Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 7 : Даматичні твори. – 215, [1] с. – Зміст : Нахмарило; Степовий гість; Ясні зорі.

У творах, що увійшли до сьомого тому автор особливу увагу приділяв двом тематичним пластам - історичному та сучасному. П'єси "Ясні зорі" (1897), "Степовий гість" звернені до подій минулого, але своєю проблематикою спроектовані на письменникову добу. У драмі "Ясні зорі" реалізовано відомий сюжет про дівку-бранку Марусю Богуславку, що "потурчилась, побусурманилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного". Тобто, однією з центральних є проблема національного поневолення, що в кожному з персонажів твору по-своєму репрезентується. У п'єсі "Нахмарило" письменник простежує, як герой, інтелегент, учитель Тарас Вільхівський успішно долає всілякі перешкоди як в особистому  плані так і на громадській ниві.

Файл для завантаження

 

Грінченко, Б. Твори/ Б. Грінченко. – [К.]: Кооперативне видавництво «Рух», [1927?]. – Т. 6 : Під тихими вербами : повість. – 301, [1] с.

«Під тихими вербами» – друга частина дилогії, продовження повісті «Серед темної ночі». Тут так само гостро звучить проблема соціальної несправедливості, але твір має символічне закінчення, яке втілює надію на світле майбутнє. Незважаючи на драматичність долі головних персонажів у цьому складному і жорсткому світі, автор підводить читача до усвідомлення важливості в житті людини справедливості й краси, які єднають серця, просвітлюють душу, без чого не можна з упевненістю дивитися в майбутнє і бути щасливим. І під тихими вербами вірної любові чи краси товариських взаємин проростає зло неуцтва, темряви й забобонності, примножене громадянською та економічною безправністю селянина, владою грошей.

Файл для завантаження

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 5 : Серед темної ночі : повість. – Вид. 6-те. – 239, [1] с.

«Серед темної ночі» Бориса Грінченка – перша частина дилогії, повість, у якій поєднуються морально-філософські та соціальні проблеми. Письменник показує, як серед темної ночі селянської неосвіченості, тяжкої праці задля шматка хліба й породженої цим озлобленості, жадібності, черствості, а також розтлінного впливу солдатчини й міста, відбувається на селі процес духовного звиродніння людини, деградація особистості. Руйнуються патріархальні основи, взаєморозуміння батьків і дітей, калічаться людські долі. Ці реалії життя тогочасного села роблять неможливим й особисте, родинне щастя людини.

Файл для завантаження

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 4 : На розпутті : повість. – Вид. 6-те. –247, [1] с.

Соціально-психологічна повість, присвячена традиційній для автора темі української інтелігенції. Герої – люди різних напрямів і поглядів, що й обумовлює назву творів. Інтелігенти-народники, потрапивши в реальне життя села, розчаровуються в своїх ідеалах і опиняються на ідейному роздоріжжі. Повість допомагає читачеві збагнути реальне становище, в якому опинилась українська інтелігенція, не знаючи, як діяти, що робити, як зблизитись з народом. Повість написана на реальному ґрунті.

Файл для завантаження

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 3 : Сонячний промінь : повість / вступ. ст. Плевако М. «Сонячний промінь» та її автор. – Вид. 6-те. – 219, [1] c.

У повісті "Сонячний промінь" Б. Грінченко виявив себе знавцем народного життя, реально відтворив діяльність народницької інтелігенції, її взаємини з селянством. Сонячний промінь у широкому розумінні  символ знань, якими інтелігенти-культурники прагнуть наділити селян, аби поліпшити їхнє важке становище. Саме цю мету й ставить перед собою головний герой повісті.

Файл для завантаження

Грінчеко Б. Твори / Б. Грінченко; ред. і прим. акад. С. Єфремова. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1929]. – Т. 9, кн. 1. : Поезії (1880-1882). – 269 с.

У віршах 80-90-х років превалює позитивістське світобачення з його утвердженням реальності в її конкретно-історичних формах, це поезія межі століть, орієнтована на суб'єктивно-емоційне, неоромантичне сприйняття світу. 

Файл для завантаження