Гаузенштейн, В. Искусство и общество / Вільгельм Гаузенштейн ; [пер. с нем. А.Ш. Мароз]. – М. : «Новая Москва», 1923. – 340 с. : ил.

В. Гаузенштейн -німецький мистецтвознавець. У його поглядах на історію мистецтва значне місце займало соціологізування, яке змінилося потім католицьким містицизмом. Розвиваючи принципи німецького формалістичного мистецтвознавства, висував теорію «соціології художньої форми», яку відрізняється від змісту художнього твору. У своїх роботах виступає з проповіддю ідей про загибель реального світу і тріумфом формалістичного мистецтва.

«Мистецтво є вираження світової історії. Завданням нашої книги є розгляд предмета історії мистецтва, як часткового вираження світової історії ми хочемо розглядати повноту елементів людського буття не як безладну масу, але як космічний синтез пов'язаних між собою сил».

Файл для завантаження

 

 

 

 

 

 

 

Гетьманьскі свати : Істоpичне оповіданє / Hа основі повісти Рогової написав М. H. – Л. : Коштом і заходом Т-ва Пpосьвіта. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpского, 1903. – [ Кн. 10-11, ч. 281-282]. - 48 с.

ЗМІСТ: І. Батько і син ; ІІ. На ловах ; ІІІ. Хитрий господар ;  IV. Посли Богдана ; V. Рада ; VІ. Похід козацтва на Молдаву ; VІІ. Тимош і Локсандра ; VІІІ. Переговори ; ІХ. Нова хитрість господаря ; Х. Під Батогом ; ХІ. В Молдаві ; ХІІ. Приїзд Тимоша ; ХІІІ. Сватанє ; ХІV. Весїлє.

 

Файл для завантаження

Гармс, Р. Философия фильма / Рудольф Гармс ; пер. с немецкого под ред. и с предисл. С.С. Мокульского. –Ленинград : ACADEMIA, 1927. – 190 с.

Книга Рудольфа Гармса (1901-1984) «Філософія Фільму» (Philosophic des Films) має одну особливість, що виділяє її з кола книг по теорії кіномистецтва. Вона написана не практиком кіно і навіть не критиком - журналістом, а молодим вченим - естетиком. Вона сформувалася не в атмосфері жвавих дискусії з питань сучасного кіно, а в тиші університетського семінару, і склала предмет дисертації, захищеної автором у відомого Лейпцігського професора Йогана Фолькельта. Автор цієї книги поставив собі за мету «виділити всі специфічні фактори, що сприяють виробленню особливого мистецтва фільму і побудувати на них його філософію, естетику і метафізику».

Файл для завантаження

 

 

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко . – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1930]. – Т. 10, кн. 2 : Поезії.

До книги ввійшли поезії зі збірок: Хвилини; На селі; Щоденні турботи; У недузі; Зернятка; Переклади; Північне море; Філантроп; Не передруковані вірші; Недруковані вірші - розкривають духовний світ особистості, настрої й переживання ліричного героя, підпорядковані картинам природи як найближчого для поета джерела натхнення й душевної рівноваги.

Файл для завантаження

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 8 : Драматичні твори. – 282, [2] с. – Зміст: Серед бурі; На громадській роботі; На новий шлях; Миротворці.

У своїх п’єсах Б. Грінченко досліджує дилему екзистенційного вибору, котра поставала перед героєм, що опиняється в чужому національному середовищі. Письменник  пробує по-новому підійти до розв’язання головними героями своїх, часто дисгармонійних, душевних прагнень і проблем, пов’язаних із іншими людьми, суспільством. В центрі уваги автора - нова особистість.

Файл для завантаження

Географія въ стихахъ. Ч. 1. Города европейской Россіи и их достопримечательности / сост. Чемерзинъ и Петренко. – Варшава : Типография Вл. Левинскаго. – 33 с.

У збірнику у віршованій формі надана статистична, економічна, етнографічна та історична характеристика найбільш визначних міст європейської Росії та їх пам’яток.

 

 Файл для завантаження