gov.ua/info_law.html

     Можливо вам стане у нагоді такий документ :

Центральное статистическое управление  при Совете Министров СССР «ЦСУ СССР» «Инструкция по ведению первичного учета в сельских советах депутатов трудящихся Союза ССР» от 01.04 1940 г.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня. Потрібна інформація для написання дипломної роботи "Принципи проваджень у справах про адміністративні правопорушення"

Добрий день, Ксеніє!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді наступні джерела:

 67.9(4Ук)301

У45

Україна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення : із змінами та доповненнями станом на 07 квітня 2015 року : офіційний текст. – Київ : "Правова єдність" всеукраїнська асоціація видавців, 2015. – 252 с.

 67.9(4Ук)301

З-19

Законодавство України про адміністративну відповідальність : збірник нормативних актів / [упоряд. С.Е. Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський]. - Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 364 с.

 67.9(4Ук)310

Д31

Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навчальний посібник / Е.Ф. Демський ; Міністерство освіти і науки України - Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 495 с.

 67.9(4Ук)301

А31

Адміністративне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / [упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 213 с.

 67.9(4Ук)301

Б83

Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес : монографія /

І. Л. Бородін. – Київ : Алерта, 2007. – 183 с.

 67.301

А31

Адміністративне право : загальна частина : навчальний посібник для ВНЗ / [С.М. Алфьоров та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.

 Орєхов,О. І. Принципи перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення / Орєхов О. І. // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 114-119.

Бортняк Д. Сутність, мета та види заходів провадження у справах про адміністративні правопорушення / Денис Бортняк // Підприємництво, господарство і право. – 2010. –

№ 1. – С. 42-44.

 

Бортняк Д. Характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення в умовах реформування адміністративного права / Денис Бортняк // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 179-182.

 Ктіторов М. Системність принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення / М. Ктіторов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 17-21.

http://pidruchniki.com/18331112/pravo/printsipi_uchasniki_provadzhennya_spravah_pro_administrativni_pravoporushennya

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки


Правове регулювання карантину тварин

Добрий день, Тетяно!

Рекомендуємо Вам наступні матеріали :

Закон України  від 25.06.1992 р. №  2498-ХІІ «Про ветеринарну медицину».

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ст. 107 «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог».

Наказ Міністерства агропромислового комплексу України від 25 травня 1999 року № 214 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему захисту сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

67.9(4Ук)307.2

А25

Аграрне право України : підручник для ВНЗ / за ред. О. О. Погрібного ; Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2007. – 448 с.

Коваленко Т.  Майнова шкода під час карантину / Тетяна Коваленко //  Агробізнес сьогодні . – 2013. – № 4.

Змерзлий Б. В. Приватні  карантини в інституті карантинної служби Російської імперії в ХІХ ст., на прикладі Сулинського карантину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fkul.kiev.ua%2Fimages%2Fchasop%2F2012_2%2F10.pdf&name=10.pdf&lang=uk&c=564058980eed

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 


Нормативно-правова база у забезпеченні підприємства діяльностю відповідно до види діяльності

Добрий день, Тетяно!

Сподіваємось, що Вам стануть у нагоді такі документи:

 65.290

С30

Семенов Г. А. Економіка підприємства : навчальний посібник / Г. А. Семенов,

М. О. Панкова, А. Г. Семенов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

65.29

І-19

Іванілов О. С. Економіка підприємства : підручник для ВНЗ / О.С. Іванілов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 727 с.

Варналій З. Економіко-правові проблеми розвитку підприємництва в Україні / З. Варналій // Пріоритети. – 2003. – № 6. – C. 34-40.

Паламарчук В. Підприємництво: необхідність економіко-правового регулювання  /

В. Паламарчук // Право України. – 1997. – № 7. – C. 14-45.

Магуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: курс лекцій /

В. В. Магуський. – Київ : КНЕУ, 2002.

Дяків Р.Підприємництво.Економіко-правові важелі підтримки та розвитку / Р. Дяків // Віче. – 2001. – № 9.– С.56-64.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 


 доброго дня. допоможіть знайти інформацію про історію кадрових служб, але й можна все про кадрові служби.дякую

 Добрий день, Тетяно!

Радимо Вам скористатись наступними матеріалами та інтернет-джерелами:

Соколова Т. А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар'єрного потенціалу державних службовців України / Т. А. Соколова // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 143-146.

Щербина В. Проблеми правового регулювання кадрової роботи в умовах ринкових відносин / Віктор Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 219-222.

