Черкасенко, С. Казка старого млина : Драма / С. Черкасенко. – Київ : Військова друкарня «Герольд», 1918. – 96 с.

Спиридон Черкасенко постав, в очах інтелігенції, непересічним драматургом, підкоривши її своєю п'єсою «Казка старого млина» (1913). Ця, типово неоромантична драма написана майже одночасно з «Лісовою піснею» Лесі Українки, вона вписується в контекст європейської модерністської драми. У центрі твору — конфлікт між патріархальним укладом українського життя і новими капіталістичними відносинами.

 

Файл для завантаження

Штокало, В. Соборність і самостійність УВО: чин Коновальця / Василь Штокало. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», Терн. обл. краєзн. музей, 2019. – 80 с., світлини – (Соборність України – 100 років. – Вип. I).

Сутність УВО, надзвичайно викривлена деспотичним ворогом СРСР. Минуле засвідчує: Україна завжди була полем зазіхань сусідніх держав. На початку ХХ сторіччя незалежність знову не вдалося закріпити через втручання чужинців. Суспільство у відповідь запровадило – націоналізм. Останні події в Криму та Донеччині, Луганщині змушують повертатися до відштовхуваної спадщини. Розраховано на широке коло читачів

Файл для завантаження

Штукенберг, И. Ɵ. Статистические труды Ивана Ɵедоровича Штукенберга, издаваемые сыномъ автора, Антономъ Штукенбергомъ, корпуса инженеровъ путей сообщенія подполковникомъ : переводъ съ нѣмецкаго / И. Ɵ. Штукенберг . – СПб. : тип. И. И. Глазунова, 1858. –

Статистичні дані народонаселення, ціни на хліб, виноробство, торгівля.

Файл для завантаження

Шмитъ, Ф.И. Искусство – его психология, его стилистика, его эволюция / Ф.И. Шмитъ .- Харьков : Книгоиздательство «Союз» Харьковскаго Кредитнаго Союза Кооперативовъ, 1919. -328 с.- (Культурно-историческая библиотека подъ ред. Проф. Д.И. Багалея).

Ф. І. Шміт - російський історик культури і мистецтва, творець еволюційно-циклічної концепції розвитку мистецтва. Шміт вважав, що мистецтво, як і вся художня культура, розвивається за своїми власними законами, які необхідно встановити. Крім розробки законів", створення власне категоріально-понятійного апарату йому належить першість і в аналізі інших культурологічних проблем.У представленому виданні Ф. І. Шміт розглядає питання теорії та історії мистецтва.

 

Файл для завантаження

Императорский Эрмитажный театр 17 февраля 1900 года : Шекспиръ. Трагедия о Гамлете, Принце Датскомъ ; [альбом] / перевод князя Константина Романова. - Санкт-Петербург : Артистич. зав. А.Ф. Маркса , 1900. - 58 с. : фото.

Видання випущено в 1900 році видавництвом А.Ф.Маркса. Альбомний формат. В альбомі представлені чудові фотоілюстрації російської постановки "Гамлета", яка відбулася 17 лютого 1900 року в Ермітажному Театрі. Переклад п'єси для цієї постановки було виконано князем Костянтином Романовим.

 

Файл для завантаження