НОВИНИ ТА ПОДІЇ

Український мистецький авангард у бібліографічних виданнях відділу мистецтв бібліотеки

21-05-2015 Працівники бібліотеки взяли участь у семінарі «Науково-бібліографічна діяльність бібліотек: сучасний стан і тенденції розвитку», що проходив у Національній парламентській бібліотеці України 19–21 травня.

20 травня завідувач відділу мистецтв Леонід Криворучко виступив з презентацією «Український мистецький авангард у бібліографічних виданнях відділу мистецтв Публічної бібліотеки імені Лесі Українки м. Києва».

У 2008 році відділом підготовлено та видано бібліографічний  покажчик «Український художній авангард», що став однією з перших спроб бібліографічного осягнення цієї найважливішої для вітчизняного і світового мистецтва теми.

Покажчик подає майже тисячу джерел і складається із загального розділу і двадцяти обраних бібліографічних персоналій: Архипенка О., Богомазова О., Бойчука М., Бурлюка Д., Екстер О., Єрмилова В., Жука М., Кричевського В., Малевича К., Меллера В., Мюллера В., Нарбута Г., Павленко О., Падалки І., Пальмова В., Петрицького А., Рабинович Р., Седляра В., Синякової М., Хвостенка-Хвостова О. В електронному форматі покажчик представлено на сайті бібліотеки.

Це перша частина бібліографічного задуму. Друга його частина присвячена українському театральному авангарду і геніальному режисеру Лесю Курбасу. Працівниками відділу проведена величезна робота з дослідження архівів, відбору та систематизації книг та окремих публікацій різних років видання, ілюстративного матеріалу для майбутнього покажчика. Розроблено його макет та дизайн, зроблено усе можливе для того, аби він був включений у список видань державної програми «Українська книга». Проте, за браком коштів покажчик викреслено з цього списку. На семінарі увазі слухачів було запропоновано документи, що склали основу покажчика, його тематичні розділи та дизайн. Працівники бібліотеки  у пошуку спонсора, який допоможе видати цей покажчик, і впевнені, що це їм вдасться.