Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А.А. Франковского ; вступ. Ст. Р. Пельше. – Москва ; Ленинград : ACADEMIA, 1930. – 290 с.

 Книга Г. Вельфліна   в науці є першою спробою дати точну і лаконічну характеристику мистецьких стилів. Вперше в цій книзі автор створив  зразкову термінологію та методологію для наукової історії мистецтва.

 Видання зацікавить викладачів, студентів і широке коло читачів. 

 Файл для завантаження

Восточный театр : Сборник статей / А.М. Мерварт, Л.А. Мерварт, Б.А. Васильев, Н.И. Конрад ; под. ред. А.М. Мерварта ; Государственный институт истории искусств. – Ленинград : ACADEMIA, 1929. – 407 с. : ил.

Збірник статей «Східний театр» надруковано  видавництвом «Academia» в 1929 році. Цей збірник присвячений театральним формам сучасного Сходу, точніше формам, які, маючи своє коріння в самобутньому минулому народів, продовжують існувати як жива художня і побутова сила. Редакція, передмова і введення А.М.Мерварта. Зміст книги : А. Мерварт Індійський народний театр ; Л. Мерварт Малайський театр; Б. Васильєв  Китайський театр; М. Конрад Японський театр.

Файл для завантаження

Волынскій, А.Л. Леонардо-да-Винчи / А.Л. Волынскій. – Кіевъ : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 500 с. : ил.

 Яким Львович Волинський - (1861-1926), літературний та театральний критик, історик і теоретик мистецтва.

 Інтерес до творчості Леонардо да Вінчі прокинувся у А. Волинського під час спільної з Д.С.Мережковським поїздки по Італії навесні 1896 р

 Для дослідника важливо, перш за все, розуміння досліджуваної епохи, думок і почуттів особистості. У творі про Леонардо А. Волинський прагне очистити свідоцтва про життя цього італійського майстра від пізніших нашарувань, використовуючи джерела, що вийшли з під пера або самого художника, або близьких до нього за часом біографів. Вивчаючи час і особистість Леонардо да Вінчі, А. Волинський використовував принцип пізнання минулого шляхом психологічного та літературно-критичного дослідження живої сучасності.

Автор досліджував Італію місто за містом, село за селом, щоб зрозуміти, який вплив чинили зовнішні обставини на розумовий і духовний розвиток титану Відродження. Книга «Леонардо да Вінчі» отримала високу оцінку російських і зарубіжних мистецтвознавців: в 1908 р А. Волинський був обраний почесним громадянином Мілана, а його ім'я присвоєно кімнаті в бібліотеці Леонардо, куди А. Волинський передав свою колекцію матеріалів про художника.

Файл для завантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды всероссійской выставки 1913 года въ Кіевъ. – [1913].

Всеросійська виставка, яка відкрилася в 1913 році в Києві, була подією виняткового значення. Павільйони були споруджені біля Черепанової гори на місці колишнього Олексіївського парку під керівництвом головного архітектора Вишинського за участю відомого архітектора Владислава Городецького. Виставка мала 24 відділи, які представляли промисловість, сільське господарство, спортивну науку.

У книзі розміщено фотографії павільйонів виставки.

Файл для завантаження