Винкельман, И.И. История искусства древности / И.И. Винкельман ; пер. с нем. С. Шаровой, Г. Янчевецкого ; ред. примеч. А.А. Сидорова, С.И. Радцига. – Москва : ИЗОГИЗ : ОГИЗ, 1933. – 432 с. : ил.

І. І. Вінкельман (1717-1768) – є основоположником сучасного мистецтвознавства,

Його філософських засад та методики. Його праці, присвячені античному мистецтву, продовжують залишатися фундаментом, на якому ґрунтується сучасне знання цього найважливішого розділу світової культури. Дослідницька думка не може обійти як його підхід до мистецтва в цілому, так і безліч висновків, що стосуються окремих пам’яток або їх груп.

Файл для завантаження

Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А.А. Франковского ; вступ. Ст. Р. Пельше. – Москва ; Ленинград : ACADEMIA, 1930. – 290 с.

 Книга Г. Вельфліна   в науці є першою спробою дати точну і лаконічну характеристику мистецьких стилів. Вперше в цій книзі автор створив  зразкову термінологію та методологію для наукової історії мистецтва.

 Видання зацікавить викладачів, студентів і широке коло читачів. 

 Файл для завантаження

Восточный театр : Сборник статей / А.М. Мерварт, Л.А. Мерварт, Б.А. Васильев, Н.И. Конрад ; под. ред. А.М. Мерварта ; Государственный институт истории искусств. – Ленинград : ACADEMIA, 1929. – 407 с. : ил.

Збірник статей «Східний театр» надруковано  видавництвом «Academia» в 1929 році. Цей збірник присвячений театральним формам сучасного Сходу, точніше формам, які, маючи своє коріння в самобутньому минулому народів, продовжують існувати як жива художня і побутова сила. Редакція, передмова і введення А.М.Мерварта. Зміст книги : А. Мерварт Індійський народний театр ; Л. Мерварт Малайський театр; Б. Васильєв  Китайський театр; М. Конрад Японський театр.

Файл для завантаження