Шмитъ, Ф.И. Искусство – его психология, его стилистика, его эволюция / Ф.И. Шмитъ .- Харьков : Книгоиздательство «Союз» Харьковскаго Кредитнаго Союза Кооперативовъ, 1919. -328 с.- (Культурно-историческая библиотека подъ ред. Проф. Д.И. Багалея).

Ф. І. Шміт - російський історик культури і мистецтва, творець еволюційно-циклічної концепції розвитку мистецтва. Шміт вважав, що мистецтво, як і вся художня культура, розвивається за своїми власними законами, які необхідно встановити. Крім розробки законів", створення власне категоріально-понятійного апарату йому належить першість і в аналізі інших культурологічних проблем.У представленому виданні Ф. І. Шміт розглядає питання теорії та історії мистецтва.

 

Файл для завантаження

Императорский Эрмитажный театр 17 февраля 1900 года : Шекспиръ. Трагедия о Гамлете, Принце Датскомъ ; [альбом] / перевод князя Константина Романова. - Санкт-Петербург : Артистич. зав. А.Ф. Маркса , 1900. - 58 с. : фото.

Видання випущено в 1900 році видавництвом А.Ф.Маркса. Альбомний формат. В альбомі представлені чудові фотоілюстрації російської постановки "Гамлета", яка відбулася 17 лютого 1900 року в Ермітажному Театрі. Переклад п'єси для цієї постановки було виконано князем Костянтином Романовим.

 

Файл для завантаження

Шмитъ, Ф. И. Искусство древней Руси-Украины / проф. Ф. И. Шмитъ. – Х. : Союз, 1919. - 111 с. : ил. – (Культурно-Историческая Библіотека / подъ ред. проф. Д. И. Багалъя).

У книзі розглядається розвиток мистецтва Русі, України. Досліджуються питання походження мистецтва на Русі, вплив християнства на мистецтво, розглядаються різні аспекти зодчества, а також храмове будівництво в Тмутаракані, Чернігові, Києві.

Файл для завантаження

Шміт, Ф. І Мистецтво старої Руси-України / проф. Ф. І. Шміт. – [Харків] : Вид-во "Союз" Харків. Кредит. Союзу Кооперативів , 1919. – 99 с. : іл. – (Культурно-історична бібліотека / під ред. проф. Д. І. Багалія).

У книзі автор розглядає історію розвитку україно-руського мистецтва, а саме, походження мистецтва на Русі, вплив християнства на мистецтво, досліджує різні аспекти зодчества та храмового будівництва в Тмутаракані, Чернігові, Києві.

 

Файл для завантаження