Вёрман, К. Исторія искусства всехъ временъ и народовъ / Карлъ Вёрманъ ; [пер. с немецкаго А.И. Сомова] – С.-Петербургъ : Книгоиздательское Е-во «Просвещение» Томъ второй : Искусство христіанскихъ народовъ до конца XV столетія. - Спб, 1903.

Карл Верман (1844-1933) – директор Дрезденської галереї мистецтв. Автор глибоко  вивчав розвиток художніх мотивів, та їх еволюція від епохи до епохи. При написанні історії, дослідник використав безмежні мистецькі архіви і матеріали Дрезденської галереї . Вчений вперше систематично вивчав прояви художньої творчості у первісних і доісторичних народів на основі всіх даних, доступних науці на той момент. У першому томі, присвяченому мистецтву первісних племен, народів дохристиянської доби і населення Азії і Африки з найдавніших часів до XIX століття, крім іншого, приділяється увага розвитку орнаменту, як одного з найбільш архаїчних елементів мистецтва. Перевага, однак, віддається мистецтву християнської Європи, йому присвячені два томи з трьох. Історія європейського мистецтва викладається по епохах. Повністю охоплені всі європейські регіони, включаючи Візантію, Вірменію і Грузію. Подано хронологію і географія мистецтва Сходу - Стародавнього Єгипту, Персії, Індії, Китаю, Японії. Самостійний розділ присвячений мистецтву ісламу. У третьому томі вся увага приділена європейському мистецтву Нової доби. Тут розглянуті всі національні школи XVI-XIX ст. за трьома основними напрямками: архітектура, скульптура, живопис. В кінці кожного тому автор подає список використаної літератури. У дослідженні К.Вермана наукова точність поєднуються з популярністю і доступністю викладу, в ньому вміщено прекрасні ілюстрації, багато з яких виконані в кольорі в техніці літографії. Книга дає фундаментальну мистецтвознавчу базу для подальших досліджень світового та європейського мистецтва.

Файл для завантаження

Вёрман, К. Исторія искусства всехъ временъ и народовъ / Карлъ Вёрманъ ; [пер. с немецкаго А.И. Сомова] – С.-Петербургъ : Книгоиздательское Е-во «Просвещение» Томъ первый : Искусство дохристіанских и нехристіанскихъ народовъ. - Спб, 1903.

Карл Верман (1844-1933) – директор Дрезденської галереї мистецтв. Автор глибоко   вивчав розвиток художніх мотивів, та їх еволюція від епохи до епохи. При написанні історії, дослідник використав безмежні мистецькі архіви і матеріали Дрезденської галереї. Вчений вперше систематично вивчав прояви художньої творчості у первісних і доісторичних народів на основі всіх даних, доступних науці на той момент. У першому томі, присвяченому мистецтву первісних племен, народів дохристиянської доби і населення Азії і Африки з найдавніших часів до XIX століття, крім іншого, приділяється увага розвитку орнаменту, як одного з найбільш архаїчних елементів мистецтва. Перевага, однак, віддається мистецтву християнської Європи, йому присвячені два томи з трьох. Історія європейського мистецтва викладається по епохах. Повністю охоплені всі європейські регіони, включаючи Візантію, Вірменію і Грузію. Подано хронологію і географія мистецтва Сходу - Стародавнього Єгипту, Персії, Індії, Китаю, Японії. Самостійний розділ присвячений мистецтву ісламу. У третьому томі вся увага приділена європейському мистецтву Нової доби. Тут розглянуті всі національні школи XVI-XIX ст. за трьома основними напрямками: архітектура, скульптура, живопис. В кінці кожного тому автор подає список використаної літератури. У дослідженні К.Вермана наукова точність поєднуються з популярністю і доступністю викладу, в ньому вміщено прекрасні ілюстрації, багато з яких виконані в кольорі в техніці літографії. Книга дає фундаментальну мистецтвознавчу базу для подальших досліджень світового та європейського мистецтва.

Файл для завантаження

Винкельман, И.И. История искусства древности / И.И. Винкельман ; пер. с нем. С. Шаровой, Г. Янчевецкого ; ред. примеч. А.А. Сидорова, С.И. Радцига. – Москва : ИЗОГИЗ : ОГИЗ, 1933. – 432 с. : ил.

І. І. Вінкельман (1717-1768) – є основоположником сучасного мистецтвознавства,

Його філософських засад та методики. Його праці, присвячені античному мистецтву, продовжують залишатися фундаментом, на якому ґрунтується сучасне знання цього найважливішого розділу світової культури. Дослідницька думка не може обійти як його підхід до мистецтва в цілому, так і безліч висновків, що стосуються окремих пам’яток або їх груп.

Файл для завантаження