Гетьманьскі свати : Істоpичне оповіданє / Hа основі повісти Рогової написав М. H. – Л. : Коштом і заходом Т-ва Пpосьвіта. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpского, 1903. – [ Кн. 10-11, ч. 281-282]. - 48 с.

ЗМІСТ: І. Батько і син ; ІІ. На ловах ; ІІІ. Хитрий господар ;  IV. Посли Богдана ; V. Рада ; VІ. Похід козацтва на Молдаву ; VІІ. Тимош і Локсандра ; VІІІ. Переговори ; ІХ. Нова хитрість господаря ; Х. Під Батогом ; ХІ. В Молдаві ; ХІІ. Приїзд Тимоша ; ХІІІ. Сватанє ; ХІV. Весїлє.

 

Файл для завантаження

Гармс, Р. Философия фильма / Рудольф Гармс ; пер. с немецкого под ред. и с предисл. С.С. Мокульского. –Ленинград : ACADEMIA, 1927. – 190 с.

Книга Рудольфа Гармса (1901-1984) «Філософія Фільму» (Philosophic des Films) має одну особливість, що виділяє її з кола книг по теорії кіномистецтва. Вона написана не практиком кіно і навіть не критиком - журналістом, а молодим вченим - естетиком. Вона сформувалася не в атмосфері жвавих дискусії з питань сучасного кіно, а в тиші університетського семінару, і склала предмет дисертації, захищеної автором у відомого Лейпцігського професора Йогана Фолькельта. Автор цієї книги поставив собі за мету «виділити всі специфічні фактори, що сприяють виробленню особливого мистецтва фільму і побудувати на них його філософію, естетику і метафізику».

Файл для завантаження

 

 

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко . – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1930]. – Т. 10, кн. 2 : Поезії.

До книги ввійшли поезії зі збірок: Хвилини; На селі; Щоденні турботи; У недузі; Зернятка; Переклади; Північне море; Філантроп; Не передруковані вірші; Недруковані вірші - розкривають духовний світ особистості, настрої й переживання ліричного героя, підпорядковані картинам природи як найближчого для поета джерела натхнення й душевної рівноваги.

Файл для завантаження

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 8 : Драматичні твори. – 282, [2] с. – Зміст: Серед бурі; На громадській роботі; На новий шлях; Миротворці.

У своїх п’єсах Б. Грінченко досліджує дилему екзистенційного вибору, котра поставала перед героєм, що опиняється в чужому національному середовищі. Письменник  пробує по-новому підійти до розв’язання головними героями своїх, часто дисгармонійних, душевних прагнень і проблем, пов’язаних із іншими людьми, суспільством. В центрі уваги автора - нова особистість.

Файл для завантаження

Географія въ стихахъ. Ч. 1. Города европейской Россіи и их достопримечательности / сост. Чемерзинъ и Петренко. – Варшава : Типография Вл. Левинскаго. – 33 с.

У збірнику у віршованій формі надана статистична, економічна, етнографічна та історична характеристика найбільш визначних міст європейської Росії та їх пам’яток.

 

 Файл для завантаження

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 7 : Даматичні твори. – 215, [1] с. – Зміст : Нахмарило; Степовий гість; Ясні зорі.

У творах, що увійшли до сьомого тому автор особливу увагу приділяв двом тематичним пластам - історичному та сучасному. П'єси "Ясні зорі" (1897), "Степовий гість" звернені до подій минулого, але своєю проблематикою спроектовані на письменникову добу. У драмі "Ясні зорі" реалізовано відомий сюжет про дівку-бранку Марусю Богуславку, що "потурчилась, побусурманилась для розкоші турецької, для лакомства нещасного". Тобто, однією з центральних є проблема національного поневолення, що в кожному з персонажів твору по-своєму репрезентується. У п'єсі "Нахмарило" письменник простежує, як герой, інтелегент, учитель Тарас Вільхівський успішно долає всілякі перешкоди як в особистому  плані так і на громадській ниві.

Файл для завантаження