Мельник І. М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі / І. М. Мельник // Економіка та держава. – 2008. – № 12. – С. 81-83.

Банчук-Петросова О. В. Методологічні основи сучасної державної кадрової політики України / О. В. Банчук-Петросова // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 133-135.

Очеретяный А. Кадровая политика и политика кадров / Анатолий Очеретяный // Віче. – 2012. – № 2. – С. 24-28.

http://studopedia.com.ua/1_55695_Istoriya-rozvitku-kadrovih-sluzhb.html

https://dgsk.mvd.ru/Dejatelnost/history

http://www.legalmanager.ru/lems-132-2.html

http://textb.net/104/18.html

http://www.pro-personal.ru/topic-of-the-day/530078/

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 


Вітаю!

Мені потрібен список літератури за темами: "Механізм правового регулювання", "Механізм правового забезпечення", "Правове забезпечення".

Добрий день, Наталіє!

Рекомендуємо Вам використати наступну літературу :

67.0

С42

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун ; Міністерство освіти і науки України ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Київ : "Правова єдність" всеукраїнська асоціація видавців, 2011. – 523 с.

Сидоренко В. В. Основні підходи до розуміння сутності механізму правового регулювання / В. В. Сидоренко // Держава і право. – 2012. – № 55. – С. 112-117.

Коструба А. Норми права і правоприпиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання / А. Коструба // Право України. – 2011. – № 3. – С. 202-207.

Кроленко В. О. Відомчі програми як елемент механізму адміністративно-правового регулювання / Кроленко В. О. // Право і суспільство. – 2011. – № 2. – С. 101-106.

Ільєва Н. В. Нотаріальна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання /

Н. В. Ільєва // Право і Безпека. – 2010. – № 3. – С. 95-98.

Красовська В. Ефективність дії правових стимулів та обмежень у механізмі правового регулювання / В. Красовська // Право України. – 2010. – № 6. – С. 182-188.

Тарахонич Т. І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації права : особливості взаємодії / Т. І. Тарахонич // Держава і право. – 2010. – № 50. – С. 11-17.

Голосніченко Д. Засоби регулювання повноважень у механізмі правового впливу /

Д. Голосніченко // Право України. – 2008. – № 5. – С. 14-19.

Волинець В. В. Забезпечення верховенства права як умова функціонування сучасної правової держави / В. В. Волинець // Держава і право : збірник наукових праць. Вип. 60. – Київ, 2013. – С. 28-35.

З повагою

Адміністрація Віртуальної довідки

 

 

 

 

 


Добрий день!
 Пишу наукову роботу на тему: «Англосаксонська та романо-германська правові системи. Особливості їх структурних елементів».
 Допоможіть, будь ласка, знайти монографії, дисертації, автореферати, наукові статті, публікації у виданнях чи на сайтах, підручники, посібники, які можна використати для дослідження теми.
 Мені потрібно про них все: що собою являє правова система як феномен, класифікація правових систем на види, історія зародження і розвитку англосаксонської та романо-германської правових систем, їхня специфіка, особливості їх структурних елементів, правові групи англосаксонської правової системи (англійське загальне право, правова система США, правові системи країн Британської співдружності), національні правові системи країн романо-германської правової сім’ї, судовий прецедент як основне джерело права англосаксонської правової системи.

 

Добрий день, Златославо!

Пошук документів за Вашою темою вимагає серйозних наукових розвідок, що не входить до переліку послуг Віртуальної довідки.

Формування фонду наукових видань та публікацій не являються пріоритетними питаннями  при формуванні фонду публічних бібліотек.

Проте, виходячи з Вашого запиту, рекомендуємо Вам загальну літературу :

Гордимов А. В. Доктринальні джерела права та права людини в романо-германських та англосаксонській правових системах / А. В. Гордимов // Держава і право. – 2013. – № 59. – С. 43-47.

Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім'ї / Ю. Задорожний // Право України. – 2010. – № 3. – С. 272-276.

67.0

З-14

Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / за ред. В.В. Копєйчикова. - К. : Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

Дудка О. Адміністративна юстиція Великобританії / Ольга Дудка // Юридичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 68-70.

Собкова В. Місце судового прецеденту серед інших джерел права у англосаксонській правовій системі / В. Собкова // Право України. – 2007. – № 5. – С. 155-159.

67.9(7США)

Б51

Бернам У. Правовая система США. Вып.3 : пер. с англ. / У. Бернам; ред. В.А. Власихин. – М. : Новая юстиция, 2006. – 1211 с.

6.99(2)0

К77

Кравчук М. В. Правова система США / М.В. Кравчук. – К. : Нора-Друк, 2004. – 144 с. : іл.

67.0

Т33

Теорія держави і права : навчальний посібник для підготовки до іспитів / [упоряд.

І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с.

http://www.labex.ru/page/g14_komp_57.html

http://studopedia.ru/1_66866_romano-germanskaya-i-anglosaksonskaya-pravovie-sistemi.html

     Також радимо Вам звернутися до  Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» – http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=26

З повагою

  Адміністрація Віртуальної довідки


Доброго дня! Потрібна вся інформація з теми: Вандалізм. Історичний, правовий, культурний аспект і т.д.

Добрий день, Вікторе!

Пропонуємо Вам скористатися  наступною інформацією:

63.3(5)

А83

Армянский террор = Ermeni тerrorru = Armenian тerror / [сост. Э. Самедов, Э. Агаев, А. Гасаноглы]. - Baki : Veten, 2005. - 167 с.

Бандурка, А. М. Вандализм / А.М. Бандурка, А.Ф. Зелинский; М-во внутр. дел Украины. Ун-т внутр. дел. — Х., 1996. — 199 с. : табл.

Бондарук Л.  Трагедія Зимненського монастиря. // Шлях Перемоги. - 2002. - 14-20 лютого (№8).-С. 7, 9.

Вандали полюють за архівними раритетами. // Науковий світ. - 2005. - №7.- С.17-18.

Ватова Л. С.  Социально-психологические основания молодежного вандализма и его профилактика / Ватова Людмила Сергеевна. - Москва : Народное образование ; 2007. Московский психолого-социальный институт, - 295 с.

Гусєв В.І. Вандали / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. 

79.1

Е45

Екстремальна ситуація в музеях та заповідниках : пожежа, аварії інженерно-технічних комунікацій, порушення температурно-вологісного режиму, біологічні пошкодження, паводки, акти вандалізму та крадіжки : семінар-практикум (Одеса, 17-22 вересня 2007 року) : методичні матеріали / [відп. за вип. С.О. Стрєльнікова] ; Міністерство культури і туризму України ; Національний науково-дослідний реставраційний центр України. - Київ ; Одеса : [ННДРЦУ], 2007. - 193 с.

Колоколов Н.А. Вандализм в ХХI веке: проблемы правового регулирования / Н.А. Колоколов, О. Пашутина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 19-23. 

Кушнарьов, С. В. Вандалізм серед неповнолітніх: теорія, практика і методи профілактики / С. В. Кушнарьов // Юрид. психологія та педагогіка. — 2011. — № 2. - С. 255-264.

Лукомський Г. К. Старий Петербург : прогулянки старовинними кварталами / Г.К. Лукомський. // Хроніка 2000. - 2005. - Вип. 61-62. - С. 230-301 : фотогр.

Лукомський Г. К. Давні роки / Г.К. Лукомський. // Хроніка 2000. - 2005. - Вип. 61-62. - С. 519-575.

Лукомський Г. К. Хроніка провінційного вандалізму / Г.К. Лукомський. // Хроніка 2000. –2005. - Вип. 63-64. - С. 474-515.

Розенко С. В. Вандализм как преступление экстремистской направленности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 191-202. – (Правоведение). 

Ростомян Л. Використання можливостей судово-почеркознавчої експертизи під час розслідування кримінально-правових проявів вандалізму / Л. Ростомян // Право України. - 2008. - № 6. - С. 69-72.

Ростомян Л. С. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування кримінально-правових виявів вандализму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 179-184.

63.3(0)4

П94

Прокопий, Кесарийский. Война с персами ; Война с вандалами ; Тайная история / Прокопий Кесарийский ; пер. с греч., вступ. ст., коммент. А.А. Чекаловой. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. - 543 с.

http://tainy.net/22250-istoriya-proisxozhdeniya-termina-vandalizm.html

http://www.diletant.ru/articles/12871892/

http://www.artguide.com/ru/articles/brief-history-of-vandalism.html

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Skoroh/Vandal.php

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-51597/

http://uchebnik.biz/book/212-psixologiya-deviantnogo-povedeniya/17-vandalizm-graffiti.html

http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/vandalizm_graffiti_kak_odno_iz_proyavleniy_vandalizma.html

http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/5340/%D1

   З повагою

      Адміністрація Віртуальної довідки